FN Five seveN
FN Five seveN to belgijski pistolet samopowtarzalny skonstruowany w belgijskiej firmie Fabrique Nationale. Prace nad bronią rozpoczęto pod koniec lat 80., pierwsza seria prototypowa została wyprodukowana w 1996r. Produkcję seryjną rozpoczęto w 1998r. Pistolet samopowtarzalny FN Five seveN uzupełnia pistolet maszynowy FN P90. FN Five seveN to pierwszy pistolet samopowtarzalny zasilany nabojem 5,7x28mm.
Konstrukcja FN Five seveN
FN Five seveN działa na zasadzie odrzutu zamka półswobodnego. Sprężyna powrotna umieszczona jest wokół lufy. Opóźnianie zamka w pierwszej fazie ruchu następuje pod wpływem jednoramiennej dźwigni, która powoduje również ruch lufy do tyłu. Dzięki takiemu rozwiązaniu hamowanie zamka w pierwszej fazie ruchu zapewnia nie tylko masa zamka, ale również masa lufy. Dodatkowo ruch lufy do tyłu opóźnia moment wysunięcia się łuski z lufy. Podobną zasadę działania zastosowano we włoskim pistolecie samopowtarzalnym Glisenti M1910 oraz włoskim ciężkim karabinie maszynowym Fiat Revelli 1914. Pistolet FN Five seveN strzela z zamka zamkniętego, po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Zwolnienie zamka w przednie położenie możliwe jest jedynie poprzez nieznaczne odciągnięcie zamka do tyłu, standardowa wersja pistoletu nie posiada zewnętrznej dźwigni umożliwiającej zwolnienie zamka. Prowadnice zamka znajdują się wewnątrz tylnej części szkieletu po jego lewej oraz prawej stronie, prowadnica zamka znajduje się również na górnej powierzchni dolnej ścianki szkieletu w jego przedniej części. Szkielet wykonano z tworzywa sztucznego. Stalowy trzon zamkowy wykonany metodą frezowania znajduje się wewnątrz stalowego tłoczonego płaszcza zamka, na którym znajduje się powierzchnia wykonana z tworzywa sztucznego. Pistolet posiada mechanizm spustowy z wyłącznym samonapinaniem (DAO) oraz mechanizm uderzeniowy ze sprężyną uderzeniową działającą bezpośresdnio na iglicę. Siła spustu wynosi 50N Nie zastosowano bezpiecznika nastawnego, broń posiada natomiast samoczynną blokadę iglicy. Pistolet zasilany jest nabojem 5,7x28mm SS90 lub nowszym 5,7x28mm SS190. Zasilanie odbywa się z dwurzędowego magazynka pudełkowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemności 20 naboi. Pudełko magazynka wykonano z tworzywa sztucznego, po lewej stronie pudełka magazynka znajdują się cztery otwory ułatwiające sprawdzenie stanu załadowania. Przycisk zatrzasku magazynka umieszczono po lewej oraz prawej stronie szkieletu u nasady kabłąka spustu. Na górnej powierzchni zamka znajdują się stałe mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki i szczerbinki.
FN Five seveN Tactical
FN Five seveN Tactical to wersja wyposażona w mechanizm spustowy bez samonapinania (SA) oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym. Siła spustu wynosi 25N. Broń posiada umieszczoną po lewej stronie szkieletu nad chwytem pistoletowym dźwignię zatrzasku zamka umożliwiającą zwolnienie zamka w przednie położenie bez odciągania go do tyłu. Po lewej oraz prawej stronie szkieletu nad kabłąkiem spustu znajduje się również skrzydełko bezpiecznika nastawnego. Skrzydełko bezpiecznika nastawnego w położeniu górnym powoduje zabezpieczenie broni poprzez unieruchomienie spustu oraz szyny spustowej. Pistolety FN Five seveN Tactical późnych serii produkcyjncyh charakteryzuje się nowym kształtem kabłąka spustu oraz uniwersalną szyną montażową Picatinny umieszczoną pod przednią częścią szkieletu.
FN Five seveN
FN Five seveN to broń zasilana amunicją o dobrej przebijalność i sile obalającej. Pistolet zasilany jest z magazynka o dużej pojemności. Broń charakteryzuje się dobrą celnością, niewielką masą, małym odrzutem, dużym płomieniem wylotowym oraz nietypową konstrukcją, biorąc pod uwagę że trudno znaleźć broń która działa na zasadzie odrzutu zamka półswobodnego oraz jednocześnie wyposażona jest w ruchomą lufę. Odpowiednik pistoletu FN Five seveN to niemiecki pistolet samopowtarzalny UCP (Ultimate Combat Pistol) skonstruowany w firmie Hecker und Koch. UCP zasilany jest nabojem 4,6x30mm. Broń nie została wprowadzona do produkcji seryjnej.
wersja
Five seveN Standard
Five seveN Tactical
nabój
5,7x28mm
5,7x28mm
prędkość początkowa pocisku
650m/s
650m/s
długość lufy
122mm
122mm
długość
208mm
208mm
masa
0,74kg z pełnym magazynkiem na 20
naboi
0,75kg z pełnym magazynkiem na 20 naboi
siła nacisku na spust
25N
50N
magazynek
dwurzędowy pudełkowy na 20 naboi
dwurzędowy pudełkowy na 20 naboi
Five Seven Tactical późnych serii produkcyjnych
Porównanie balistyki końcowej pocisków wystrzelonych z naboi 5,7x28mm i 9x19mm Parabellum