G36
G36 (Gewehr 36, oznaczenie firmowe HK50) to niemiecki karabinek automatyczny skonstruowany przez Ernsta Maucha w firmie Heckler und Koch. Prace nad bronią rozpoczęto w 1990r, pierwsze prototypy powstały w 1992r. Prace nad HK50 rozpoczęto w momencie zakończenia prac nad karabinkiem automatycznym G11 zasilanym nabojem bezłuskowym. G11 został wprowadzony do uzbrojenia armii niemieckiej, jednak zakupiono jedynie 250 egzemplarzy serii próbnej. W 1993r ogłoszono założenia taktyczno techniczne na nową broń strzelecką armii niemieckiej. Broń miała być zasilana małokalibrowym nabojem pośrednim 5,56x45mm oraz występować w wersji standardowej i odmianie pełniącej rolę karabinka maszynowego (karabinu maszynowego zasilanego nabojem pośrednim). Nadesłanych zostało 10 ofert, jednak ostatecznie do dalszych badań wybrano jedynie karabinki Steyr AUG oraz HK50. Po przeprowadzeniu prób karabinek HK50 wprowadzono do uzbrojenia jako G36, nastąpiło to 8 maja 1995r. Przekazanie armii niemieckiej pierwszej partii karabinka G36 nastąpiło oficjalnie w grudniu 1997r. G36 zastąpił w armii niemieckiej karabin automatyczny G3 zasilany nabojem karabinowym 7,62x51mm.
Konstrukcja G36
G36 działa na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, zastosowano krótki skok tłoka gazowego. Z przodu komory gazowej znajduje się otwór do którego wchodzi występ umieszczony na przedniej powierzchni tłoka gazowego. Występ wysuwa się z otworu podczas ruchu tłoka do tyłu, co powoduje że przez otwór wylatuje nadmiar gazów prochowych, tak więc wspomniany otwór pełni funkcję samoczynnego regulatora gazowego. Broń posiada siedmioryglowy zamek ryglowany poprzez obrót w prawo. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zespół ruchomy zatrzymuje się w tylnym położeniu. Wewnątrz kabłąka spustu znajduje się przycisk którym można ręcznie włączyć zatrzask zatrzymujący zespół ruchomy w tylnym położeniu, nie zastosowano jednak dźwigni umożliwiającej zwolnienie zespołu ruchomego w przednie położenie, tak więc zespół ruchomy można zwolnić jedynie poprzez nieznaczne odciągnięcie rączki zamkowej. Zamek i suwadło przypominają zespół ruchomy amerykańskiego karabinka automatycznego AR-18. Zastosowano umieszczony na zamku wyciąg obrotowy oraz umieszczony w zamku wyrzutnik prętowy. Okno wyrzutowe łusek znajduje się po prawej stronie komory zamkowej, za oknem wyrzutowym umieszczono odbijacz łusek. Po lewej stronie zamka znajduje się występ prowadzący wchodzący w wycięcie umieszczone po lewej stronie suwadła. Suwadło porusza się na wykonanych z tworzywa sztucznego prowadnicach umieszczonych wewnątrz komory zamkowej. Wewnątrz suwadła znajdują się wolframowe granulki których ruch pod wpływem bezwładności powoduje wygaszenie odbicia suwadła. G36 posiada kanaliki odprowadzające gazy prochowe w przypadku przebicia spłonki. Zastosowano ruchomą podczas strzelania rączkę zamkową, jednak rączkę zamkową można złożyć, co powoduje że nie wystaje ona poza obrys broni. Rączkę zamkową odchylić można na lewą lub prawą stronę broni, wspomniane rozwiązanie ułatwia przeładowanie strzelcom leworęcznym. Po odchyleniu rączki zamkowej można ją zablokować, co umożliwia wykorzystanie rączki zamkowej do dopchnięcia zespołu ruchomego w przednie położenie (przykładowo jeśli nie może on dojść w przednie położenie ze względu na zanieczyszczenia). Ruch zespołu ruchomego w tylne położenie po oddaniu strzału powinien spowodować automatyczne złożenie rączki zamkowej, nawet jeśli została ona zablokowana w pozycji rozłożonej. Karabinek posiada mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym. Poprzez wymianę komory spustowej broń można wyposażyć w mechanizm spustowy umożliwiający strzelenie ogniem pojedynczy, ciągłym oraz 3 strzałowymi seriami. Skrzydełko przełącznika rodzaju ognia pełniące również rolę bezpiecznika unieruchamiającego spust znajduje się po lewej oraz prawej stronie komory spustowej nad chwytem pistoletowym. Komorę zamkową, komorę spustową, łoże oraz kolbę wykonano z tworzywa sztucznego. Na górnej powierzchni komory zamkowej znajduje się chwyt transportowy, pod łożem można umieścić granatnik podwieszany AG36 oraz dwójnóg mocowany do osi równoległej do lufy. Po lewej i prawej stronie łoża znajdują się otwory wentylacyjne. Kolba składana na prawą stronę komory zamkowej posiada zatrzask umieszczony po jej lewej stronie. Karabinek zasilany jest małokalibrowym nabojem pośrednim 5,56x45mm. Zasilanie