CZ 75
CZ 75 (Ceska Zbrojovka 75) to czechosłowacki pistolet samopowtarzalny skonstruowany w latach 70. przez Josefa Kauchy i Frantischa Kauchy (bracia). Przed rozpoczęciem prac centrala handlu zagranicznego Omnipol zleciła rozpoczęcie badań rynkowych w których chciano zbadać zapetrzebowanie na pistolet samopowtarzalny dostosowany do naboju 9x19mm Parabellum. Badanie przeprowadzone pod koniec lat 60. wykazały zapotrzebowanie na tego typu broń, dlatego też w PSUB (Pańswowe Zakłady Przemysłu Precyzyjnego) rozpoczęto prace nad pistoletem. Należy zaznaczyć że przed CZ 75 istniał czechosłowacki pistolet dostosowany do naboju 9x19mm Parabellum, znany jako Pistolet vz. 52/67, jednak była to charakteryzująca się małą żywotnością konstrukcja zasilana z jednorzędowego magazynka o pojemności 8 naboi. Pierwsze koncepcje nowego pistoletu na nabój 9x19mm Parabellum dotyczyły niewielkiej broni z jednorzędowym magazynkiem, przy czym ostatecznie zdecydowano że nowa broń ma być pełnowymiarowym pistoletem zasilanym z dwurzędowego magazynka. Pierwsze modele funkcjonalne pistoletu CZ 75, znane jako UBK-70 (Uhersky Brod, Koucky 70), wyposażone były w dwurzędowy magazynek z dwupozycyjnym wyprowadzeniem. Magazynki z dwupozycyjnym wyprowadzeniem nie są często stosowane w pistoletach, choć oczywiście można znaleźć produkowane seryjnie pistolety z magazynkami tego typu (przykładowo pistolet automatyczny APS). Zatrzask magazynka początkowo umieszczono na dolnej powierzchni chwytu. Pierwszy model funkcjonalny posiadał mechanizm spustowy bez samonapinania (SA), jednak już druga wersja modelu funkcjonalnego wyposażona była w mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). Modele funkcjonalne od początku ryglowane były poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej, jednak początkowo za odryglowanie odpowiadały dwa występy umieszczone pod lufą, współpracujące z umieszczonym w szkielecie blokiem odryglowującym. Ostatecznie za odryglowanie odpowiada jeden występ z nerkowatym otworem. Broń po raz pierwszy zaprezentowano w 1975r w Madrycie, produkcję seryjną pistoletu rozpoczęto w 1977r.
Konstrukcja CZ 75
CZ 75 działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, ryglowanie odbywa się poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Za ryglowanie odpowiadają rygle pierścieniowe umieszczone w górnej części lufy oraz opory ryglowe umieszczone na wewnętrznej stronie zamka. Obrót lufy podczas odryglowania następuje dzięki nieruchomemu występowi z nerkowatym otworem umieszczonemu w dolnej części lufy. Występ współpracuje z umieszczoną w szkielecie osią. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu, dźwignia zatrzasku zamka znajduje się z lewej strony szkieletu. Zastosowano mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA) oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym. Dość nietypowym rozwiązaniem jak na pistolet z samonapinaniem jest szyna spustowa znajdująca się pod osią spustu i poruszająca się do tyłu podczas strzelania z samonapinania i napiętego kurka, dzięki czemu siła spustu podczas strzelania z samonapinania nie jest tak duża jak w wielu innych pistoletach. Siła spustu podczas strzelania z napiętego kurka wynosi 20N, natomiast podczas strzelania z samonapinania 50N. Pistolet zależnie od wersji zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, 9x21mm lub .40SW. Wersje na nabój 9x19mm Parabellum oraz 9x21mm zasilane są z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 naboi, natomiast wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 10 naboi. Przycisk zatrzasku magazynka umieszczono po lewej stronie szkieletu u nasady kabłąka spustu. Zastosowano sprężynę przytrzymującą magazynek w chwycie, dlatego też magazynek nie wypada z chwytu po naciśnięciu przycisku zatrzasku magazynka. Pistolet wyposażony jest w skrzydełkowy bezpiecznik nastawny umożliwiający zabezpieczenie broni z napiętym kurkiem, skrzydełko bezpiecznika znajduje się z