M2HB
M2HB (pełne oznaczenie Browning Machine Gun, Caliber .50, M2, Heavy Barrel, Flexible) to amerykański wielkokalibrowy karabin maszynowy wprowadzony do uzbrojenia w 1938r. Broń została skonstruowana na podstawie czołgowej wersji wielkokalibrowego karabinu maszynowego M2 wprowadzonego do uzbrojenia w 1933r. Karabin M2 występował w przeznaczonej dla marynarki wojennej odmianie chłodzonej wodą, przeznaczonej dla lotnictwa wersji chłodzonej powietrzem z lekką lufą oraz chłodzonej powietrzem odmianie czołgowej z ciężką lufą. M2 został skonstruowany przez S. G. Greena na podstawie wielkokalibrowego karabinu maszynowego M1921 skonstruowanego przez Johna Mosesa Browninga. M1921 występował w odmianie chłodzonej powietrzem która została wprowadzona do uzbrojenia amerykańskiego lotnictwa oraz w wersji chłodzonej wodą, na podstawie której skonstruowano chłodzony wodą karabin maszynowy M1924 wprowadzony do uzbrojenia amerykańskiej marynarki wojennej.
Konstrukcja M2HB
M2HB działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy z przyspieszaczem dźwigniowo krzywkowym. Ryglowanie odbywa się przy pomocy rygla klinowego o ruchu pionowym, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Karabin posiada sprężynę powrotną lufy oraz oddzielną sprężynę powrotną zespołu ruchomego. Ruchoma podczas strzelania rączka zamkowa może być umieszczona po lewej lub prawej stronie komory zamkowej. Zastosowano wyciąg sztywny oraz podajnik pełniący rolę wyrzutnika, okno wyrzutowe łusek znajduje się na dolnej powierzchni komory zamkowej. Broń wyposażona jest w mechanizm uderzeniowy ze sprężynę uderzeniową działającą bezpośrednio na iglicę. Mechanizm spustowy umożliwia strzelanie jedynie ogniem ciągłym, jednak strzelanie ogniem pojedynczym jest możliwe po włączeniu zaczepu zespołu ruchomego. Zaczep zespołu ruchomego zatrzymuje po każdym strzale zespół ruchomy w tylnym położeniu, po oddaniu strzału należy ręcznie zwolnić zespół ruchomy w przednie położenie. Karabin zasilany jest amerykanskim nabojem wielkokalibrowym 12,7x99mm. Zasilanie lewostronne lub prawostronne (zależnie od ułożenia części donośnika) odbywa się z taśmy M2 lub M9, są to metalowe taśmy rozsypne o ogniwkach zamkniętych. Zastosowano donośnik przesuwakowy napędzany od zamka, przesunięcie taśmy o jedno ogniwka następuje podczas ruchu zamka w tylne położenie. Karabin charakteryzuje się dosyłaniem pośrednim. Do komory zamkowej po jej lewej lub prawej stronie można przymocować stalową skrzynkę amunicyjną mieszczącą taśme na 100 naboi. Karabin posiada lufę wymienną wkręcaną w suwadło, lufa nie jest jednak szybkowymienna ze względu na konieczność ręcznego ustalenia odległości zapory ryglowej przy wykorzystaniu sprawdzianu. Obecnie wykorzystywane lufy charakteryzują się chromowanym przewodem, lufa może być również wyposażona we wkładkę stallitową zwiększejącą trwałość. Wokół krótkiego odcinka lufy znajduje się perforowana osłona, na lufie umieszczono chwyt ułatwiający jej wymianę. Do tylnej powierzchni komory zamkowej przymocowano dwa pionowe chwyty, pomiędzy chwytami znajduje się spust. Karabin może być umieszczony na podstawie trójnożnej M3 lub podstawie przeciwlotniczej M63. Na górnej powierzchni komory zamkowej znajdują się przyrządy celownicze złożone z muszki w tunelowej osłonie oraz celownika ramkowego z przeziernika. Celownik posiada nastawy od 100 do 2600 jardów. Broń może być wyposażona między innymi w celownik optyczny M64 o powiększeniu 1,5x lub celownik noktowizyjny.
Inne wersje M2HB
M2HB-QCB (M2 Heavy Barrel Quick Barrel Change) to skonstruowana w firmie Fabrique Nationala pod koniec lat 70. wersja wyposażona w szybkowymienną lufę.


