FN FNC
FN FNC (Fabrique Nationale Fusil Nouveau type Carabine, nowy karabinek automatyczny) to belgijski karabinek skonstruowany w latach 70. w belgijskiej firmie Fabrique Nationale. FNC powstał jako następca produkowanego w małych ilościach mało udanego karabinka autonatycznego FN CAL (FN Carabine Automatique Legere, lekki karabinek automatyczny) oraz bardzo popularnego karabinu automatycznego FN FAL (FN Fusil Automatique Legere, lekki karabin automatyczny). Prototyp nowego karabinka znany jako FNC-76 został poddany testom w 1976r przez natowską komisję badań broni strzeleckiej. Podczas badan stwierdzono niedopracowany mechanizm uderzeniowy oraz stosunkowo duże ryzyko pęknięcia jednego z rygli, przy czym ostatnia cecha była potencjalnie groźna dla strzelca. Po zakończeniu prób broń poddano modyfikacjom. Zmodyfikowano między innymi mechanizm uderzeniowy, zespół ryglowy, sposób mocowania łoża oraz poprawiono wytrzymałość kolby. Karabinek FN FNC ryglowany jest poprzez obrót zamka z dwoma ryglami w prawo, w odróżnieniu od wcześniejszych karabinów i karabinków automatycznych firmy Fabrique Nationale (FAL, FNC) ryglowanych poprzez przekoszenie zamka w płaszczyźnie pionowej. Ryglowanie poprzez obrót zamka umożliwiło uzyskanie większej sztywności zespołu ryglowego. Ogólnie zespół ruchomy zastosowany w FNC przypomina mocno zespół ruchomy stosowany w karabinkach Kałasznikowa. Należy jednak zaznaczyć że FN FNC nie jest kopią czy modyfikacją karabinka AK, a nową bronią skonstruowaną w oparciu o jego zamek, suwadło i układ gazowy z tłokiem o długim skoku. FNC podobnie jak CAL strzela amerykańskim małokalibrowym nabojem pośrednim 5,56x45mm, podczas gdy wcześniejszy FAL strzelał znacznie silniejszym nabojem karabinowym 7,62x51mm. Mimo rozpoczęcia produkcji FNC pod koniec lat 70., belgijskie siły zbrojne wprowadziły oficjalnie karabinek do uzbrojenia dopiero w 1989r, tym samym później od sił zbrojnych Szwecji. Belgijskie siły zbrojne przed wprowadzeniem FN FNC do uzbrojenia wykorzystywały ten wzór broni w niewielkich ilościach jako uzbrojenie wojsk powietrznodesantowych. Przed FN FNC podstawową bronią strzelecką belgijskich sił zbrojnych był FN FAL.
Konstrukcja FN FNC
FN FNC działa na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. Zastosowano układ gazowy z rurą gazową umieszczoną nad lufą i długim skokiem tłoka gazowego. Regulator gazowy posiada dwie pozycje, jedną przeznaczoną do strzelania w nornalnych, a drugą w trudnych warunkach. Przy regulatorze gazowym ustawionym na strzelanie w trudnych warunkach do komory gazowej dostarczana jest większa ilość gazów prochowych, co powoduje wzrost prędkości i tym samym energii zespołu ruchomego, co umożliwia zespołowi ruchomemu pokonanie zanieczyszczeń znajdujących się wewnątrz komory zamkowej. Oprócz regulatora gazowego zastosowano dodatkowy przełącznik umożliwiający odcięcie dopływu gazów prochowych do komory gazowej aby umożliwić strzelanie granatami nasadkowymi. Przełącznik odcinający dopływ gazów do komory gazowej po odchyleniu do góry (nastawa odcinająca dopływ gazów prochowych do komory gazowej) pełni jednocześnie rolę celownika do strzelania granatami. Tłok, tłoczysko i suwadło stanowią jeden element poruszający się wewnątrz rury gazowej i komory zamkowej. Suwadło współpracuje z ryglowanym poprzez obrót w prawo zamkiem, obejmując zamek. Po lewej stronie zamka znajduje się występ który wchodzi do wycięcia umieszczonego po lewej stronie suwadła. Dwa rygle zamka znajdują się w jego przedniej części, tylna część zamka ukształtowana została jako rurka wewnątrz której znajduje się grot iglicy. Umieszczony na zamku wyciąg współpracuje ze sprężyną śrubową. Wewnątrz komory zamkowej na jej lewej ściance znajduje się wyrzutnik sztywny. Mechanizm powrotny składa się ze sprężyny na żerdzi, tylną część żerdzi przypomocowano do opory sprężyny powrotnej. Przednia część sprężyny powrotnej znajduje się w kanale umieszczonym wewnątrz górnej części suwadła. Suwadło porusza się na dwóch prowadnicach umieszczonych wewnątrz komory zamkowej, z których jedna znajduje się na lewej ściance, a druga na prawej ściance komory. Stalowa komora zamkowa wykonana została przy pomocy technologii tłoczenia. Po prawej stronie