P-70
P-70 (9mm pistolet wojskowy wz. 70) to polski pistolet samopowtarzalny skonstruowany na początku lat 70. w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenie przez M. Adamczyka, J. Okraszewskiego oraz A. Kowalczyka. Broń powstała w ramach prac nad następcą pistoletu P-64 CZAK, który był niewielki i lekki, jednak charakteryzował się dużym odrzutem, niezbyt dobrą ergonomią, bardzo dużą siłą spustu podczas strzelania z samonapinania, krótką linią celowania oraz magazynkiem o niewielkiej pojemności. Prototyp pistoletu P-70 po raz pierwszy zaprezentowano na Centralnej Wojskowej Wystawie Wynalazczości w 1973r. Broń nie została wprowadzona do uzbrojenia oraz nie była produkowana seryjnie.
Pistolet P-70. Zdjęcie pochodzi z napisanej przez Zbigniewa Gwoździa i Piotra Zarzyckiego książki "Polskie Konstrukcje Broni Strzeleckiej"
Konstrukcja P-83
P-83 działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Zastosowano sprężynę powrotną owiniętą wokół lufy. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu, dźwignia zatrzasku zamka znajduje się po lewej stronie szkieletu nad chwytem pistoletowym. Broń posiada umieszczony na zamku wyciąg sprężynujący oraz wyrzutnik sztywny stanowiący część szkieletu wykonanego metodą tłoczenia. Po lewej i prawej stronie tylnej cześci zamka znajdują się nacięcia ułatwiające przeładowanie. P-83 posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA), szyna spustowa znajduje się na zewnątrz prawej strony szkieletu. Zastosowano mechanizm uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym i śrubową sprężyną uderzeniową umieszczoną w tylnej części szkieletu. Broń posiada wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej umieszczony po lewej stronie zamka na jego górnej powierzchni oraz zwalniacz kurka pełniący również funkcję bezpiecznika umieszczony po lewej stronie zamka. Skrzydełko zwalniacza kurka w dolnym położeniu powoduje odbezpieczenie broni, natomiast w górnym zabezpieczenie poprzez zwolnienie kurka, unieruchomienie szyny spustowej , unieruchomienie spustu oraz obniżenie i unieruchomienie iglicy (przez co nie może zostać uderzona przez kurek). Broń można przeładować niezależnie od tego czy jest zabezpieczona. Pod szkieletem, przed spustem, wewnątrz kabłąka spustu, znajduje się zaczep demontażowy umożliwiający rozłożenie częściowe broni. Pistolet zasilany jest radzieckim nabojem 9x18mm 57-N-181S, zasilanie odbywa się z umieszczonego w chwycie jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 8 naboi. Zatrzask magazynka znajduje się na dole chwytu pistoletowego za gniazdem magazynka. Stalowy magazynek po lewej i prawej stronie posiada pionowe wycięcie umożliwiające sprawdzenie ilości naboi w magazynku. Po obu stronach chwytu pistoletowego umieszczono okładki wykonane z tworzywa sztucznego. Po lewej stronie chwytu w jego dolnej cześci znajduje się strzemię do mocowania smyczy. Zastosowano umieszczone na zamku stałe mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki i szczerbinki.
P-75
Pistolet P-75 w wersji pozbawionej bezpiecznika nastawnego. Zdjęcie pochodzi z napisanej przez Zbigniewa Gwoździa i Piotra Zarzyckiego książki "Polskie Konstrukcje Broni Strzeleckiej"
P-75 to pistolet samopowtarzalny skonstruowany w 1975r na podstawie P-70. Pistolet P-75 działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego oraz strzela z zamka zamkniętego. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu, dźwignia zatrzasku zamka znajduje się po lewej stronie szkieletu. Sprężyna powrotna umieszczona została wokół lufy. Po lewej oraz prawej stronie zamka znajdują się nacięcia ułatwiające przeładowanie. Zastosowano płaszcz zamka wykonany ze stali metodą tłoczenia oraz wlutowany w niego trzon zamkowy. Szkielet wykonano natomiast z itamidowego tworzywa sztucznego, wtopione w szkielet prowadnice zamka wykonano ze stali. Broń posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA) oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym i iglicą przerzutową. Kurek charakteryzuje się okrągłą główką z otworem odciążającym. Sprężyna uderzeniowa została umieszczona pionowo w tylnej części chwytu za gniazdem magazynka. Pistolet występuje w wersji z blokującym iglicę skrzydełkiem bezpiecznika nastawnego umieszczonym po lewej stronie zamka, umieszczonym po lewej stronie szkieletu skrzydełkiem bezpiecznika nastawnego blokującym zamek i mechanizm uderzeniowy oraz w wersji pozbawionej bezpiecznika nastawnego. Pistolet zasilany jest nabojem 9x18mm 57-N-181S. Zasilanie odbywa się z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednopozycyjnym wyprowadzeniem o pojemności 14 naboi. Zatrzask magazynka umieszczono na dolnej powierzchni chwytu za gniazdem magazynka. Na zamku umieszczono stałe mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki i szczerbinki. W 1978r konstruktorzy Zbigniew Zborowski, Henryk Adamczyk, Ryszard Szydłowski, Andrzej Kowalczyk uzyskali w Urzędzie Patentowanym wzór użytkowy na pistolet P-75. Broń nie została jednak wprowadzona do uzbrojenia oraz nie była produkowany seryjnie.
P-70 ogółem
P-75 w porównaniu do P-64 charakteryzuje się dłuższą linią celowania, lepszą ergonomią, mniejszym odrzutem oraz magazynkiem o większej pojemności. Broń wyposażona została w zewnętrzną dźwignię zatrzasku zamka, element którego pozbawiony był P-64. Zatrzask magazynka pistoletu P-70 umieszczono jednak na dolnej powierzchni chwytu, co utrudnia szybką zmianę magazynka. Pistolet P-75 to natomiast broń z bardzo nowoczesnym w latach 70. szkieletem wykonanym z tworzywa sztucznego. Przed pistoletem P-75 jedyny produkowany seryjnie pistolet ze szkieletem z tworzywa sztucznego to niemiecki VP70 skonstruowany w firmie Heckler und Koch, natomiast pierwszy popularny pistolet ze szkieletem z tworzywa sztucznego to Glock 17 wprowadzony do uzbrojenia armii austriackiej w 1982r. Pistolety P-70 oraz P-75 nie zostały wprowadzone do uzbrojenia, natomiast następcą P-64 został pistolet P-83 "Wanad" wprowadzony do uzbrojenia w 1984r.
wersja
P-70
P-75
nabój
9x18mm 57-N-181S
9x18mm 57-N-181S lub
9x17SR mm
prędkość początkowa
pocisku
305m/s
305m/s (nabój 9x18mm)
długość lufy
101mm
101mm
długość
180mm
181mm
wysokość
136mm
138mm
masa
750g bez naboi
750g bez naboi
magazynek
pudełkowy na 14 naboi
pudełkowy na 14 naboi