JakB
JakB zamontowany na stanowisku USPU-24 w śmigłowcu Mi-24
JakB (Jakuszew Borzow) znany również jako 9A624 lub TKB-063 to radziecki czterolufowy wielkokalibrowy karabin maszynowy systemu Gatlinga. Broń wprowadzono do uzbrojenia w 1974r jako uzbrojenie radzieckiego śmigłowca szturmowego Mi-24 "Hind". Karabin stanowi wyposażenie stanowiska USPU-24 umieszczonego pod dziobem radzieckich śmigłowców szturmowych Mi-24A, Mi-24D oraz Mi-24W. Stanowisko USPU-24 zapewnia ruch karabinu 60 stopni na boki, 60 stopni w dół oraz 20 stopni w górę. Ruch kierowny jest przez operatora uzbrojenia przy wykorzystaniu systemu obserwacyjnego KPS53 AW umieszczonego pod dziobem śmigłowca. Jednostka ognia stanowiska USPU-24 wynosi 1470 naboi. Karabin maszynowy JakB razem z dwoma karabinami maszynowymi GSzG 7,62 stanowi również wyposażenie zasobnika GUW-8700 który może być wykorzystany jako uzbrojenie Mi-24 i innych śmigłowców. Czterolufowe karabiny maszynowe GSzG 7,62 (inne oznaczenia TKB-621 oraz 9-A-622) to broń systemu Gatlinga zasilana nabojem karabinowym 7,62x54R mm. Jednostka ognia zasobnika GUW-8700 wynosi 750 naboi do karabinu maszynowego JakB oraz 1100 do karabinów maszynowych GSzG 7,62.
Konstrukcja karabinu JakB
JakB to czterelufowy karabin maszynowy systemu Gatlinga. Karabin jest przeładowywany i napędzany przy wykorzystaniu gazów prochowych, tak więc w odróżnieniu od amerykańskich konstrukcji tego typu nie można go uznać za broń napędową. JakB zasilany jest radzieckim nabojem wielkokalibrowym 12,7x108mm, do strzelania wykorzystywane są naboje z pociskiem przeciwpancerno zapalającym B-32, przeciwpancerno zapalająco smugowym BZT oraz odłamkowo zapalającym MDZ. Do karabinu maszynowego JakB przeznaczony jest również nabój dwupociskowy skonstruowany w latach 90-tych. Zasilanie odbywa się z metalowej segmentowej taśmy amunicyjnej. Broń strzela z szybkostrzelnością teoretyczną 5000 strzałów na minutę.
JakB ogółem
JakB podobnie jak inne karabiny maszynowe systemu Gatlinga charakteryzuje się dużą szybkostrzelnością teoretyczną, jednak w warunkach silnego zapylenia okazał się zawodną konstrukcją. Aby uzyskać lepszą niezawodność zalecano strzelać krótkimi seriami. Ze względu na małą niezawodność karabinu radzieckie śmigłowce wykorzystywane w Afganistanie uzbrajano w zasobniki UPK-23-250 z dwulufowym działkiem GSz-23Ł (Grazjew Szipunow) kalibru 23mm, natomiast do karabinu maszynowego JakB nie zabierano całej jednostki ognia. Śmigłowiec "Hind" w wersjach Mi-24P oraz Mi-24WP nie posiada stanowiska USPU-24 z karabinem maszynowym JakB. Mi-24P wyposażony jest w dwulufowe działko GSz-30K kalibru 30mm umieszczone na stałe po lewej stronie kadłuba, natomiast Mi-24WP posiada stanowisko NPPU-23 uzbrojone w dwulufowe działko GSz-23Ł kalibru 23mm. Odpowiednik karabinu maszynowego JakB to amerykański GAU-19 (Gun Aircraft Unit) zasilany nabojem 12,7x99mm.
nabój
12,7x108mm
liczba luf
4
masa
45kg bez amunicji
zasilanie
metalowa segmentowa taśma
amunicyjna
jednostka ognia
1470 naboi na stanowisku USPU24

750 naboi na stanowisku GUW
szybkostrzelność teoretyczna
5000 strzałów
JakB zamontowany na stanowisku USPU-24 w śmigłowcu Mi-24
JakB zamontowany w zasobniku GUW-8700
JakB zamontowany w zasobniku GUW-8700