WYSIWYG Web Builder
          PM-84
PM-84 Glauberyt to polski pistolet maszynowy skonstruowany przez R. Chełmickiego, J. Chętkiewicza oraz S. Brixa w radomskim Ośrodku Badań Rozwojowych. Broń wprowadzono do uzbrojenia pod koniec lat 80-tych jako następcę pistoletu maszynowego PM-63 RAK. Glauberyt działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Zamek teleskopowy w przednim położeniu nachodzi i obejmuje lufę, zastosowanie takiego rozwiązania umożliwiło skrócenie broni. Zamek hamowany jest przez dwie sprężyny powrotne. W celu zmniejszenia szybkostrzelności teoretycznej zastosowano opóźniacz umieszczony z tyłu chwytu pistoletowego. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Przycisk zatrzasku zamka, umożliwiający "spuszczenie" zamka w przednie położenie, znajduje się z lewej strony komory zamkowej nad chwytem pistoletowym. Zastosowano dwie rączki zamkowe poruszające się w wycięciach z lewej i prawej strony broni pomiędzy komorą zamkową a pokrywą komory zamkowej. Rączki zamkowe przymocowane są sztywno do zamka, dlatego też poruszają się w trakcie strzelania. Pistolet zasilany jest radzieckim nabojem pistoletowym 9x18mm 57-N-181S, zasilanie odbywa się z umieszczonych w chwycie pistoletowym dwurzędowych magazynków pudełkowych z dwurzędowym wyprowadzeniem. Stosowane są magazynki o pojemności 15 oraz 25 naboi, magazynki na 15 naboi nie wystają z chwytu pistoletowego. Przycisk zatrzasku magazynka umieszczono na dole chwytu pistoletowego za magazynkiem , jednak rozwiązanie to nie wydaje się zbyt dobre. Glauberyt wyposażony jest w lufę z zewnętrznym gwintem umożliwiającym montaż tłumika dźwięku. Co ciekawe lufę można odłączyć od broni bez konieczności rozkładania pistoletu. Zastosowano mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym oraz mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym. Skrzydełko przełącznika rodzaju ognia, pełniące również funkcję bezpiecznika, znajduje się z lewej strony komory zamkowej za chwytem pistoletowym. PM-84 posiada składany do tyłu przedni chwyt pistoletowy wykonany z tworzywa sztucznego oraz metalową kolbę wysuwaną. Zastosowano przyrządy celownicze składające się z muszki oraz celownika przerzutowego. Celownik posiada nastawę na 75m z przeziernikiem oraz nastawy na 75m, 150m i 200m ze szczerbinką. Rozkładanie broni następuje poprzez odłączenie pokrywy komory zamkowej oraz komory spustowej. Pistolet maszynowy PM-84 został wyprodukowany w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Na podstawie PM-84 skonstruowano pistolet maszynowy PM-84P zasilany nabojem 9x19mm Parabellum.
PM-84P
PM-84P (P oznacza Parabellum) to polski pistolet maszynowy skonstruowany na podstawie PM-84. Broń wprowadzono do uzbrojenia w 1994r. Pistolet działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Hamowany przez dwie sprężyny powrotne zamek teleskopowy w przednim położeniu nachodzi i obejmuje lufę. W celu zmniejszenia szybkostrzelności teoretycznej zastosowano opóźniacz umieszczony z tyłu chwytu pistoletowego. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Przycisk zatrzasku zamka znajduje się z lewej strony komory zamkowej nad chwytem pistoletowym. Zastosowano dwie zmodyfikowane rączki zamkowe poruszające się z lewej i prawej strony broni w wycięciach pomiędzy komorą zamkową a pokrywą komory zamkowej. Rączki zamkowe przymocowane są sztywno do zamka, dlatego też poruszają się w trakcie strzelania. PM-84P w odróżnieniu od swego poprzednika nie jest zasilany nabojem 9x18mm, lecz silniejszym nabojem 9x19mm Parabellum, dlatego też masa zamka uległa zwiększeniu. Zasilanie odbywa się z umieszczonych w chwycie pistoletowym dwurzędowych magazynków pudełkowych z dwurzędowym wyprowadzeniem. Magazynki mają pojemności 15 i 25 naboi oraz nie są wymienne z magazynkami od PM-84. Przycisk zatrzasku magazynka umieszczono na dole chwytu pistoletowego za magazynkiem. Zastosowano mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym oraz mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym. Skrzydełko przełącznika rodzaju ognia, pełniące również funkcję bezpiecznika, znajduje się z lewej strony komory zamkowej nad chwytem pistoletowym. PM-84P posiada składany do tyłu przedni chwyt pistoletowy wykonany z tworzywa sztucznego oraz wzmocnioną metalową kolbę wysuwaną. Zastosowano przyrządy celownicze składające się z muszki i celownika przerzutowego. Celownik posiada nastawy na 75m i 150m z przeziernikiem oraz nastawy na 75m i 150m ze szczerbinką. Pistolet maszynowy PM-84P charakteryzuje się również wzmocnioną komorą zamkową, zmodyfikowaną pokrywą komory zamkowej oraz dłuższą lufą pozbawioną zewnętrznego gwintu do mocowania tłumika dźwięku. Lufa, podobnie jak w PM-84, może zostać odłączona od broni bez konieczności rozkładania pistoletu. Na podstawie PM-84P skonstruowano odmianę policyjną, która w odróżnieniu od standardowej charakteryzuje się jedną rączką zamkową umieszczoną z lewej strony broni, zmodyfikowanym celownikiem oraz zmodyfikowaną kolbą.
PM-98