komory zamkowej umieszczono wycięcie wewnątrz którego porusza się ruchoma podczas strzelania rączka zamkowa. Przednia część wycięcia stanowi jednocześnie okno wyrzutowe. Aby przez tylną część wycięcia dla rączki zamkowej nie dostały się do wnętrza komory zamkowej zanieczyszczenia zastosowano ruchomą pokrywkę zasłaniającą tylną część wycięcia. Rączka zamkowa podczas ruchu w tylne położenie powoduje ruch do góry pokrywki zasłaniającej wycięcie dla rączki zamkowej. Przy rączce zamkowej w przednim położeniu pokrywka zostaje automatycznie zepchnięta w dół przez sprężystą linkę. Mechanizm spustowy umożliwia strzelanie ogniem pojedynczym, ciągłym i 3 strzałowymi seriami. Zębatka odliczająca strzały zeruje się po oddaniu pojedynczego strzału, tym samym nie następuje znana z M16 i M4 Carbine inna siła spustu za pierwszym, drugim i trzecim strzałem podczas strzelania ogniem pojedynczym. W FN FNC po oddaniu pojedynczego strzału, jeśli przełącznik rodzaju ognia ustawiony jest na 3 strzałową serię, ponowne długie ściągnięcie spustu spowoduje oddanie 3 strzałowej serii. Dla porównania w M16A2 i M4 po oddaniu pojedynczego strzału, jeśli przełącznik rodzaju ognia ustawiony jest na 3 strzałową serię, ponowne długie ściągnięcie spustu spowoduje oddanie jedynie dwóch strzałów (pierwszy strzał został już "odliczony" podczas strzału ogniem pojedynczym). Skrzydełko przełącznika rodzaju ognia pełniące również rolę bezpiecznika znajduje się po lewej stronie komory spustowej FN FNC. Górne tylne położenie skrzydełka powoduje zabezpieczenie broni poprzez unieruchomienie spustu (nastawa S). Dolne tylne położenie skrzydełka umożliwia strzelanie ogniem pojedynczym (nastawa 1). Przednie dolne położenie przeznaczone jest do strzelania 3 strzałowymi seriami (nastawa 3), natomiast przednie górne do strzelanie ogniem ciągłym (nastawa A). Aby przestawić przełącznik rodzaju ognia z położenia "S" na położenie "A" konieczne jest "przejście" przez dolne położenia "1" i "3". Mechanizm uderzeniowy składa się z kurka zakrytego i iglicy przerzutowej (odpychanej do tyłu sprężyną odbojową). Tylną część iglicy przymocowano do suwadła przy użyciu kołka. Broń nie została wyposażona w przerywacz, zastosowano natomiast zaczep ognia pojedynczego przechwytujący kurek podczas strzelania ogniem pojedynczym. Niektóre odmiany karabinka wyposażone są w powiększony kabłąk spustu ułatwiający strzelanie z zimowych rękawicach. Mechanizm spustowy znajduje się wewnątrz rozbudowanej komory spustowej wykonanej ze stali technologią tłoczenia. Wewnątrz przedniej części komory spustowej znajduje się gniazdo magazynka. Magazynek wtykany jest do gniazda pionowo. Po wciśnięciu przycisku zatrzasku magazynka umieszczonego po prawej stronie komory spustowej magazynek wypada z gniazda. Dwurzędowe magazynki z dwupozycyjnym wyprowadzeniem stosowane w FN FNC wymienne są z magazynkami stosowanymi w M16. Standardowy magazynek FNC charakteryzuje się pudełkiem wykonanym ze stali oraz pojemnością 30 naboi. Karabinek strzela nabojem 5,56x45mm, wczesne egzemplarze wyposażone były w lufę ze skokiem gwintu wynoszącym 178mm (1:7 cali) umożliwiającym celne strzelanie nabojem M193 oraz innymi nabojami z pociskiem o masie 3,5g. Po opracowaniu w firmie Fabrique Nationale naboju SS109 z pociskiem o masie 4g skonstruowano również wersję FN FNC wyposażoną w lufę z gwintem o skoku 305mm (1:12 cali) dostosowaną do nowej amunicji. Niezależnie od skoku gwintu karabinek występuje w dwóch podstawowych wersjach, pełnowymiarowej z lufą o długości 449mm i skróconej z lufą o długości 363mm. Odmiana skrócona nie może być wykorzystana do miotania granatów nasadkowych. Na końcu lufy odmiany pełnowymiarowej znajduje się urządzenie wylotowe pełniące rolę tłumika płomieni oraz nasadki do miotania granatów nasadkowych. Broń może być wyposażona w bagnet nożowy stanowiący jeden element z tuleją służącą do nałożenia na urządzenie wylotowe (tuleja obejmuje urządzenie wylotowe mocując bagnet). Można również przy pomocy adaptera zamocować pod lufą amerykański bagnet nożowy M7. Karabinek charakteryzuje się metalową szkieletową kolbą składaną na prawą stronę komory zamkowej, oferowana była również wersja z kolbą stałą wykonaną z tworzywa sztucznego. Na