Bezkolbowy AKMS
Na zdjęciu widoczny karabinek automatyczny skonstruowany w Iraku na podstawie radzieckiego karabinka AKMS (zmodernizowany karabinek AK z kolbą składaną). Mechanizmy wewnętrzne nie uległy dużym zmianom, broń nadal działa na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, a ryglowanie następuje poprzez obrót w prawo zamka z dwoma ryglami. Karabinek zasilany jest radzieckim nabojem pośrednim 7,62x39mm. Zasilanie odbywa się z dwurzędowego magazynka łukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemności 30 naboi. Broń może być również zasilana z łukowego magazynka na 40 naboi od karabinka maszynowego (ręcznego karabinu maszynowego zasilanego nabojem pośrednim) RPK, łukowego na 40 naboi. Chwyt pistoletowy został usunięty, jego rolę pełni magazynek, co nie wydaje się ergonomicznym rozwiązaniem. Ze względu na takie rozwiązanie dołączenie do karabinka magazynka bębnowego o pojemności 75 naboi od RPK pozbawia broń chwytu pistoletowego. Przed magazynkiem umieszczono kabłąk z nowym spustem, nowy spust połączono ze "standardowym" spustem przy pomocy cięgła obchodzącego magazynek z lewej strony. Karabinek nie posiada kolby, z tyłu komory zamkowej znajduje się jedynie stopka. Na końcu lufy znajduje się tłumik dźwięku, nie jest to jednak radziecki tłumik dźwięku PBS-1 przeznaczony do karabinków AK, AKS, AKM oraz AKMS. Broń nie jest wyposażona w celownik mechaniczny, podstawa celownika mechanicznego posłużyła do zamocowania celownika optycznego. Po prawej stronie podstawy celownika znajduje się haczyk umożliwiający unieruchomienie rączki zamkowej, a tym samym unieruchomienie zespołu ruchomego, co umożliwia lepsze wytłumienie broni. Karabinek posiada niewielkie wymiary oraz celownik optyczny zamocowany bez stosowania bocznego montażu, jednak charakteryzuje się słabszą ergonomią od "zwykłego" AKMS.
Bezkolbowy AKMS, dobrze widoczne cięgło łączące spusty oraz haczyk umożliwiający unieruchomienie rączki zamkowej
Haczyk umożliwiający unieruchomienie rączki zamkowej oraz celownik optyczny zamontowany na podstawie celownika mechanicznego
Tłumik dźwięku zamontowany na końcu lufy
Stopka znajdująca się na końcu komory zamkowej