.45 ACP
.45 Auto Colt Pistol (znany również jako 11,43x23mm) to amerykański nabój pistoletowy skonstruowany w 1904r przez Johna Mosesa Browninga. Nabój posiada łuskę z kryzą zwykłą, łuska zazwyczaj wykonana jest z mosiądzu. Nabój 11,43x23mm powstał jako odpowiednik rewolwerowego naboju .45 Colt. Dużą rolę odegrały tutaj walki na Filipinach z plemieniem Moro, gdzie pociski wystrzelone z rewolwerów zasilanych nabojem .38 Long Colt nie posiadały wystarczającej siły obalającej, w przeciwieństwie do pocisków wystrzelonych z rewolwerów zasilanych nabojem .45 Colt. Pierwsza broń zasilana nabojem 11,43x23mm to pistolet samopowtarzalny Colt M1905, jednak nabój został wprowadzony do uzbrojenia amerykańskiej armii dopiero w 1911r wraz z pistoletem samopowtarzalnym Colt M1911.
Pociski
Początkowo nabój 11,43x23mm występował jedynie w wersji z pełnopłaszczowym pociskiem tępołukowym. Obecnie nabój występuje w wielu wersjach z różnymi pociskami, między innymi pełnopłaszczowymi, półpłaszczowymi z wgłębieniem wierzchołkowym, półpłaszczowymi z miękkim wierzchołkiem, bezpłaszczowymi oraz pociskami woreczkowymi (niepenetrującymi).
.45 ACP +P
Nabój 11,43x23mm występuje w wersji .45 ACP +P (P od Pressure) posiadającej silniejszy ładunek miotający. Należy zaznaczyć że wykorzystanie naboju .45 ACP +P w broni nie przeznaczonej do tak silnej amunicji może spowodować uszkodzenie broni.
Skuteczność
Pocisk wystrzelony z broni zasilanej nabojem 11,43x23mm słynie z legendarnej siły obalającej. Wspomniana legendarna siła obalająca wydaje się być prawdziwa w przypadku pocisków pełnopłaszczowych w porównaniu z pociskami pełnopłaszczowymi innych naboi pistoletowych, jednak pojawiają się wątpliwości na ile jest prawdziwa w przypadku pocisków półpłaszczowych. Przykładowo według badań przedstawionych w książce "Automatyczna Broń Strzelecka" Stanisława Kochańskiego najbardziej skuteczne pociski półpłaszczowe wystrzelone z broni zasilanej nabojem 9x19mm Parabellum charakteryzują się większą siłą obalającą niż najbardziej skuteczne pociski półpłaszczowe wystrzelone z broni zasilanej nabojem 11,43x23mm (należy jednak pamiętać że wspomniana książka została napisana na początku lat 90-tych). Pocisk wystrzelony z broni zasilanej nabojem 11,43x23mm nie osiąga prędkości dźwięku, dlatego też nabój ten zyskał popularność w konstrukcjach wytłumionych. Broń zasilana nabojem 11,43x23mm zazwyczaj charakteryzuje się większym odrzutem oraz mniejszą pojemnością magazynka niż broń zasilana nabojem 9x19mm Parabellum. Istnieją co prawda pistolety zasilane nabojem 11,43x23mm wyposażone w dwurzędowe magazynki o dużej pojemności (przykładowo Para Ordnance P14-45 zasilany z magazynka o pojemności 14 naboi), jednak ze względu na dużą średnicę tułowia łuski konstrukcje takie zazwyczaj wyposażone są w szerokie i niezbyt wygodne chwyty pistoletowe. Nabój 11,43x23mm posiada również dużą masę, co powoduje że jednostka ognia do broni zasilanej nabojem 11,43x23mm będzie miała większą masę niż taka sama jednostka ognia do broni zasilanej nabojem 9x19mm.
11,43x23mm ogółem
Nabój 11,43x23mm to jeden z najbardziej popularnych naboi pistoletowych, choć nie tak popularny jak 9x19mm Parabellum. W amerykańskich siłach zbrojnych następcą Colta M1911 został pistolet M9 (licencyjna Beretta 92F) zasilany nabojem 9x19mm Parabellum, jednak amerykańskie oddziały specjalne wykorzystują pistolet Mk 23 zasilany nabojem 11,43x23mm, natomiast amerykańska piechota morska nadal używa nielicznych Coltów M1911. Od 2005r prowadzono prace nad programem Joint Combat Pistol w ramach którego miał powstać następca pistoletu M9 zasilany nabojem 11,43x23mm, jednak w 2006r program zawieszono.
wersja
.45 ACP
prędkość początkowa
250m/s dla pocisku o masie 14,95g
wystrzelonego z broni o lufie 127mm
energia początkowa
474J dla pocisku o masie 14,95g
wystrzelonego z broni o lufie 127mm
średnica pocisku
11,51mm
minimalna średnica łuski
12,01mm
maksymalna średnica łuski
12,1mm
średnica kryzy
12,19mm
długość pocisku
16,8mm
długość łuski
22,81mm
długość naboju
32,4mm
masa pocisku
od 12g do 15g
masa naboju
21,4g
masa ładunku miotającego
od 0,34g do 0,37g