końcu kolby składanej lub stałej znajduje się wklęsła gumowa stopka z poziomymi nacięciami. Kolba oraz wykonany z tworzywa sztucznego chwyt pistoletowy przymocowane zostały do komory spustowej. Wykonane z tworzywa sztucznego łoże składające się z lewej i prawej części mocowane jest natomiast do lufy. Rozkładanie częściowe broni następuje poprzez odłączenie komory zamkowej z lufą od komory spustowej stanowiącej jeden zespół z gniazdem magazynka, kolbą i chwytem pistoletowym. Przyrządy celownicze składają się z mocowanej na komorze gazowej muszki oraz celownika przerzutowego z przeziernikiem znajdującego się na górnej powierzchni komory zamkowej. Po lewej i prawej stronie muszki oraz po lewej i prawej stronie celownika znajduje się "ucho" osłoniające element przed uszkodzeniem. Celownik posiada nastawę na 250m oraz 400m. Muszka ma możliwość regulacji w pionie, natomiast przeziernik w poziomie. Do mocowania pasa nośnego służy strzemię umieszczone pod lufą oraz strzemię umieszczone na górnej powierzchni kolby w jej tylnej części. Rozkładanie częściowe następuje poprzez odchylenie tylnej części komory spustowej od komory zamkowej, obrót komory spustowej odbywa się wokół przedniego kołka łączącego komorę spustową z komorą zamkową. Taki sposób rozkładania umożliwia mocowanie celownika optycznego lub elektrooptycznego na górnej powierzchni komory zamkowej, nie występuje konieczność stosowania bocznego montażu. Oprócz odchylenia komory spustowej występuje możliwość całkowitego odłączenia jej od komory zamkowej.
Magazynki
FN FNC zasilany jest z dwurzędowych magazynków z dwupozycyjnym wyprowadzeniem. Prorotypowy FNC-76 wyposażony był w magazynek prosty o pojemności 30 naboi, natomiast karabinki produkowane seryjnie zazwyczaj zasilane są z magazynków łukowych na 30 naboi. Magazynki przeznaczone do FN FNC charakteryzują się stalowym pudełkiem. Górna część pudełka ma prosty kształt dostosowany do gniazda, natomiast dolna część pudełka ustawiona jest pod niewielkim kątem w stosunku do części górnej. Gniazdo magazynka zgodne z magazynkami od M16 umożliwia stosowanie amerykańskich magazynków wyposażonych w pudełko wykonane ze stopu aluminium (magazynki pudełkowe na 20 naboi i łukowe na 30 naboi). Możliwe jest również zasilanie karabinka z magazynków siodłowych C-MAG o pojemności 100 naboi. Donośnik magazynka FN FNC różni się od donośnika zastosowanego w magazynkach pudełkowych do M16, biorąc pod uwagę że belgijski karabinek nie został wyposażony w zatrzask zatrzymujący zespół ruchomy po oddaniu ostatniego strzału. Jeśli M16 będzie zasilany z magazynka od FN FNC, zatrzask zespołu ruchomego zastosowany w M16 nie zostanie włączony przez donośnik i tym samym zespół ruchomy nie zostanie zatrzymany w tylnym położeniu po oddaniu ostatniego strzału.
Rozkładanie częściowe FN FNC
Przez rozkładaniem broni należy wyjąć z gniazda magazynek i sprawdzić komorę nabojową. Następnie należy przepchnąć na prawą stronę tylny kołek łączący komorę spustową z komorą zamkową. Dzięki temu możliwe jest odchylenie tylnej części komory spustowej od komory zamkowej, obrót komory spustowej następuje wokół przedniego kołka łączącego komorę spustową z komorą zamkową. Aby całkowicie odłączyć komorę spustową od komory zamkowej należy przepchnąć w prawo przedni kołek łączący oba elementy, choć całkowite rozłączenie wspomnianych elementów nie jest konieczne do rozłożenia częściowego broni. Po odchyleniu lub rozłączeniu obu komór należy przy pomocy rączki zamkowej odciągnąć zespół ruchomy w tylne położenie, po czym odłączyć rączkę zamkową. Odłączenie rączki zamkowej to czynność konieczna do wyjęcia z wnętrza komory zamkowej zespołu składającego się z zamka, suwadła i urządzenia powrotnego. Wyjęcie wspomnianeg zespołu z wnętrza broni następuje poprzez wysunięcie go przez wycięcie w tylnej części komory zamkowej. Po odłączeniu zespołu ruchomego od komory zamkowej można wyjąć urządzenie powrotne z kanału wewnątrz suwadła. Możliwe jest również odłączenie zamka od suwadła, po wyjęciu zamka iglica zostaje przy suwadle. Składanie broni następuje w odwrotnej kolejności.
Wersje FN FNC
Model 0000, broń pełnowymiarowa z lufą o długości 449mm i skokiem gwintu 305mm dostosowanym do naboju M193