lewej strony szkieletu nad chwytem. Broń nie może zostać zabezpieczona bezpiecznikiem nastawnym jeśli kurek jest zwolniony lub ustawiony na zębie zabezpieczającym. Należy zaznaczyć że ząb zabezpieczający pojawił się dopiero w pistoletach produkowanych od 1980r. Po obu stronach w tylnej części zamka umieszczone są nacięcia ułatwiające przeładowanie. Szkielet pistoletu, podobnie jak pozostałe elementy broni, wykonano ze stali. Z tworzywa sztucznego wykonane są jedynie okładziny chwytu. Pistolet posiada umieszczone na zamku stałe mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki i celownika szczerbinkowego ustawionego na 25m. Na przyrządach celowniczych umieszczone są 3 kontrastowe plamki ułatwiające strzelanie w ciemnościach. CZ 75 okazał się bardzo udaną bronią, ogółem wyprodukowano około milion egzemplarzy różnych wersji tego pistoletu. Milionowy egzemplarz należący do odmiany CZ 75B został wyprodukowany 12 października 2007r, pistolet znajduje się w "sali sławy" Ceskiej Zbrojovki. CZ 75 był również bardzo często kopiowany, kopie tej broni to między innymi Sphinx 2000, Tanfoglio TZ-75, Springfield P-9, Norinco NZ-75, Sarsilmaz M2000 oraz Jericho 941.
CZ 75B
CZ 75B to produkowana od 1991r odmiana wyposażona w samoczynną blokadę iglicy. Element ten uniemożliwia uderzenie iglicy w spłonkę jeśli spust nie zostanie ściągnięty, dlatego też zwiększa bezpieczeństwo. Przykładowo jeśli upadek niezabezpieczonego pistoletu z napiętym kurkiem spowoduje uderzenie kurka w iglicę, samoczynna blokada iglicy uniemożliwi uderzenie iglicy w spłonkę. Pistolet posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA), siła spustu podczas strzelania z napiętego kurka wynosi 14N, natomiast podczas strzelania z samonapinania 30N. Broń występuje również w wersji CZ 75B SA z mechanizmem spustowym bez samonapinania (SA). Na podstawie CZ 75B skonstruowano pistolet CZ 75BD wyposażony w zwalniacz kurka zamiast bezpiecznika nastawnego. Znajdujące się z lewej strony szkieletu nad chwytem skrzydełko zwalniacza kurka posiada inny kształt oraz umieszczone jest bardziej z tyłu szkieletu niż skrzydełko bezpiecznika nastawnego. Zarówno CZ 75B jak i CZ75BD występują w wersjach na nabój 9x19mm Parabellum, 9x21mm lub .40SW. Wersje na nabój 9x19mm Parabellum oraz 9x21mm zasilane są z dwurzędowych magazynków pudełkowych z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 naboi, natomiast wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 10 naboi.
CZ 75 DAO
CZ 75 DAO to odmiana wyposażona w mechanizm spustowy z wyłącznym samonapinaniem (DAO). Broń posiada kurek zewnętrzny pozbawiony główki umożliwiającej napięcie przy pomocy palca (jest to często spotykane rozwiązanie w broni z mechanizm spustowy z wyłącznym samonapianiem). Nie zastosowano również bezpiecznika i zwalniacza kurka. Pistolet zależnie od wersji zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, 9x21mm lub .40SW. Wersje na nabój 9x19mm Parabellum i 9x21mm zasilane są z dwurzędowych magazynków pudełkowych z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 naboi, natomiast wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 10 naboi.
CZ 75BD Police
CZ 75BD Police to odmiana skonstruowana dla Policji. Zastosowano mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). Pistolet wyposażony jest w zwalniacz kurka, wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej oraz samoczynną blokadę iglicy. Umieszczony u nasady kabłąka spustu przycisk zatrzasku magazynka może zostać przeniesiony z lewej na prawą stronę broni. Pistolet może być wyposażony w dźwignię zatrzasku zamka umieszczoną po obu stronach szkieletu. CZ 75BD Police występuje w wersjach zasilanych nabojem 9x19mm Parabellum, 9x21mm lub .40SW. Wersje na nabój 9x19mm Parabellum i 9x21mm zasilane są dwurzędowych magazynków pudełkowych z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 naboi, natomiast wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 10 naboi.
