9x18mm 57-N-181S
9x18mm 57-N-181S (znany również jako 9x18mm Makarow, 9x18mm PM oraz 9,2x18mm) to radziecki nabój pistoletowy wprowadzony do uzbrojenia armii radzieckiej w 1951r razem z Pistoletem Makarowa oraz pistoletem automatycznym APS. Nabój 9x18mm 57-N-181S został skonstruowany przez Borysa Władymirowicza Siemina na podstawie skonstruowanego w latach 30. radzieckiego prototypowego naboju 9x18mm PP-39 (Pistoletowyj Patron 39). Nabój 9x18mm 57-N-181S posiada łuskę z kryzą zwykłą, łuski zazwyczaj wykonane są z mosiądzu. Nabój 9x18mm powstał aby przy jak największej energii kinetycznej pocisku nadawał się do zasilania pistoletów samopowtarzalnych działających na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Należy zaznaczyć że mimo podobnego oznaczenia oraz podobnej idei nabój 9x18mm 57-N-181S nie jest zamienny z niemieckim nabojem 9x18mm Police.
Pociski
Najbardziej popularna wersja naboju 9x18mm 57-N-181S wyposażona jest w tępołukowy pocisk pełnopłaszczowy z ołowianą koszulką oraz rdzeniem stalowym. Obecnie produkowane są również naboje 9x18mm posiadające pocisk półpłaszczowy z wgłębieniem wierzchołkowym, półpłaszczowy z miękkim wierzchołkiem oraz pocisk woreczkowy (niepenetrujący).
Skuteczność
Energia początkowa pocisku wystrzelonego z broni zasilanej nabojem 9x18mm 57-N-181S wynosi około 306J (dla broni z lufą o długości 85mm), tak więc jest porównywalna do energii początkowej pocisku wystrzelonego z broni zasilanej nabojem 9x17SR mm czy 9x18mm Police oraz mniejsza niż energia początkowa pocisku wystrzelonego z broni zasilanej nabojem 9x19mm Parabellum.
9x18mm 57-N-181SM
9x18mm 57-N-181SM (znany również jako 9x18mm PMM) to skonstruowana w latach 90-tych odmiana naboju 9x18mm 57-N-181S wyposażona w silniejszy ładunek miotający. Energia początkowa pocisku wystrzelonego z broni zasilanej nabojem 9x18mm PMM wynosi około 490J, tak więc jest to porównywalna wartość do pocisku z naboju 9x18mm Parabellum. Nabojem 9x18mm 57-N-181SM może być zasilany między innymi pistolet PMM (zmodernizowana wersja Pistoletu Makarowa). Co ciekawe pistolet PMM podczas strzelania nabojem 9x18mm 57-N-181S działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, natomiast podczas strzelania nabojem 9x18mm 57-N-181SM działa na zasadzie odrzutu zamka półswobodnego.
9x18mm 57-N181S w Polsce
Nabój 9x18mm 57-N-181S zastąpił w Wojsku Polskim nabój 7,62x25mm. Nabojem 9x18mm zasilane są polskie pistolety samopowtarzalne P-64 i P-83 oraz polskie pistolety maszynowe PM-63 i PM-84 Glauberyt. W latach 90-tych do uzbrojenia Wojska Polskiego wprowadzono pistolet samopowtarzalny WIST oraz pistolet maszynowy PM-84P Glauberyt zasilane nabojem 9x19mm Parabellum, jednak broń zasilana nabojem 9x18mm nadal znajduje się w uzbrojeniu Wojska Polskiego.
9x18mm 57-N181S ogółem
Nabój 9x18mm 57-N-181S był standardowym nabojem pistoletowym w Układzie Warszawskim, jednak obecnie większość armii wycofuje broń zasilaną nabojem 9x18mm, natomiast wprowadza do uzbrojenia broń zasilaną nabojem 9x19mm Parabellum. Również w Rosji następcą Pistoletu Makarowa został pistolet samopowtarzalny PJa zasilany nabojem 9x19mm Parabellum.
wersja
9x18mm 57-N-181S
prędkość początkowa
315m/s dla pocisku o masie 6,175g
wystrzelonego z broni o lufie 85mm
energia początkowa
306J dla pocisku o masie 6,175g
wystrzelonego z broni o lufie 85mm
średnica pocisku
9,25mm
minimalna średnica łuski
9,85mm
maksymalna średnica łuski
9,90mm
średnica kryzy
9,90mm
długość pocisku
11mm
długość łuski
18mm
długość naboju
25mm
masa pocisku
6,175g
masa naboju
10g
masa ładunku miotającego
0,24g