Model 6000 (FNC Para), karabinek z lufą o długości 363mm, skok gwintu 305mm do naboju M193

Model 2000, broń pełnowymiarowa z lufą o długości 449mm, skok gwintu 178mm do naboju SS109

Model 7000 (FNC Para), karabinek z lufą o długości 363mm, skok gwintu 178mm do naboju SS109

Model 6040 (FNC Law Enforcment), broń samopowtarzalna z lufą o długości 410mm, skok gwintu 305mm do naboju M193

Model 7030 (FNC Law Enforcment), broń samopowtarzalna z lufą o długości 410mm, skok gwintu 178mm do naboju SS109
Ak 5
Ak 5 (Automatkarabin 5, karabinek automatyczny 5) to szwedzka wersja FN FNC produkowana na licencji przez przedsiębiorstwo FFV Carl Gustaf od 1984r. Broń zastąpiła karabin automatyczny Ak 4 zasilany nabojem 7,62x51mm (szwedzka wersja niemieckiego G3). Przed wprowadzeniem do uzbrojenia belgijskiego karabinka testowano również karabinki SIG SG 540, M16A2 oraz Galil . Lufa Ak 5 ze skokiem gwintu wynoszącym 178mm dostosowana jest do naboju 5,56x45mm SS109, broń występuje w standardowej wersji pełnowymiarowej i odmianie skróconej Ak 5D. Karabinek posiada mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym, nie zastosowano ogranicznika długości serii. Broń charakteryzuje się powiększonym kabłąkiem ułatwiającym strzelanie w zimowych rękawicach. Ak 5 wyposażone w amerykański granatnik podwieszany M203 noszą oznaczenie Ak 5 med granattillsats (Ak 5 z montażem granatnika). Zastosowano metalową szkieletową kolbę składaną na prawą stronę broni. Szwedzkie karabinki pokryte są zielonym lakierem.
Wersje Ak 5
Ak 5, podstawowa wersja, lufa o długości 449mm

Ak 5B, wersja pełniąca rolę karabinka wyborowego dla strzelca w pododdziale, wyposażona w celownik SUSAT L9A1 o powiększeniu 4x, pozbawiona mechanicznych przyrządów celowniczych. Lufa o długości 449mm