odbywa się z wtykanych pionowo dwurzędowych magazynków łukowych z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemności 30 naboi. Magazynki wykonane są z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, po lewej oraz prawej stronie pudelka magazynka znajdują się zaczepy umożliwiające łączenie magazynków bez użycia taśmy. Broń może być również zasilana z magazynków siodłowych C-MAG o pojemności 100 naboi. Pomiędzy kabłąkiem spustu a gniazdem magazynka znajduje się dźwignia zatrzasku magazynka. Gniazdo magazynka można odłączyć od komory zamkowej. Kuta na zimno lufa z chromowanym przewodem pozbawiona jest kontaktu z łożem, jednak w mojej opinii lufy nie można nazwać samonośną, ze względu na jej kontakt z rurą gazową. Na końcu lufy znajduje się szczelinowy tłumik płomieni pełniący jednocześnie rolę nasadki do wystrzeliwania granatów nasadkowych. Pod lufą znajduje się zaczep do mocowania bagnetu od MPiK-74, produkowanej w NRD odmiany radzieckiego karabinka automatycznego AK-74. Rozkładanie częściowe broni następuje poprzez odłączenie komory spustowej. W tylnej części chwytu transportowego znajduje się celownik optyczny o powiększeniu 3x produkcji Hensoldta oraz umieszczony nad nim celownik kolimatorowy. Na górnej powierzchni chwytu transportowego znajduje się muszka oraz szczerbinka, korzystanie z mechanicznych przyrządów celowniczych możliwe jest jedynie po odłączeniu kolimatora.
G36A1
G36A1 to odmiana pełnowymiarowa wyposażona w komorę spustową dostosowaną do umieszczenia ogranicznika długości serii umożliwiającego strzelanie 3 strzałowymi seriami. Pod przednią częścią łoża znajduje się uniwersalna szyna montażowa Picatinny, nie zastosowano natomiast równoległej do lufy osi dwójnogu.
G36A2
G36A2 to zmodyfikowana odmiana pełnowymiarowa wprowadzona do uzbrojenia w 2004r. Na górnej i dolnej powierzchni łoża oraz po jego bokach znajdują się zaczepy do mocowania uniwersalnych szyn montażowych Picatinny. Zastosowano celownik optyczny o powiększeniu 3x produkcji Hensoldta umieszczony w tylnej części chwytu transportowego, nie zastosowano natomiast celownika kolimatorowego. Na górnej powierzchni chwytu transportowego znajduje się szyna montażowa Picatinny.
G36K
G36K (K od Kurz) to odmiana wyposażona w krótszą lufę oraz krótsze łoże od tych z G36. Komora gazowa G36K znajduje się bliżej tylnej części lufy niż w G36. Karabinek G36K posiada lufę zakończoną zmodyfikowanym tłumikiem płomieni, broń nie jest wyposażona w zaczep do mocowania bagnetu oraz nie może wystrzeliwać granatów nasadkowych. Karabinek posiada znajdujący się w tylnej części chwytu celownik optyczny o powiększeniu 3x produkcji Hensoldta, umieszczony nad nim celownik kolimatorowy oraz mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki i szczerbinki wykorzystywane po odłączeniu kolimatora. Odmiana G36KA1 stanowiąca uzbrojenie niemieckich oddziałów specjalnych KSK (Kommando Spezialkrafte) wyposażona jest w chwyt transportowy z umieszczoną na górnej powierzchni uniwersalną szyną montażową Picatinny. Wspomniana odmiana nie posiada celownika optycznego i kolimatorowego, jednak wyposażona jest w mechaniczne przyrządy celownicze. G36KA1 posiada wyposażone w 4 szyny montażowe Picatinny łoże RAS produkcji Knight Armament Corporation oraz krótszą kolbę. Odmiana G36KA2 posiada natomiast umieszczony w tylnej części chwytu transportowego celownik optyczny o powiększeniu 3x produkcji Hensoldta, uniwersalną szynę montażową Picatinny umieszczoną na górnej powierzchni chwytu transportowego oraz łoże z dłuższą szyną montażową Picatinny znajdującą się pod łożem.
G36KV3
G36KV3 to odmiana o wymiarach G36K wyposażona w zmodyfikowaną dźwignię zatrzasku magazynka, składaną kolbę o regulowanej długości oraz umieszczoną wewnątrz kabłąka spustu przed spustem dźwignię umożliwiającą zwolnienie zespołu ruchomego w przednie położenie. Dźwignia zatrzasku magazynka znajduje się pomiędzy kabłąkiem spustu a gniazdem magazynka, jednak dźwignia wyposażona jest w prostopadłe do niej przedłużenia umieszczone po lewej oraz prawej stronie dolnej ścianki kabłąka spustu, co umożliwia łatwe naciśnięcie zatrzasku palcem wskazującym.
G36C