CZ 85
CZ 85 to produkowana od 1982r odmiana pistoletu CZ 75 w której dźwignia zatrzasku zamka, przycisk zatrzasku magazynka oraz skrzydełko bezpiecznika nastawnego umieszczone zostały po obu stronach szkieletu. Zastosowano mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). CZ 85 występuje w wersji CZ 85B z samoczynną blokadą iglicy oraz w odmianie CZ 85 Combat z regulowanym spustem, celownikiem mikrometrycznym i zmodyfikowanym przyciskiem zatrzasku magazynka. CZ 85 Combat w przeciwieństwie do CZ 85 nie posiada sprężyny przytrzymującej magazynek w chwycie, dlatego też magazynek wypada z chwytu po naciśnięciu przycisku zatrzasku magazynka. CZ 85 występuje w wersji zasilanej nabojem 9x19mm Parabellum lub 9x21mm, natomiast CZ 85B i CZ 85 Combat występują jedynie w wersji zasilanej nabojem 9x19mm Parabellum. CZ 85, CZ 85B i CZ 85 Combat zasilane są z dwurzędowych magazynków pudełkowych z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 naboi.
CZ 75 Compact
CZ 75 Compact to odmiana charakteryzująca się zmniejszonymi wymiarami. Pistolet posiada samoczynną blokadę iglicy oraz zewnętrzny bezpiecznik nastawny umożliwiający zabezpieczenie broni z napiętym kurkiem. Zastosowano mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). Broń zasilana jest nabojem 9x19mm Parabellum, zasilanie odbywa się z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 12 naboi. Pistolet występuje również w odmianie CZ 75BD Compact w której zastosowano zwalniacz kurka zamiast bezpiecznika nastawnego. CZ 75BD Compact może być wyposażony we wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej. Inna odmiana charakteryzująca się zmniejszonymi wymiarami to CZ 75D Compact w którym zastosowano szkielet wykonany z lekkiego stopu, zwalniacz kurka oraz dwurzędowy magazynek pudełkowy z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 14 naboi.
CZ 75 Semicompact
CZ 75 Semicompact to odmiana charakteryzująca się długością pistoletu CZ 75 Compact oraz wysokością "pełnowymiarowego" pistoletu CZ 75. Broń posiada samoczynną blokadę iglicy oraz skrzydełkowy bezpiecznik nastawny umożliwiający zabezpieczenie broni z napiętym kurkiem. Zastosowano mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). Pistolet zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, zasilanie odbywa się z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 naboi.
CZ 75 P-01
CZ 75 P-01 to odmiana o zmniejszonych wymiarach. Pistolet wyposażony jest w szkielet wykonany z lekkiego stopu, pod przednią częścią szkieletu znajduje się uniwersalna szyna montażowa Picatinny. Zastosowano mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). Pistolet posiada samoczynną blokadę iglicy oraz zwalniacz kurka, skrzydełko zwalniacza kurka umieszczono z lewej strony szkieletu. Broń zasilana jest nabojem 9x19mm Parabellum, zasilanie odbywa się z dwurzędowego magazynka z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 14 naboi.
CZ 75 SP-01
CZ 75 SP-01 to odmiana wyposażona w szkielet pod którym znajduje się uniwersalna szyna montażowa Picatinny. Zastosowano mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). Pistolet posiada samoczynną blokadę iglicy oraz skrzydełkowy bezpiecznik nastawny umożliwiający zabezpieczenie broni z napiętym kurkiem, skrzydełko bezpiecznika zależnie od wersji może znajdować się po lewej stronie szkieletu lub po jego obu stronach. Pistolet występuje również w wersji CZ 75 SP-01 Tactical która wyposażona jest w zwalniacz kurka zamiast bezpiecznika nastawnego, skrzydełko zwalniacza kurka może znajdować się z lewej lub lewej i prawej strony szkieletu. CZ 75 SP-01 oraz CZ 75 SP-01 Tactical zasilane są nabojem 9x19mm Parabellum, zasilanie odbywa się z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 18 naboi. Co ciekawe podczas XIV mistrzostw świata IPSC (International Practical Shooting Confederation) pistoletu CZ 75 SP-01 używał Adam Tyc, zwycięzca w klasie produkcyjnej.