Ak 5D, wersja z krótką lufą o długości 363mm i krótkim łożem

Ak 5C, opracowana w latach 2000. wersja powstała poprzez modyfikację standardowego Ak 5 z lufą o długości 449mm. Zanim rozpoczęto wytwarzanie Ak 5C, szwedzkie siły zbrojne testowały prototypowe karabinki Ak 5CF (F of Forsok). W 2005r zlecono firmie Saab Bofors Dynamic modyfikację 40.000 Ak 5 na wersję Ak 5C, dostawy nowej wersji rozpoczęto w 2006r. Karabinek Ak 5C charakteryzuje się zestawem szyn montażowych Picatinny, składanym celownikiem mechanicznym z nastawami do 300m, zatrzaskiem zespołu ruchomego, nowym magazynkiem z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, skrzydełkiem przełącznika rodzaju ognia umieszczonym po obu stronach broni, nowym tylnym chwytem pistoletowym, odłączanym przednim chwytem pistoletowym, zmodyfikowanym łożem, nowym tłumikiem płomieni, zaczepem do mocowania bagnetu, kolbą o regulowanej długości oraz pasem nośnym wykonanym z nylonu. Odmiana skrócona Ak 5D z modyfikacjami charakterystycznymi dla Ak 5C nosi oznaczenia Ak 5D Mk 2

CG5AP, samopowtarzalna wersja przeznaczona dla Policji. Broń charakteryzuje się lufą o długości 363mm, skrzydełko bezpiecznika umieszczono po abu stronach komory spustowej (rozwiązanie to pojawiło się wcześniej w wersji policyjnej niż w wersjach wojskowych). Mechanizm spustowy mimo że dostosowany jedynie do ognia pojedynczego, posiada spust samoczynny. Broń wyposażona jest w standardowe mechaniczne przyrządy celownicze i szyny montażowe Picatinny. Karabinek pokryto czarnym lakierem, a nie zielonym jak wersje wojskowe
Pindad SS1
Pindad SS1 (Senapan Serbu 1, karabinek automatyczny 1) to indanezyjska wersja FN FNC produkowana na licencji przez przedsiębiorstwo PT Pindad. Pierwsze 10.000 egzemplarzy belgijskiego FN FNC zostało zakupionych w 1982r dla indonezyjskich sił powietrznych. Licencję na produkcję FN FNC zakupiono w 1984r, karabinek SS1 wprowadzono do uzbrojenia indonezyjskich sił zbrojnych w 1991r. Karabinki SS1 charakteryzują się lufą ze skokiem gwintu wynoszącym 178mm, dostosowanym do naboju 5,56x45mm SS109. Obecnie Pindad SS1 zastępowany jest przez karabinek Pindad SS2.
Wersje karabinka Pindad SS1
SS1-V1, podstawowa wersja pełnowymiarowa, lufa o długości 449mm, metalowa szkieletowa kolba składana na prawą stronę broni

SS1-V2, wersja skrócona, lufa o długości 363mm, metalowa szkieletowa kolba składana na prawą stronę broni

SS1-V3, wersja pełnowymiarowa, lufa o długości 449mm, kolba stał wykonana z tworzywa sztucznego

SS1-V4, odmiana pełniąca rolę broni wyborowej, wyposażona w celownik optyczny

SS1-V5, subkarabinek z lufą o długości 252mm, metalowa szkieletowa kolba składana na prawą stronę broni

SS1-R5, subkarabinek z lufą o długości 252mm, metalowa szkieletowa kolba składana na prawą stronę broni, możliwość mocowania celowników optycznych i elektrooptycznych, zaczep do mocowania bagnetu, mechanizm spustowy do ognia pojedynczego i ciągłego, bez ogranicznika długości serii

SS1-M1, wersja pełnowymiarowa dla piechoty morskiej, pokryta powłoką antykorozyjną, lufa o długości 449mm, metalowa szkieletowa kolba składana na prawą stronę broni

SS1-M2, wersja skrócona dla piechoty morskiej, pokryta powłoką antykorozyjną, lufa o długości 363mm, metalowa szkieletowa kolba składana na prawą stronę broni

SS1-M3, subkarabinek dla piechoty morskiej, pokryty powłoką antykorozyjną, lufa o długości 252mm, metalowa szkieletowa kolba składana na prawą stronę broni

