Colt M1911
Colt M1911 (znany również jako jedenastka, czterdziestka piątka oraz Colt Government) to amerykański pistolet samopowtarzalny skonstruowany przez Johna Mosesa Browninga. Pistolet Colt M1911 wywodzi się z pistoletu Colt M1905 (również skonstruowany przez Johna Mosesa Browninga). Colt M1905 działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, ryglowanie odbywa się poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Za przekoszenie lufy odpowiadają dwa ruchome łączniki umieszczone pod przednią oraz tylną częścią lufy. Pistolet zasilany jest nabojem 11,43x23mm. Zastosowano mechanizm spustowy bez samonapinania (SA) oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym. Colt M1905 brał udział w konkursie na nową broń krótką amerykańskiej armii, która miała w założeniach zastąpić rewolwer Colt M1892. Do dalszej części konkursu przeszły pistolety Savage Military Model oraz Colt M1905, jednak nie zostały one wprowadzone do uzbrojenia. Do uzbrojenia nie wprowadzono również pistoletu Colt M1907 skonstruowanego na podstawie Colta M1905, dopiero Colt M1911 został wprowadzono do uzbrojenia w 1911r jako Automatic Pistol, Caliber .45, M1911.
Konstrukcja Colta M1911
Colt M1911 działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, zastosowano ryglowanie poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Za ryglowanie odpowiadają dwa rygle pierścieniowe umieszczone w tylnej górnej części lufy, rygle wchodzą w opory ryglowe znajdujące się na wewnętrznej stronie zamka. Ruchem lufy podczas ryglowania steruje ruchomy łącznik łączący tylną dolną część lufy ze szkieletem pistoletu. Oś na której obraca się łącznik jest jednocześnie osią dźwigni zatrzasku zamka. Sprężyna powrotna owinięta wokół krótkiej żerdzi znajduje się pod lufą, żerdź sprężyny powrotnej nie wystaje poza obrys zamka nawet jeśli zamek znajduje się w tylnym położeniu. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu, aby zwolnić zamek w przednie położenie należy nieznacznie odciągnąć zamek do tyłu lub nacisnąć dźwignię zatrzasku zamka umieszczoną z lewej strony szkieletu. Po lewej i prawej stronie tylnej części zamka znajdują się rowki ułatwiające przeładowanie pistoletu. Jeśli zamek znajduje się w przednim położeniu przednia część zamka wystaje poza obrys szkieletu. Broń posiada mechanizm spustowy bez samonapinania (SA) oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym i iglicą przerzutową. Umieszczona wewnątrz szkieletu szyna spustowa obchodzi magazynek z lewej i prawej strony, natomiast sprężyna uderzeniowa znajduje się w tylnej części chwytu pistoletowego. Pistolet zasilany jest amerykańskim nabojem 11,43x23mm (.45 ACP). Zasilanie odbywa się z umieszczonego w chwycie pistoletowym jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 7 naboi, po obu stronach pudełka magazynka znajduje się 5 otworów które umożliwiają kontrolowanie stanu załadowania. Przycisk zatrzasku magazynka znajduje się z lewej strony szkieletu u nasady kabłąka spustu. Zastosowano dwuczęściowy wślizg nabojowy, pierwsza część wślizgu znajduje się na szkielecie, natomiast druga na wlotowym płasku lufy. Wewnątrz zamka umieszczono sprężysty wyciąg prętowy, natomiast na szkielecie znajduje się wyrzutnik sztywny. Pistolet posiada skrzydełko bezpiecznika nastawnego umieszczone z lewej strony szkieletu za okładką chwytu pistoletowego, aby zabezpieczyć pistolet należy obrócić skrzydełko bezpiecznika w górne położenie, broń można zabezpieczyć jedynie z napiętym kurkiem. Zabezpieczenie pistoletu bezpiecznikiem nastawnym powoduje unieruchomienie zaczepu spustowego, unieruchomienie kurka oraz zablokowanie zamka uniemożliwiając przeładowanie (skrzydełko bezpiecznika wchodzi w wycięcie umieszczone po lewej stronie zamka w jego tylnej części). Broń posiada również samoczynny bezpiecznik chwytowy umieszczony z tyłu chwytu pistoletowego, bezpiecznik przechodzi w ostrogę ochraniającą dłoń przed "pogryzieniem" przez kurek. Włączony bezpiecznik chwytowy unieruchamia szynę spustową, wyłączenie bezpiecznika następuje w chwili zaciśnięcia się dłoni strzelca na chwycie. Pistolet można również zabezpieczyć ustawiając kurek na zębie zabezpieczającym w pozycji pośredniej pomiędzy napiętą a zwolnioną. Szkielet pistoletu wykonano ze stali metodą frezowania, ze stali wykonano również inne elementy broni nie licząc okładek chwytu pistoletowego wykonanych z tworzywa sztucznego lub drewna. Zastosowano umieszczone na zamku stałe mechaniczne przyrządy celownicze ustawione na 25m. Muszkę oraz szczerbinkę zamocowano na "jaskółczy ogon".
