Kamizelki kuloodporne
Pierwsze kamizelki balistyczne (kuloodporne) powstały w XIXw. Podczas Iwś używano pancerzy okopowych, które można uznać za odpowiednik obecnie stosowanych kamizelek balistycznych. Należy zaznaczyć że pancerze okopowe nie były w stanie zatrzymać pociski wystrzelonego z broni zasilanej nabojem karabinowym, a tego typu broń strzelecka stanowiła podczas Iwś podstawowe wyposażenie większości żołnierzy. Podczas IIwś stosowano na niewielką skalę kamizelki balistyczne, jednak były one w staanie zatrzymać jedynie pocisk wystrzelony z broni zasilanej nabojem pistoletowym. Chroniły więc w pewnym stopniu przed pociskami wystrzelonymi z pistoletóww samopowtarzalnych oraz pistoletów maszynowych, jednak nie chroniły przed pociskami wystrzelonymi z karabinów i karabinków. Ochronę w podobnym stopniu zapewniały kamizelki balistyczne używane podczas wojny w Korei oraz wojny w Wietnamie. Obecnie kamizelki balistyczne najwyższych klas odporności chronią nawet przed pociskami przeciwpancernymi wystrzelonymi z broni zasilanej nabojem karabinowym. Najbardziej popularne klasy odporności to amerykańska NIJ (National Institute of Justice) oraz europejska DIN. Stosowana jest również Polska klasyfikacja odporności. W klasyfikacji NIJ stosowane są normy NIJ-I, NIJ-IIA, NIJ-II, NIJ-IIIA oraz NIJ-IV. W klasyfikacji DIN stosowane są normy od B1 do B7.
                                                                                                   NIJ-I

Kamizelka spełniająca normę NIJ-I jest w stanie zatrzymać poruszający się z prędkością 329m/s pocisk bezpłaszczowy o masie 2,6 z naboju bocznego zapłonu .22LR. Kamizelka klasy NIJ-I powinna również zatrzymać poruszający się z prędkością 322m/s pocisk pełnopłaszczowy o masie 6,2g z naboju 9x17SR mm (.380 ACP).
                                                                                               
NIJ-IIA

Kamizelka spełniająca normę NIJ-IIA jest w stanie zatrzymać poruszający się z prędkością 373m/s pocisk pełnopłaszczowy o masie 8g z naboju 9x19mm Parabellum. Kamizelka klasy NIJ-IIA powinna również zatrzymać poruszający się z prędkością 352m/s pocisk pełnopłaszczowy o masie 11,7g z naboju .40SW.
                                                                                                
NIJ-II

Kamizelka spełniająca normę NIJ-II jest w stanie zatrzymać poruszający się z prędkością 398m/s pocisk pełnopłaszczowy o masie 8g z naboju 9x19mm Parabellum. Kamizelka klasy NIJ-IIA powinna również zatrzymać poruszający się z prędkością 436m/s pocisk półpłaszczowy z miękkim wierzchołkiem o masie 10,2g z naboju .357 Magnum.
                                                                                               
NIJ-IIIA

Kamizelka spełniająca normę NIJ-IIIA jest w stanie zatrzymać poruszający się z prędkością 448m/s pocisk pełnopłaszczowy o masie 8,1g z naboju .357 SIG. Kamizelka klasy NIJ-IIIA powinna również zatrzymać poruszający się z prędkością 436m/s pocisk półpłaszczowy z wgłębieniem wierzchołkowym o masie 15,6g z naboju .44 Magnum.
                                                                                                
NIJ-III

Kamizelka spełniająca normę NIJ-III jest w stanie zatrzymać poruszający się z prędkością 846m/s pocisk pełnopłaszczowy o masie 9,6g z naboju 7,62x51mm M80.
                                                                                               
NIJ-IV
Kamizelka spełniająca normę NIJ-IV jest w stanie zatrzymać poruszający się z prędkością 878m/s pocisk przeciwpancerny o masie 10,8g z naboju 7,62x63mm M2.