Podział magazynków do broni strzeleckiej
Magazynek to element broni służący do jej zasilania. Postaram się tutaj wyjaśnić na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi typami magazynków
Magazynki stałe
Stały dwurzędowy magazynek pudełkowy karabinu powtarzalnego Kar 98k
Magazynki stałe dzielą się na pudełkowe jednorzędowe, pudełkowe dwurzędowe oraz rurowe. Magazynki stałe pudełkowe jednorzędowe i dwurzędowe największą popularność zyskały w karabinach powtarzalnych, magazynek stały pudełkowy jednorzędowy posiada np. karabin powtarzalny Mosin 1891, natomiast magazynek stały pudełkowy dwurzędowy zastosowano np. w karabinie powtarzalnym Kar 98k. Magazynki stałe pudełkowe jednorzędowe lub dwurzędowe zastosowano również w niektórych karabinach samopowtarzalnych, przykładowo karabinek samopowtarzalny SKS posiada magazynek stały pudełkowy dwurzędowy. Do ładowania broni posiadającej stały magazynek pudełkowy bardzo często wykorzystuje się łódki nabojowe np. w karabinie Kar 98k, niektóre konstrukcje posiadające stałe magazynki pudełkowe ładowane są za pomocą ładownika np. M1 Garand. Magazynki stałe rurowe wykorzystywane były natomiast w karabinach powtarzalnych z zamkiem dźwigniowym np. w Winchesterze M1866, dzisiaj magazynki tego typu nadal popularne są w strzelbach powtarzalnych np. w Mossbergu M590
Wymienne magazynki pudełkowe
Jednorzędowy wymienny magazynek pudełkowy do pistoletu TT
Dwurzędowy wymienny magazynek pudełkowy z jednorzędowym wyprowadzeniem do pistoletu Glock 17
Dwurzędowy wymienny magazynek pudełkowy łukowy z dwurzędowym wyprowadzeniem do karabinka M16
Dwurzędowy wymienny magazynek pudełkowy do strzelby Halo P12. Magazynek ten po przyłączeniu do broni położony jest płasko na komorze zamkowej, podobnie jak magazynek do pistoletu maszynowego FN P90. Strzelba Halo P12 nie jest produkowana seryjnie
Dwurzędowy wymienny magazynek pudełkowy do strzelby Halo P12
Pistolet maszynowy FN P90 z magazynkiem pudełkowym położonym płasko na komorze zamkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu można zastosować magazynek o dużej pojemności nie wystający poza obrys broni. FN P90 jest jedyną produkowaną seryjnie konstrukcją posiadającą tak umieszczony magazynek. Gniazdo magazynka znajduje się za chwytem pistoletowym, tak więc broń skonstruowana jest w układzie bez kolby właściwej (bull-pup)
Pistolet Vis zasilany z jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 8 naboi. Magazynek znajdujący się w chwycie pistoletowym posiadają prawie wszystkie pistolety oraz niektóre pistolety maszynowe
Pistolet maszynowy STEN Mk II zasilany z dwurzędowego magazynka pudełkowego z dwurzędowym wyprowadzeniem o pojemności 32 naboi. Gniazdo magazynka znajdujące się z lewej strony broni umożliwia zastosowanie magazynka pudełkowego o dużej pojemności, który nie utrudnia strzelania z pozycji leżącej. Rozwiązanie takie utrudnia jednak wymianę magazynka strzelcom leworęcznym. Gniazdo magazynka znajdujące się z lewej strony broni było często stosowane w starszych pistoletach maszynowych, obecnie rozwiązanie to jest praktycznie niespotykane
Od góry: BREN Mk III, BREN L4. Ręczny karabin maszynowy BREN posiada gniazdo magazynka znajdujące się na górze komory zamkowej. Rozwiązanie takie umożliwia zastosowanie magazynka pudełkowego o dość dużej pojemności, który nie utrudnia strzelania z dwójnogu, dlatego też było kiedyś popularne w ręcznych karabinach maszynowych. Tak umieszczony magazynek zasłania jednak pole widzenia oraz wymusza przesunięcie przyrządów celowniczych. Obecnie karabiny maszynowe zazwyczaj zasilane są taśmowo
Karabinek automatyczny Beryl wz. 96 zasilany dwurzędowego magazynka łukowego z dwurzędowym wyprowadzeniem o pojemności 30 naboi. Obecnie gniazdo magazynka znajdujące się pod komorą zamkową przed chwytem pistoletowym jest najbardziej popularnym rozwiązaniem w karabinach, karabinkach i pistoletach maszynowych
Karabinek automatyczny L85 zasilany z dwurzędowego magazynka łukowego z dwurzędowym wyprowadzeniem o pojemności 30 naboi. Broń skonstruowana jest w układzie bez kolby właściwej (bull-pup), tak więc gniazdo magazynka znajduje się za chwytem pistoletowym. Gniazdo magazynka znajdujące się pod komorą zamkową za chwytem pistoletowym jest obecnie całkiem popularne w karabinkach automatycznych