Sabhara V1/V2, wersja samopowtarzalna przeznaczona dla Policji

SBC-1 (Sanepan Bea Cukai 1), wersja samopowtarzalna na rynek cywilny
Wpływ na polskie konstrukcje
FN FNC miał wpływ na polskie konstrukcje broni strzeleckiej. Ogranicznik długości serii zastosowany w FNC posłużył za wzór dla ogranicznika długości serii w ktory wyposażony był polski prototypowy karabinek automatyczny AKMS wzór 1980. Polski AKMS wz. 80 charakteryzował się charakterystyczną dla karabinków Kałasznikowa dźwignią umieszczoną po prawej stronie komory zamkowej, jednak pełniącą jedynie rolę bezpiecznika (górne położenie zabezpieczające broń, dolne umożliwiające strzelanie). Po lewej stronie komory zamkowej umieszczono natomiast skrzydełko ogranicznika długości serii umożliwiające strzelanie ogniem pojedynczym, ciągłym i 3 strzałowymi seriami. AKMS wz. 80 poza ogranicznikiem długości serii niewiele różnił się od radzieckiego AKMS. Ogranicznik długości serii z prototypowego AKMS wz. 80 znalazł zastosowanie w produkowanym seryjnie "Tantalu" (polski odpowiednik AK-74), "Berylu" (skonstruowany na podstawie "Tantala" karabinek do naboju 5,56x45mm) oraz modyfikacjach tych karabinków.
FN FNC ogółem
FN FNC to broń wykorzystująca sprawdzoną "automatykę" karabinka Kałasznikowa, a jednocześnie charakteryzująca się znacznie lepszą ergonomią od radzieckiego karabinka. Przycisk zatrzasku magazynka umieszczony jest tak aby możliwe było jego wciśnięcie palcem wskazującym bez zdejmowania dłoni z chwytu pistoletowego. Szybkie przeładowanie ułatwia również magazynek wtykany do gniazda pionowo oraz wypadanie magazynka z gniazda po wciśnięciu przycisku zatrzasku magazynka. Skrzydełko przełącznika rodzaju ognia umieszczono tak aby możliwa była jego obsługa kciukiem, bez zdejmowania dłoni z chwytu. Rozkładanie broni poprzez odchylenie komory spustowej powoduje że na komorze zamkowej można zamocować celownik optyczny lub elektrooptyczny, bez konieczności stosowania bocznego montażu charakterystycznego dla karabinka AK i jego odmian. Ogólnie FN FNC to bardzo udany karabinek, choć skonstruowany w układzie "klasycznym" który powoduje większy podrzut od układu "liniowego" oraz pozbawiony zatrzasku zatrzymującego zespół ruchomy po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju (nie licząc szwedzkiej wersji Ak 5C). Mimo zalet FN FNC nie zyskał tak dużej popularności jak FN FAL.
wersja
FN FNC
FN FNC Para
nabój
5,56x45mm M193/SS109 (zależnie od
wersji)
5,56x45mm M193/SS109 (zależnie od
wersji)
prędkość początkowa pocisku
965m/s (M193)

925m/s (SS109)
930m/s (M193)

900m/s (SS109)
długość lufy
449mm
363mm
długość
997mm (kolba rozłożona)

766mm (kolba złożona)
911mm (kolba rozłożona)

680mm (kolba złożona)
masa
4,36kg z pełnym stalowym magazynkiem
na 30 naboi

4kg z pustym stalowym magazynkiem
4,16kg z pełnym stalowym magazynkiem
na 30 naboi

3,8kg z pustym stalowym magazynkiem
magazynki
dwurzędowe łukowe na 30 naboi oraz inne
z M16
dwurzędowe łukowe na 30 naboi oraz inne
z M16
szybkostrzelność teoretyczna
700 strzałów na minutę
700 strzałów na minutę
FN FNC z odłączoną komorą zamkową od komory spustowej
FN FNC z lufą o długości 449mm i kolbą stałą
FN FNC z lufą o długości 449mm i kolbą złożoną
Od góry: prototypowy FN FNC-76, produkowany seryjnie FN FNC
Od góry: FN FNC z lufą o długości 449mm, FN FNC Para z lufą o długości 363mm
FN FNC z bagnetem nożowym umieszczonym na tulei służącej do nałożenia na urządzenie wylotowe lufy. Zdjęcie z katalogu firmy Fabrique Nationale z 1984r
Katalog firmy Fabrique Nationale z 1984r
Katalog firmy Fabrique Nationale z 1984r
Katalog firmy Fabrique Nationale z 1984r
Al Pacino uzbrojony w FN FNC Para, kadr z filmu "Gorączka"