Colt M1911A1
Colt M1911A1 (oficjalne oznaczenie Automatic Pistol, Caliber .45, M1911A1) to zmodyfikowana odmiana pistoletu Colt M1911 wprowadzona do uzbrojenia w 1926r. Colt M1911A1 posiada zmodyfikowaną muszkę, krótszy spust, dłuższą ostrogę kurka, zmodyfikowane okładki chwytu pistoletowego, garbatą osłonę sprężyny uderzeniowej (zamiast płaskiej), dłuższą ostrogę bezpiecznika chwytowego oraz wgłębienie z lewej strony szkieletu w okolicach kabłąka spustu ułatwiające obsługę pistoletu strzelcom o małych dłoniach. Pozostałe elementy broni pozostawiono bez zmian. W amerykańskiej armii następcą Colta M1911A1 został pistolet Beretta 92F wprowadzony do uzbrojenia w latach 80-tych pod oznaczeniem M9, jednak Colty M1911A1 jeszcze niedawno wykorzystywane były przez żołnierzy amerykańskiego korpusu piechoty morskiej.
Rozkładanie częściowe
Oczywiście przez rozłożeniem częściowym należy wyjąć z chwytu magazynek i sprawdzić komorę nabojową. Później przy zamku w przednim położeniu należy wcisnąć tuleję oporową sprężyny powrotnej i obrócić łożysko lufy w prawo, po czym wyjąć tuleję oporową. Następnie należy odciągnąć zamek w położenie przy którym nad tylną cześcią dźwigni zatrzasku zamka będzie znajdować się środkowe wycięcie z lewej strony zamka, co umożliwi wyjęcie dźwigni zatrzasku zamka. Po wyjęciu dźwigni zatrzasku zamka należy przesuwać zamek do przodu aż nastąpi zejście zamka ze szkieletu. Od zamka można odłączyć sprężynę powrotną, żerdź sprężyny powrotnej oraz łożysko lufy poprzez obrót łożyska w lewo. Po odłączeniu łożyska można od zamka odłączyć lufę poprzez przesunięcie jej do przodu. Dalsze rozkładanie nie jest zalecane, składanie następuje w odwrotnej kolejności.
Inne naboje
Colt M1911 z wkładką umożliwiającą zasilanie pistoletu nabojem .22LR (5,6x15mm). Rysunek pochodzi z TBiU "Pistolet samopowtarzalny Colt" autorstwa Stanisława Kochańskiego
Colt M1911 zasilany jest nabojem 11,43x23mm, jednak pistolet ten występuje również w odmianach zasilanych nabojami 9x19mm Parabellum, 9x23mm, 10mm Auto, .40SW, .38 Super, .50 GI, .400 Corbon oraz .455 Webley. Powstała również wkładka umożliwiająca dostosowanie "zwykłego" Colta M1911 do zasilania nabojem bocznego zapłonu .22LR (5,6x15mm), przy czym pistolet po zastosowaniu wkładki działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego.
Magazynki
Colt M1911 zasilany jest z jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 7 naboi. W czasach powstania pistoletu magazynki o tak małej pojemności były standardem, jednak obecnie bardzo popularne są dwurzędowe magazynki pudełkowe mieszczące około 15 naboi, dlatego też powstały odmiany Colta M1911 zasilane z dwurzędowych magazynków. Przykładem takiego pistoletu może być Para Ordnance P14-45 zasilany nabojem 11,43x23mm z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 14 naboi. W firmie Bingham skonstruowano natomiast magazynek bębnowy Taylor Mk 1 o pojemności 30 naboi, magazynek ten przeznaczony jest do "zwykłego" Colta M1911. Sprężynę magazynka Taylor Mk 1 należy napiąć ręcznie przed załadowaniem naboi, pusty magazynek bębnowy ma masę 0,5kg.
Samonapinanie
Colt M1911 posiada mechanizm spustowy bez samonapinania (SA), dlatego też Clarence Raville skonstruował zestaw Double Ace. Modyfikacja pistoletu przy wykorzystaniu zestawu Double Ace polega na zamontowaniu z tyłu chwytu pistoletowego przycisku którego wciśnięcie powoduje napięcie kurka. Wciśnięcie przycisku następuje podczas zaciśnięcia się dłoni strzelca na chwycie pistoletowym. Zwolnienie kurka bez strzału odbywa się tak samo jak w broni pozbawionej modyfikacji. Colt M1911 posiada bezpiecznik nastawny umożliwiający zabezpieczenie broni z napiętym kurkiem, dlatego też według wielu opinii mechanizm spustowy z samonapinaniem nie jest potrzebny w Colcie M1911.
