Podział broni ze względu na stopień automatyzacji
Broń automatyczna to taka w której cały cykl pracy jest wykonany automatycznie. Broń automatyczna dzieli się na gazodynamiczną oraz napędową. W przypadku broni gazodynamicznej cykl wykonany jest automatycznie bez udziału energii z zewnątrz. Natomiast w przypadku broni napędowej stosowana jest energia z zewnątrz. Obecnie większość konstrukcji broni automatycznej to broń gazodynamiczna. Bronią napędową był natomiast pierwszy karabin maszynowy, skonstruowany przez Richarda Gatlinga. Obecnie broń napędowa to zazwyczaj lotnicze karabiny maszynowe (np. M134 Minigun) oraz małokalibrowe armaty. Broń automatyczna (gazodynamiczna bądź napędowa) może być bronią samoczynną, samoczynno samopowtarzalną lub samopowtarzalną. Bardzo często określenie broń automatyczna jest stosowane w stosunku do konstrukcji które mogą strzelać ogniem pojedynczym i ciągłym, jednak dokładniej konstrukcje tego typu są bronią automatyczną samoczynno samopowtarzalną.
-Broń samopowtarzalna to broń automatyczna wyposażona w mechanizm spustowy z przerywaczem który umożliwia strzelanie jedynie ogniem pojedynczym. Bronią samopowtarzalną jest większość pistoletów (np. Colt M1911) oraz wiele karabinów (np. M1 Garand).

-Broń samoczynno samopowtarzalna jest to broń automatyczna wyposażona w przełącznik rodzaju ognia umożliwiający prowadzenie ognia ciągłego i pojedynczego. Niektóre konstrukcje samoczynno samopowtarzalne wyposażone są również w ogranicznik długości serii, który umożliwia strzelanie seriami o określonej długości np. karabinek automatyczny Beryl wz. 96 posiada mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym, ciągłym i 3 strzałowymi seriami. Nieliczne konstrukcje samoczynno samopowtarzalne wyposażone w ogranicznik długości serii mogą strzelać jedynie ogniem pojedynczym i seriami o określonej długości np. karabinek automatyczny M16A2 wyposażony jest w mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie jedynie ogniem pojedynczym i 3 strzałowymi seriami. Bronią samoczynno samopowtarzalną są zazwyczaj karabinki automatyczne (np. AK), pistolety automatyczne (np. Glock 18), niektóre pistolety maszynowe (np. PM-84P Glauberyt) oraz nieliczne karabiny maszynowe (np. BREN).

-Broń samoczynna jest to broń automatyczna wyposażona w mechanizm spustowy przeznaczony do prowadzenia ognia ciągłego. Broń samoczynna nie posiada przełącznika rodzaju ognia umożliwiającego prowadzenie ognia pojedynczego. Bronią samoczynną są prawie wszystkie karabiny maszynowe (np. PK) oraz wiele pistoletów maszynowych (np. M3 "Grease Gun").
Broń półautomatyczna to taka w której część cyklu pracy jest wykonana automatycznie, natomiast część wykonana ręcznie. Półautomatyczna broń artyleryjska jest bardzo popularna, natomiast półautomatyczna broń strzelecka nie zyskała zbyt dużej popularności. Nieliczne przykłady półautomatycznej broni strzeleckiej to karabiny przeciwpancerne PzB 38 i PTRD. Należy zaznaczyć że stosowanie określenia "broń półautomatyczna" w stosunku do broni samopowtarzalnej nie jest poprawne. Broń półautomatyczna dzieli się na gazodynamiczną i napędową. Broń półautomatyczna (gazodynamiczna i napędowa) może być bronią powtarzalną lub jednostrzałową. Znaczna większość wzorów broni półautomatycznej to gazodynamiczna broń jednostrzałowa.
Broń nieautomatyczna to taka w której cały cykl pracy jest wykonany ręcznie przez strzelca. Broń nieautomatyczna dzieli się na broń jednostrzałową i powtarzalną.
-Nieautomatyczna broń powtarzalna to taka w której po każdym strzale strzelec musi dokonać przeładowania np. wykonując ruch rączką zamkową. Nieautomatyczną bronią powtarzalną jest wiele karabinów (np. Mauser 98) oraz bardzo dużo strzelb (np. Mossberg M590).

-Nieautomatyczna broń jednostrzałowa to taka w której po oddaniu strzału strzelec musi ręcznie wprowadzić nowy nabój do komory nabojowej. Obecnie nieautomatyczna broń jednostrzałowa jest niezbyt zbyt często spotykana ze względu na niewielką szybkostrzelność praktyczną.
-Półautomatyczna broń powtarzalna to taka w której część cyklu wykonana jest ręcznie, część automatycznie, a jednocześnie po oddaniu strzału należy ręcznie dokonać przeładowania np. poprzez ruch dźwignią. Półautomatyczna broń powtarzalna to rodzaj broni praktycznie niespotykany. Bronią taką był by przykładowo granatnik rewolwerowy w którym po oddaniu strzału gazy prochowe obracały by bęben nabojowy (część cyklu wykonana automatycznie), a jednocześnie po oddaniu strzału, aby oddać kolejny strzał, należało by ręcznie pociągnąć dźwignię napinającą mechanizm uderzeniowy (część cyklu wykonana ręcznie).

-Półautomatyczna broń jednostrzałowa to taka w której część cyklu wykonana jest ręcznie, część automatycznie, a jednocześnie po oddaniu strzału, aby oddać kolejny strzał, należy ręcznie wprowadzić nowy nabój do komory nabojowej. Bronią taką jest przykładowo większość armat czołgowych, gdzie przed każdym strzałem należy ręcznie wprowadzić nowy nabój do komory nabojowej (część cyklu wykonana ręcznie), a jednocześnie po oddaniu strzału łuska zostaje automatycznie usunięta z komory nabojowej (część cyklu wykonana automatycznie).