NSW
NSW (Nikitina Sołochowa Wołkowa), znany również jako 6P17, NSW-12,7 lub UTIOS (skała), to radziecki wielkokalibrowy karabin maszynowy skonstruowany przez G. I. Nikitina, J. M. Sokołowa oraz W. I. Wołkowa. Karabin wprowadzono do uzbrojenia armii radzieckiej w 1972r, broń powstała aby zastąpić wielkokalibrowy karabin maszynowy DSZKM. Karabin NSW to obok DSZK i M2HB jeden z najbardziej popularnych wielkokalibrowych karabinów maszynowych.
Konstrukcja NSW
NSW działa na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, zastosowano układ gazowy z rurą gazową umieszczoną pod lufą, długim skokiem tłoka gazowego oraz dwupołożeniowym regulatorem gazowym. Ryglowanie odbywa się poprzez przesunięcie zamka w płaszczyźnie poziomej, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Po wystrzeleniu wszystkich naboi zespół ruchomy nie zatrzymuje się w tylnym położeniu. Zastosowano umieszczone na zamku dwa wyciągi sprężynujące oraz wyrzutnik dźwigniowy sterowany suwadłem, łuski wyrzucane są do przodu. Karabin posiada mechanizm spustowy jedynie do ognia ciągłego oraz bijnikowy mechanizm uderzeniowy z suwadłem pełniącym rolę bijnika. Bezpiecznik nastawny powoduje unieruchomienie zaczepu suwadła, broni zabezpieczonej nie można przeładować. W tylnej części komory zamkowej znajduje się zaczep do mocowania elektrospustu. Karabin zasilany jest radzieckim nabojem wielkokalibrowym 12,7x108mm. Zasilanie prawostronne odbywa się z metalowej taśmy segmentowej łączonej z odcinków na 10 naboi (wymienna z taśmą od DSZKM). Donośnik przesuwakowy powoduje przesunięcie taśmy o jedno ogniwko podczas ruchu suwadła w tylne położenie. Zastosowano dosyłanie pośrednie. Karabin posiada lufę szybkowymienną z chromowanym przewodem, na końcu lufy znajduje się stożkowy tłumik płomieni. Broń może być umieszczona na podstawie 6T7 lub 6U6. Podstawa trójnożna 6T7 umożliwia zwalczanie celów naziemnych. Broń zamocowana na podstawie 6T7 wyposażona jest w chwyt pistoletowy, kolbę, celownik optyczny SPP o powiększeniu 3x oraz 6x, stawianą obok broni stalową skrzynkę amunicyjną mieszczącą taśmę na 50 naboi. Karabin znajdujący się na podstawie 6T7 znany jest jako NSWS (S od stankowyj). Podstawa 6U6 umożliwia natomiast zwalczanie celów naziemnych i powietrznych. Podstawa 6U6 wyposażona jest w siedzenie dla celowniczego, mechanizm podniesienia, mechanizm kierunkowy, celownik kolimatorowy WK-4, celownik optyczny PU oraz stalową skrzynkę amunicyjną mieszczącą taśmę na 70 naboi. Karabin może być zamocowany w schronach bojowych na stanowiskach 6U10 oraz 6U11. Broń stanowi również mocowane na wieży uzbrojenie pomocnicze czołgów T-72 oraz PT-91 Twardy. Karabin NSW posiada mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki oraz celownika krzywkowego ze szczerbinką. Celownik może być regulowany w poziomie.
Inne wersje NSW
NSWT (T od Tankowyj) to radziecki czołgowy wielkokalibrowy karabin maszynowy. Broń wyposażona jest w elektrospust. Karabin stanowi mocowane na wieży uzbrojenie pomocnicze czołgów T-64, T-80 i T-90.


NSW występuje w wersji z zasilaniem lewostronnym. Broń podwójnie sprzężona ze "standardową" wersją stanowi uzbrojenie radzieckiego stanowiska okrętowego UTIOS-M


NSW-B (znany również jako UTIOS-B) to polska wersja zasilana amerykańskim nabojem wielkokalibrowym 12,7x99mm (.50 BMG). Zasilanie prawostronne odbywa się z polskiej taśmy segmentowej łączonej z odcinków na 10 naboi. Taśma nie jest wymienna z taśmami M2 i M9 stosowanymi do zasilania M2HB
NSW ogółem
NSW w porównaniu do poprzenika jest bardziej niezawodny, lżejszy oraz prostszy. W NSW nie można jednak zmienić zasilania z prawostronnego na lewostronne, co jest możliwe w DSZKM. Ogółem NSW okazał się bardzo udaną konstrukcją. Karabin produkowano nie tylko w ZSRR, ale również w Jugosławii, Bułgarii, Indiach i Polsce. Po rozpadzie ZSRR zakład produkujący karabin NSW znalazł się w Kazachstanie, dlatego też do uzbrojenia armii rosyjskiej wprowadzono wielkokalibrowy karabin maszynowy 6P49 Kord skonstruowany na podstawie NSW w Biuerze Konstrukcyjnym Fabryki im. Diegtariewa. Kord może być mocowany na podstawach z NSW oraz zasilany jest z takiej samej taśmy amunicyjnej.
nabój
12,7x108mm
prędkość początkowa pocisku
820m/s
długość lufy
1100mm
długość
1560mm
masa lufy
9kg
masa
25kg bez taśmy amunicyjnej

41kg bez taśmy amunicyjnej na podstawie
trójnożnej 6T7

80kg bez taśmy amunicyjnej na podstawie
trójnożnej 6U6
zasilanie
prawostronne, metalowa taśma segmentowa
łączona z odcinków po 10 naboi
szybkostrzelność teoretyczna
750 strzałów na minutę
NSW zamontowany na samodzodzie HMMWV
NSW zamontowany na samodzodzie HMMWV. Broń wyposażona jest w celownik kolimatorowy. Zdjęcie pochodzi ze strony polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie