KOP-1
KOP-1 to polski pistolet maszynowy skonstruowany przez Wojciecha Koperskiego w późnych latach 90. na Wojskowej Akademii Technicznej jako element pracy magisterskiej pod kierunkiem Ryszarda Wójcika. Broń skonstruowano przy wykorzystaniu elementów pochodzących z 5,45mm karabunka wz. 88 "Tantal" (tłoczona komora zamkowa, mechanizm spustowy, mechanizm uderzeniowy, kolba, chwyt pistoletowy, łoże, nakładka na lufę). KOP-1 działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek nie zatrzymuje się w tylnym położeniu. Mechanizm spustowy umożliwia strzelanie ogniem pojedynczym, ciągłym i 3 strzałowymi seriami. Podczas strzelania ogniem pojedynczym mechanizm spustowy "zeruje" się po oddaniu strzału, tym samym nie występuje znana z M16A2 inna siła spustu za pierwszy, drugim oraz trzecim strzałem. Zastosowano mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym. Po prawej stronie komory zamkowej znajduje się charakterystyczna dla karabinka AK i jego odmian dźwignia bezpiecznika. Dźwignia w górnym położeniu zabezpiecza broń (oznaczenie "Z"), natomiast w dolnym (oznaczenie "O") umożliwia strzelanie. Po prawej stronie pokrywy komory zamkowej umieszczono okno wyrzutowe, jednak w odróżnieniu od odmian karabinka AK rączka zamkowa i wycięcia dla niej znajduje się po lewej stronie broni. Tym samym zabezpieczoną broń można przeładować, a tylna część wycięcia dla rączki zamkowej nie jest zasłonięta dźwignią bezpiecznika. Po lewej stronie komory zamkowej umieszczono skrzydełko przełącznika rodzaju ognia z górną nastawą na ogień ciągły (oznaczenie "C"), skrajną dolną na ogień 3 strzałowymi seriami (oznaczenie "S") oraz pośrednią na ogień pojedynczy (oznaczenie "P"). KOP-1 strzela nabojem 9x19mm Parabellum. Zasilanie odbywa się ze stalowego, dwurzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 20 lub 40 naboi. Magazynek wtykany jest pionowo do gniazda umieszczonego na dolnej powierzchni komory zamkowej, przed chwytem pistoletowym. Dźwignia zatrzasku magazynka znajduje się pod komorą zamkową, pomiędzy chwytem pistoletowym a gniazdem magazynka. Karabinek posiada metalową kolbę prętową składaną na lewą stronę broni, kolba w położeniu rozłożonym blokowana jest przez zatrzask. Chwyt pistoletowy, łoże oraz nakładkę na lufę wykonano z tworzywa sztucznego. Rozkładanie cześciowe następuje poprzez odłączenie pokrywy komory zamkowej. Broń posiada przyrządy celownicze składające się z muszki oraz celownika umieszczonego na pokrywie komory zamkowej. KOP-1 nie był produkowany seryjnie, jednak powstał jako element pracy magisterskiej i nie był przeznaczony do produkcji seryjnej.
nabój
9x19mm Parabellum
długość lufy
260mm
długość
670mm z kolbą rozłożoną

490mm z kolbą złożoną
masa
2,9kg bez magazynka
magazynek
dwurzędowy pudełkowy na 20 lub 40
naboi
szybkostrzelność teoretyczna
685 strzałów na minutę
Zdjęcie z Wojskowej Akademii Technicznej. Na stole widoczna między innymi strzelba ZAH-1, granatnik ZGA-86, granatnik RWGŁ-3, kusza, pistolet maszynowy KOP-1, karabinek LEW-1, karabinek maszynowy wz. 2003, rewolwery Gward