CZ 75 Champion
CZ 75 Champion to odmiana przeznaczona do strzelania sportowego według przepisów IPSC w klasie otwartej. Pistolet wyposażony jest w mechanizm spustowy bez samonapinania (SA). CZ 75 Champion posiada mechanizm spustowy z możliwością regulacji drogi spustu, zmodyfikowany zatrzask magazynka, chwyt w wgłębieniami na palce oraz nastawne przyrządy celownicze. W odróżnieniu od "standardowego" CZ 75 zastosowano dłuższą lufę z kompensatorem podrzutu. Pistolet może być wyposażony w celownik optyczny lub kolimatorowy mocowany do szkieletu. Broń zależnie od wersji zasilana jest nabojem 9x19mm Parabellum, 9x21mm lub .40SW. Wersje na nabój 9x19mm Parabellum i 9x21mm zasilane są z dwurzędowych magazynków pudełkowych z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 naboi, natomiast wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem na 10 naboi.
CZ 75 Kadet
CZ 75 Kadet to zestaw konwersyjny umożliwiający przystosowanie pistoletu CZ 75 do zasilania nabojem bocznego zapłonu .22LR (5,6x15R mm). Zestaw składa się z zamka, lufy, sprężyny powrotnej oraz magazynka. Pistolet po przeprowadzeniu konwersji działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. CZ 75 Kadet posiada regulowane przyrządy celownicze. Zasilanie odbywa się z jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 10 naboi.
CZ 75 Automatic
CZ 75 Automatic (znany również jako CZ 75 Auto lub CZ 75 Fully Automatic) to pistolet automatyczny produkowany od 1992r. Broń posiada mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym. Umieszczone z lewej strony szkieletu nad chwytem skrzydełko bezpiecznika nastawnego pełni również rolę przełącznika rodzaju ognia. Zastosowano mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). Pistolet zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, zasilanie odbywa się z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 lub 25 naboi. Magazynek na 25 naboi wystaje z chwytu pistoletowego. Pod przednią częścią szkieletu znajduje się zaczep do którego można przymocować denko magazynka, dzięki takiemu rozwiązaniu magazynek może pełnić rolę przedniego chwytu pistoletowego. Pierwsze egzemplarze pistoletu CZ 75 Automatic wyposażone były w lufę o długości 155mm z kompensatorem podrzutu, później stosowano pozbawioną kompensatora lufę o długości 120mm (takiej jak w samopowtarzalnych odmianach pełnowymiarowych). CZ 75 Automatic ze względu na niewielką masę, dużą szybkostrzelność teoretyczną (1000 strzałów na minutę) oraz brak kolby charakteryzuje się nienajlepszą celnością podczas strzelania seriami, jest to jednak typowa cecha pistoletów automatycznych.
wersja
CZ 75
CZ 75 Compact
CZ 75
Semicompact
CZ 75 P-01
CZ 75 SP-01
CZ 75 Champion
CZ 75 Kadet
CZ 75 Automatic
nabój
9x19mm, 9x21mm,
.40SW
9x19mm
9x19mm
9x19mm
9x19mm
9x19mm, 9x21mm,
.40SW
.22LR
9x19mm
długość lufy
120mm
100mm
100mm
100mm
120mm
155mm
124mm
155mm lub 120mm
długość
206mm
186mm
186mm
186mm
206mm
240mm
187mm
206mm z lufą o
dlugości 120mm
masa z pustym
magazynkiem
1000g
920g
960g
800g
1000g
1010g
475g
1000g z
magazynkiem na 15
naboi
pojemność
magazynka
15 naboi w wersji
na nabój 9x19mm i
9x21mm

10 naboi w wersji na
nabój .40SW
12 naboi
15 naboi
14 naboi
18 naboi
15 naboi w wersji
na nabój 9x19mm i
9x21mm

10 naboi w wersji na
nabój .40SW
10 naboi
15 lub 25 naboi
tryby ognia
pojedynczy
pojedynczy
pojedynczy
pojedynczy
pojedynczy
pojedynczy
pojedynczy
pojedynczy i ciągły
Pistolet CZ 75B
Pistolet CZ 75B
Dźwignie zatrzasku zamka o różnej długości przeznaczone do pistoletu CZ 75. Za zdjęcie dziękuję Guliwerowi z forum Strzelecka.net
Rozłożony częściowo pistolet CZ 75B