G36C (C od Commando) to subkarabinek skonstruowany na podstawie G36. Broń posiada lufę oraz łoże krótsze od tych z G36K. Zastosowano lufę zakończoną tłumikiem płomieni podobnym do tego z G36K. Broń nie posiada zaczepu do mocowania bagnetu oraz nie może wystrzeliwać granatów nasadkowych. Subkarabinek wyposażony jest w niski chwyt transportowy z umieszczoną na górnej powierzchni uniwersalną szyną montażową Picatinny. Przed szyną montażową Picatinny znajduje się muszka, natomiast za szyną umieszczono szczerbinkę. Nie zastosowano celownika optycznego i kolimatorowego.
MG36
MG36 to karabinek maszynowy skonstruowany na podstawie G36. Broń wyposażona była w bardziej masywną lufę oraz dwójnóg mocowany pod przednią częścią łoża do osi równoległej do lufy. MG36 miał być zasilany z magazynka siodłowego C-MAG o pojemności 100 naboi, jednak można było również stosować magazynki łukowe na 30 naboi od G36. Karabinek maszynowy MG36 strzelał z zamka zamkniętego, nie posiadał szybkowymiennej lufy oraz był zasilany z magazynków, dlatego też charakteryzował się mniejszą szybkostrzelnością praktyczną od karabinków maszynowych skonstruowanych od podstaw (przykładowo FN Minimi). MG36 nie został wprowadzony do uzbrojenia oraz nie był produkowany seryjnie.
XM8
XM8 to skonstruowana na podstawie G36K odmiana przeznaczona dla armii amerykańskiej. Broń wywodzi się z programu OICW (Objective Infrantry Combat Weapon) w ramach którego prowadzono prace nad granatnikiem samopowtarzalnym połączonym z karabinkiem automatycznem. W 2003r program rozwoju granatnika rozdzielono od programu rozwoju karabinka. XM8 posiada zmodyfikowany zatrzask magazynka, składaną kolbę o regulowanej długości oraz umieszczoną wewnątrz kabłąka spustu przed spustem dźwignię umożliwiającą zwolnienie zespołu ruchomego w przednie położenie. Broń zasilana jest nabojem 5,56x45mm, zasilanie odbywa się z dwurzędowych magazynków łukowych z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemności 30 naboi lub z magazynków siodłowych C-MAG o pojemności 100 naboi. Dźwignia zatrzasku magazynka znajduje się pomiędzy kabłąkiem spustu a gniazdem magazynka, do dźwigni dodano prostopadłe do niej przedłużenia umieszczone po lewej i prawej stronie dolnej ścianki kabłąka spustu. Przedłużenie ułatwiają naciśnięcie zatrzasku magazynka palcem wskazującym. Program rozwoju karabinka XM8 zarzucono w 2005r. Rozwiązania z XM8 zastosowano w karabinku automatycznym G36KV3.
FX-05 Xiuhcoatl
FX-05 Xiuhcoatl (ognisty wąż) to meksykańska odmiana G36. Za prace nad FX-05 odpowiadali generałowie Alfredo Oropeza Garnica oraz Jose Antonio Landeraz. Początkowo przedstawiciele firmy Heckler und Koch zapowiadali oskarżenie Meksykanów o łamanie praw patentowych, jednak ostatecznie do tego nie doszło. Karabinek zasilany jest nabojem 5,56x45mm, zasilanie odbywa się z dwurzędowych magazynków łukowych z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemności 30 naboi. Broń posiada składaną kolbę o regulowanej długości, uniwersalną szynę montażową Picatinny umieszczoną na górnej powierzchni komory zamkowej oraz szyny montażowe Picatinny znajdujące się po lewej i prawej stronie łoża. Gniazdo magazynka nie może zostać odłączone od komory zamkowej. Nie zastosowano składanej rączki zamkowej oraz kanalików odprowadzających gazy prochowe w przypadku przebicia spłonki. Rączka zamkowa może być umieszczona po lewej lub prawej stronie komory zamkowej.
SL8
SL8 (Selbsladebuchse 8) to samopowtarzalna odmiana G36 przeznaczona dla użytkowników cywilnych. Broń posiada pozbawioną tłumika płomieni lufę o długości 528mm. Zastosowano wykonaną z tworzywa sztucznego stałą kolbę z otworem na kciuk. Na kolbie umieszczono poduszkę policzkową o regulowanej wysokości. Broń zasilana jest nabojem 5,56x45mm. Zasilanie odbywa się z dwurzędowych magazynków pudełkowych z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemności 10 naboi. Magazynki wykonane są z tworzywa sztucznego, nie zastosowano zaczepów umożliwiających łączenie magazynków bez użycia taśmy. Gniazdo magazynka może być wyposażone w występ który powoduje że do gniazda nie pasują magazynki od G36. Nad górną powierzchnią komory zamkowej znajduje się wspornik z szyną montażową Picatinny oraz mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Celownik optyczny
Celownik optyczny o powiększeniu 3x produkcji Hensoldta to podstawowy celownik wielu odmian karabinka automatycznego G36. Pole widzenia wspomnianego celownika wynosi 4 stopnie. Celownik optyczny umieszczony jest w tylnej części chwytu transportowego, nad celownikiem optycznym zazwyczaj znajduje się celownik kolimatorowy lub uniwersalna szyna montażowa Picatinny. Na dole umieściłem opis siatki celowniczej.