M2GPMG (M2 General Purpose Machine Gun) to skonstruowana w firmie Saco wersja charakteryzująca się niewielką masą oraz szybkowymienną lufą


M3M to wielkokalibrowy lotniczy karabin maszynowy produkowany przez firmę Fabrique Nationale. Karabin strzela z dużą szybkostrzelnością teoretyczną która wynosi 1200 strzałow na minutę, dla porównania M2HB strzela z szybkostrzelnością 450 strzałów na minutę. M3M pod oznaczeniem GAU-21/A wykorzystywany jest przez amerykańskie siły powietrzne oraz amerykańską marynarkę wojenną jako uzbrojenie śmigłowców


M3P to wielkokalibrowy karabin maszynowy produkowany przez firmę Fabrique Nationale. Karabin strzela z szybkostrzelnością teoretyczną 1200 strzałów na minutę. M3P stanowi uzbrojenie amerykańskiego samobieżnego zestawu przeciwlotniczego Avenger
M2HB jako broń wyborowa
M2HB ogółem
Podczas wojny w Wietnamie amerykanie wykorzystywali karabiny maszynowe M2HB z celownikami optycznymi w roli wielkokalibrowych karabinów wyborowych. M2HB dość dobrze nadaje się do takiej roli w porównaniu z innymi wielkokalibrowymi karabinami maszynowymi ze względu na strzelanie z zamka zamkniętego oraz możliwość strzelanie ogniem pojedynczym przy wykorzystaniu zaczepu zespołu ruchomego. Podczas wojny w Wietnamie, w 1967r, amerykańki snajper Carlos Hathkock, strzelając ogniem pojedynczym z M2HB postrzelił śmiertelnie wrogiego żołnierza z odległości 2225m. Wspomaniny "rekord" utrzymał się do 2002r, kiedy to podczas wojny w Afganistanie Rob Furlong postrzelił śmiertelnie wrogiego żołnierza z wielkokalibrowego karabinu wyborowego McMillan TAC-50 strzelając na 1430m.
M2HB to udana konstrukcja wykorzystywana od późnych lat 30. do dzisiaj. Obecnie jest to również jedyny popularny "zachodni" wielkokalibrowy karabin maszynowy. M2HB stanowi uzbrojenie wozów bojowych, samochodów, śmigłowców oraz jednostek pływającyh. W amerykańskich wojskach pancernych następcą M2HB miał być czołgowy wielkokalibrowy karabin maszynowy M85 wprowadzony do uzbrojenia w 1959r, jednak wyprodukowane 10.000 egzemplarzy nigdy nie zastąpiło całkowiecie M2HB. Karabin maszynowy M2HB produkowany był między innymi przez firmy Seginaw Steering Gear, Frigidaire, AC Spark Plug, Brown-Lipe-Chapman, Savage Arms Company, Colt Patent Firearms Manufacturing Company, Buffalo Arms Company oraz Fabrique Nationale.
wersja
M2HB
nabój
12,7x99mm
prędkość początkowa pocisku
850m/s
długość lufy
1143mm
długość
1650mm
masa lufy
11,8kg
masa
36kg niezaładowany

56kg niezaładowany zamontowany
na trójnogu
zasilanie
lewostronne lub prawostronne,
taśma rozsypna
szybkostrzelność teoretyczna
450 strzałów na minutę
Podwójnie sprzężony M2HB
M2HB zamontowany na samochodzie HMMWV
M2HB zamontowany na wieży czołgu M60 Patton
M2HB zamontowany na wieży czołgu M1A1 Abrams
M2HB na podstawie przeciwlotniczej M63