Żerdź sprężyny powrotnej
U góry Colt M1911A1 z krótką żerdzią sprężyny powrotnej, na dole odmiana Colta M1911A1 z długą żerdzią sprężyny powrotnej (żerdź zaznaczona na czerwono)
Colt M1911 posiada krótką żerdź sprężyny powrotnej która nie wystaje poza obrys zamka nawet jeśli zamek znajduje się w tylnym położeniu. Należy jednak zaznaczyć że wiele odmian Colta M1911 posiada długą żerdź sprężyny powrotnej, żerdź taka jest zazwyczaj dłuższa od sprężyny powrotnej oraz wystaje poza obrys zamka jeśli zamek znajduje się w tylnym położeniu. Długa żerdź sprężyny powrotnej według niektórych opinii powoduje lepsze prowadzenie zamka, co ciekawe wewnątrz niektórych typów długiej żerdzi sprężyny powrotnej można umieścić laserowy wskaźnik celu. Długa żerdź sprężyny powrotnej uniemożliwia przeładowanie broni poprzez nacisk na dolną część przedniej ścianki zamka, jednak według mnie nie ma to większego znaczenia.
Półswobodna "Jedenastka"
Colt M1911 działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, ryglowanie następuje poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Jest to najbardziej popularne rozwiązanie w pistoletach samopowtarzalnych, jednak ruchoma w pionie i poziomie lufa nie sprzyja celności, dlatego też w firmie Network Custom Gun skonstruowano zestaw umożliwiający modyfikację Colta M1911 aby działał on na zasadzie odrzutu zamka półswobodnego hamowanego gazami prochowymi. Pistolet po modyfikacji posiada nieruchomą lufę oraz tłok umieszczony wewnątrz żerdzi sprężyny powrotnej. Zestaw nie zyskał popularności, podobnie jak pistolety działające na zasadzie odrzutu zamka półswobodnego hamowanego gazami prochowymi (HK P7, Steyr GB).
Tłumik dźwięku
Nieliczne pistolety Colt M1911 posiadały lufę dostosowaną do zamocowania dołączanego jednostopniowego wielokomorowego tłumika dźwięku. Pocisk wystrzelony z Colta M1911 nie osiąga prędkości dźwięku, dlatego też stosowanie naboi z pociskiem poddźwiękowym w celu lepszego wytłumienia broni nie było konieczne.
Colt M1911 ogółem
Colt M1911 okazał się niezwykle udaną i nowatorską konstrukcją. Różne odmiany tej broni produkowane są od 1911r do dzisiaj, nawet obecnie powstają nowe wersje tego pistoletu. Colt M1911 miał również bardzo duży wpływ na rozwój pistoletów, czego przykładem mogą być takie konstrukcje jak Vis, TT czy Browning HP. Zastosowana w Colcie M1911 zasada działania krótkiego odrzutu lufy z ryglowaniem poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej zyskała bardzo dużą popularność, obecnie większość pistoletów zasilanych silnymi nabojami działa na tej zasadzie oraz posiada wspomniany sposób ryglowania. Pistolety Colt M1911 oraz Colt M1911A1 zostały wyprodukowane w liczbie 2,7 miliona egzemplarzy.
wersja
M1911A1
nabój
.45 ACP
prędkość początkowa pocisku
253m/s
energia początkowa pocisku
480J
długość lufy
127mm
długość gwintowanej części lufy
105mm
długość
219mm
długość linii celowniczej
176mm
szerokość
32mm
wysokość
140mm
masa
1130g bez magazynka

1360g z pełnym magazynkiem na 7
naboi
magazynek
jednorzędowy pudełkowy o pojemności
7 naboi
U góry Colt M1911, na dole Colt M1911A1
Colt M1911A1 ze skrzydełkiem bezpiecznika w pozycji odbezpieczonej
M1911 wykonany w firmie Smith and Wesson. Cena tego pistoletu to 10.000 dolarów
Jak widać strzału oddany z pistoletu Colt M1911 z odległości 4m do polskiego hełmu wz. 67 nie spowodował przebicia hełmu. Za zdjęcie dziękuję Brosowi. Zobacz również wykonany przez Brosa test odporności hełmu wz. 67 na działanie różnych pocisków ze strony Kryminalistyka.fr.pl