1) Punkt umożliwiający strzelanie do poruszającego się w prawo z niewielką prędkością (do 15 km/h) celu oddalonego o 200m

2) Punkt umożliwiający strzelanie do celu znajdującego się w odległości 200m

3) Okrąg ktorego wysokość odpowiada sylwetce stojącego człowieka w odległości 400m (przy założeniu że wzrost człowieka wynosi 1,75m)

4) Punkt umożliwiający strzelanie do poruszającego się w lewo z niewielką prędkością (do 15 km/h) celu oddalonego o 200m

5) Pozioma linia

6) Punkt umożliwiający strzelanie do celu znajdującego się w odległości 400m

7) Punkt umożliwiający strzelanie do celu znajdującego się w odległości 600m

8) Punkt umożliwiający strzelanie do celu znajdującego się w odległości 800m

9) Linie umożliwiające ocenę odległości na podstawie stojącego człowieka (przy założeniu że wzrost człowieka wynosi 1,75m). Przykładowo jeśli stojący człowiek mieści się pomiędzy liniami pod znakiem 6, oznacza to że znajduje się on w odległości 600m. Pozostałe znaki odpowiadają odległości 200m, 400m oraz 800m
G36 w Polsce
G36 oraz jego odmiany wykorzystywane są przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Śledcze, Zarząd Operacji Antyterrorystycznych, Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji, Morską Jednostkę Działań Specjalnych "Formoza" oraz Jednostkę Wojskową 2305 "GROM". Należy zaznaczyć że podstawowa broń strzelcka żołnierzy GROMu to SR-16 M4 oraz XM15ES2 M4A3.
G36 ogółem
36 to broń niezawodna, odporna oraz charakteryzująca się całkiem dobrą ergonomią dla strzelców praworęcznych i leworęcznych. G36 zarzucić można brak dźwigni umożliwiającej zwolnienie zespołu ruchomego w przednie położenie, jednak element ten został dodany w odmianie G36KV3. Umieszczony w tylnej części chwytu transportowego zestaw celownika optycznego o powiększeniu 3x produkcji Hensoldta oraz celownika kolimatorowego według niektórych opinii nie był zbyt dobrym rozwiązaniem, dlatego też obecnie często stosowany jest chwyt transportowy z umieszczoną na górnej powierzchni uniwersalną szyną montażową Picatinny. G36 stanowi podstawową broń strzelecką armii niemieckiej.
wersja
G36
G36K
G36C
MG36
nabój
5,56x45mm
5,56x45mm
5,56x45mm
5,56x45mm
długość lufy
480mm
320mm
228mm
480mm
długość
758mm z kolbą złożoną

1000mm z kolbą złożoną
618mm z kolbą złożoną

860mm z kolbą złożoną
720mm z kolbą złożoną

478mm z kolbą
rozłożoną
758mm z kolbą
rozłożoną

100mm z kolbą złożoną
masa
3,36kg bez magazynka

3,84kg z pełnym
magazynkiem na 30
naboi
3,30kg bez magazynka

3,78kg z pełnym
magazynkiem na 30
naboi
2,80kg bez magazynka

3,28kg z pełnym
magazynkiem na 30
naboi
3,88kg bez magazynka

4,36kg z pełnym
magazynkiem na 30
naboi
magazynek
łukowy na 30 naboi

siodłowy na 100 naboi
łukowy na 30 naboi

siodłowy na 100 naboi
łukowy na 30 naboi

siodłowy na 100 naboi
łukowy na 30 naboi

siodłowy na 100 naboi
szybkostrzelnoąć
teoretyczna
750 strzałów na minutę
750 strzałów na minutę
750 strzałów na minutę
750 strzałów na minutę