PM-98 to polski pistolet maszynowy skonstruowany na podstawie PM-84P. Broń działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Zamek teleskopowy, który w przednim położeniu nachodzi i obejmuje lufę, hamowany jest przez dwie sprężyny powrotne. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Przycisk zatrzasku zamka znajduje się z lewej strony komory zamkowej nad chwytem pistoletowym. W celu zmniejszenia szybkostrzelności teoretycznej zastosowano opóźniacz umieszczony z tyłu chwytu pistoletowego. PM-98 wyposażony jest w jedną rączkę zamkową poruszającą się z lewej strony broni w wycięciu pomiędzy komorą zamkową a pokrywą komory zamkowej. Rączka zamkowa porusza się w trakcie strzelania. Pistolet zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, zasilanie odbywa się z dwurzędowych magazynków pudełkowych z dwurzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 oraz 25 naboi. Magazynek znajduje się w chwycie pistoletowym. Przycisk zatrzasku magazynka nie jest już umieszczony na dole chwytu pistoletowego, element ten znajduje się z lewej strony broni u nasady kabłąka spustu. Zmiana ta wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem, jednak jej zastosowanie spowodowało że magazynki z PM-98 nie są wymienne z magazynkami od PM-84P. Zastosowano mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym oraz mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym. Skrzydełko przełącznika rodzaju ognia, pełniące również funkcję bezpiecznika, znajduje się z lewej strony komory zamkowej za chwytem pistoletowym. Pistolet maszynowy PM-98 nie posiada składanego przedniego chwytu pistoletowego, zastosowano natomiast łoże wykonane z tworzywa sztucznego. Wewnątrz łoża może zostać zamontowany laserowy wskaźnik celu lub latarka. Broń posiada metalową kolbę wysuwaną, stopka kolby wyposażona została w gumowy trzewik. Lufa może zostać odłączona od broni bez konieczności rozkładania pistoletu. Broń charakteryzuje się lepszą ergonomią w porównaniu do PM-84P. Na podstawie PM-98 skonstruowano wersję PM-98S pozbawioną opóźniacza, brak opóźniacza spowodował wzrost szybkostrzelności teoretycznej z 640 do 770 strzałów na minutę. PM-98 występuje również w prototypowej odmianie zasilanej radzieckim nabojem pistoletowym 9x18mm, odmiana ta była przeznaczona na eksport.
PM-06
Mors wz. 39 był bardzo skomplikowanym pistoletem maszynowym. Broń posiadała pneumatyczny opóźniacz, teleskopową podpórkę, szybkowymienną lufę, dwa spusty oraz mechanizm zwalniający magazynek po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju. Według testów przeprowadzonych w polskiej Wojskowej Akademii Technicznej pneumatyczny opóźniacz zastosowany w pistolecie maszynowym Erma EMP 35 powodował jedynie nieznaczne zmniejszenie szybkostrzelności teoretycznej, tak więc bardzo prawdopodobne że dotyczy to również opóźniacza z Morsa. Pneumatyczny opóźniacz komplikował natomiast konstrukcję broni oraz zmniejszał jej odporność na zanieczyszczenia. Przydatność teleskopowej podpórki również nie była duża, biorąc pod uwagę że według niektórych opinii strzelanie z jej wykorzystaniem powodowało wzrost rozrzutu (co potwierdza brak popularności teleskopowych podpórek w broni strzeleckiej). Szybkowymienna lufa to kolejne nieprzydatne w pistolecie maszynowym rozwiązanie komplikujące konstrukcję broni. Strzelcy nie byli wyposażeni w zapasowe lufy, natomiast jednostka ognia strzelca pistoletu maszynowego Mors była zbyt mała aby przegrzać lufę. Spust umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym nie był konieczny w broni strzelającej z niewielką szybkostrzelnością teoretyczną 450 strzałów na minutę, natomiast bardzo skomplikowany mechanizm zwalniający magazynek charakteryzował się niewielką przydatnością, biorąc pod uwagę że strzelec musiał wyjąć magazynek z gniazda. Pistolet maszynowy Mors wz. 39 był również długi, dlatego też nie nadawał się do wykorzystania jako uzbrojenia załóg wozów bojowych. Wspomniane cechy powodują że Mors wz. 39 nie był udaną konstrukcją i z dużym prawdopodobieństwem gdyby nie wybuch IIwś został by wycofany z uzbrojenia lub znacznie zmodyfikowany. Ogółem wyprodukowano 3 egzemplarze pistoletu maszynowego Mors wz. 39 przeznaczone do testów oraz partię próbną 36 egzemplarzy.
PM-84P z rozłożoną kolbą oraz rozłożonym przednim chwytem pistoletowym
Zdjęcie pochodzi z reklamy Fabryki Broni Łucznik, która została zamieszczona w magazynie Broń i Amunicja
BRS-99
BRS-99 to polski pistolet samopowtarzalny skonstruowany na podstawie pistoletu maszynowego PM-98. Należy jednak zaznaczyć że konstrukcje takie jak BRS-99 (broń samopowtarzalna skonstruowana na podstawie pistoletu maszynowego) określane są również mianem pistoletów szturmowych. BRS-99 działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Zamek teleskopowy w przednim położeniu nachodzi i obejmuje lufę. Zamek hamowany jest przez dwie sprężyny powrotne. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Przycisk zatrzasku zamka znajduje się z lewej strony komory zamkowej nad chwytem pistoletowym. Zastosowano jedną rączkę zamkową poruszającą się z lewej strony broni w wycięciu pomiędzy komorą zamkową a pokrywą komory zamkowej. Rączka zamkowa porusza się w trakcie strzelania. Pistolet zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, zasilanie odbywa się z dwurzędowych magazynków pudełkowych z dwurzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 oraz 25 naboi (takie same jak w PM-98). Magazynek znajduje się w chwycie pistoletowym. Przycisk zatrzasku magazynka umieszczono z lewej strony broni u nasady kabłąka spustu. Zastosowano mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym oraz mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie jedynie ogniem pojedynczym. Z lewej strony broni za chwytem pistoletowym znajduje się skrzydełko bezpiecznika (skrzydełko to w PM-98 pełniło również funkcję przełącznika rodzaju ognia). Broń posiada łoże wykonane z tworzywa sztucznego oraz metalową kolbę wysuwaną, stopka kolby wyposażona została w gumowy trzewik. Wewnątrz łoża można zamontować laserowy wskaźnik celu lub latarkę. BRS-99 w porównaniu do PM-98 charakteryzuje się dłuższą lufą o długości 250mm, nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby w BRS-99 zastosować pochodzącą z PM-98 lufę o długości 185mm. Lufa może odłączona od broni bez konieczności rozkładania pistoletu.
wersja
PM-84
PM-84P
PM-98
BRS-99
nabój
9x18mm
9x19mm Parabellum
9x19mm Parabellum
9x19mm Parabellum
prędkość początkowa
pocisku
332m/s
360m/s
360m/s
400m/s
energia kinetyczna
pocisku
336J
518J
518J
575J
długość lufy
165mm
185mm
185mm
250mm
długość
354mm z kolbą
złożoną