Wymienne magazynki pudełkowe można podzielić na jednorzędowe, dwurzędowe i czterorzędowe. Magazynki dwurzędowe i czterorzędowe mogą posiadać jednorzędowe lub dwurzędowe wyprowadzenie. Magazynki mogą być również łukowe jeśli broń zasilana jest nabojem ze stożkową łuską. Wymienne pudełkowe magazynki jednorzędowe największą popularność zdobyły w starszych pistoletach takich jak M1911, Vis czy TT. W wielu nowoczesnych pistoletach takich jak Glock 17, Walther P99 czy Beretta 92 zastosowano natomiast dwurzędowe wymienne magazynki pudełkowe z jednorzędowym wyprowadzeniem. Dwurzędowe wymienne magazynki pudełkowe z dwurzędowym wyprowadzeniem zyskały natomiast największą popularność w pistoletach maszynowych oraz karabinach samopowtarzalnych i automatycznych. Z magazynków tego typu zasilane są np. pistolety maszynowe MP40, STEN, UZI oraz karabiny Gewehr 43, FN FAL, M14. Dwurzędowe wymienne magazynki łukowe z dwurzędowym wyprowadzeniem są obecnie najbardziej popularne w karabinkach automatycznych, z magazynków takich zasilane są np. AK, SIG550, Steyr AUG. Dwurzędowe magazynki łukowe z jednorzędowym wyprowadzeniem nie są tak popularne, jedna z nielicznych konstrukcji która może być zasilana z takiego magazynka to pistolet maszynowy PPSz-41. Magazynki czterorzędowe oraz jednorzędowe magazynki łukowe również nie zyskały dużej popularności
Wymienne magazynki bębnowe
Magazynek bębnowy z jednorzędowym wyprowadzeniem do pistoletu maszynowego PPSz-41. Magazynek ten jest kopią magazynka do pistoletu maszynowego KP/-31 Suomi
Wnętrze magazynka bębnowego do pistoletu maszynowego PPSz-41
Magazynki bębnowe z jednorzędowym wyprowadzeniem do pistoletu maszynowego KP/-31 Suomi
Magazynek bębnowy z dwurzędowym wyprowadzeniem do karabinka maszynowego RPK
Pistolet maszynowy M1921 Thompson z magazynkiem bębnowym na 100 naboi
Magazynki bębnowe mogą mieć jednorzędowe lub dwurzędowe wyprowadzenie. Największą popularność magazynki bębnowe zyskały w starszych pistoletach maszynowych takich jak M1921 Thompson, KP/-31 Suomi, PPSz-41. Obecnie z magazynków bębnowych mogą być zasilane niektóre karabinki maszynowe np. RPK, Type 95 LSW. Magazynki bębnowe posiadają dużą pojemność, jednak obecnie nie są zbyt popularne ze względu na skomplikowaną konstrukcję, trudności w ładowaniu oraz dużą masę załadowanego magazynka w porównaniu do jego pojemności. Przykładowo załadowany magazynek bębnowy o pojemności 71 naboi do pistoletu maszynowego PPSz-41 ma masę 1,9kg, podczas gdy załadowany dwurzędowy magazynek łukowy o pojemności 35 naboi do tej samej broni ma masę 0,45kg
Wymienne magazynki siodłowe
Magazynek siodłowy Beta C-Mag do karabinka automatycznego M16
Pistolet maszynowy MP-5 z magazynkiem siodłowym Beta C-Mag na 100 naboi
Magazynki siodłowe (znane również jako dwubębnowe) wykorzystywane były głównie w niektórych niemieckich karabinach maszynowych, z takiego magazynka mógł być zasilany np. MG34. Obecnie produkowany jest magazynek siodłowy Beta C-Mag w wersjach przeznaczonych do wielu pistoletów maszynowych i karabinków automatycznych. Duża masa, problemy z załadowaniem maksymalnej ilości naboi oraz mała niezawodność spowodowały jednak że magazynek Beta C-Mag nie zdobył dużej popularności
Wymienne magazynki spiralne
Magazynki spiralne do pistoletu maszynowego Calico M960
Pistolet maszynowy Calico M960 z magazynkiem spiralnym na 50 naboi
Magazynki spiralne są praktycznie niespotykane. Pistolety maszynowe Calico M960 i PP-19 Bizon-2 to jedne z nielicznych konstrukcji które zasilane są z tego typu magazynków. Magazynki spiralne mają dużą pojemność oraz nie wystają zbytnio poza obrys broni. Magazynki spiralne są jednak bardzo skomplikowane
Wymienne magazynki talerzowe
Magazynek talerzowy do ręcznego karabinu maszynowego DP. Magazynek widoczny jest od spodu
Ręczny karabin maszynowy DP z magazynkiem talerzowym na 47 naboi
Magazynki talerzowe (znane również jako magazynki dyskowe) wykorzystywane były zazwyczaj w ręcznych karabinach maszynowych, z magazynków tego typu zasilane były np. Lewis i DP. Magazynek talerzowy po przyłączeniu do broni położony jest na komorze zamkowej. Magazynki talerzowe posiadały dużą pojemność, nie utrudniały strzelania z dwójnogu oraz nie zasłaniały pola widzenia. Magazynki tego typu nie zyskały jednak dużej popularności ze względu na skomplikowaną konstrukcję, trudności w ładowaniu oraz dużą masę załadowanego magazynka w porównaniu do jego pojemności