560mm z kolbą
rozłożoną
375mm z kolbą
złożoną

575mm z kolbą
rozłożoną
405mm z kolbą
złożoną

605mm z kolbą
rozłożoną
470mm z kolbą złożoną

670mm z kolbą
rozłożoną
masa
1,84kg bez
magazynka

2,07kg z
magazynkiem na 15
naboi

2,24kg z magazynkiem
na 25 naboi
2,17kg bez
magazynka

2,46kg z
magazynkiem na 15
naboi

2,62kg z magazynkiem
na 25 naboi
2,42kg bez
magazynka

2,59kg z
magazynkiem na 15
naboi

2,86kg z magazynkiem
na 25 naboi
2,47kg bez magazynka

2,76kg z magazynkiem
na 15 naboi

2,91kg z magazynkiem
na 25 naboi
tryby ognia
pojedynczy i ciągły
pojedynczy i ciągły
pojedynczy i ciągły
pojedynczy
szybkostrzelność
teoretyczna
600 strzałów na
minutę
640 strzałów na
minutę
640 strzałów na
minutę
tylko ogień pojedynczy
Rozłożony częściowo PM-84P. Zobacz opis rozkładania PM-84P

PM-84P. Strzałką zaznaczono przycisk blokady, którego wciśnięcie umożliwia odkręcenie śruby ustalającej położenie lufy, co umożliwia odłączenie lufy od broni. Za zdjęcie dziękuję kotowi2kpg z forum Bron.iweb.pl

PM-84P, widoczne dwie sprężyny powrotne oraz ich opora. Za zdjęcie dziękuję kotowi2kpg

Zamek pistoletu maszynowego PM-84P. Za zdjęcie dziękuję kotowi2kpg

Mechanizm spustowo uderzeniowy pistoletu maszynowego PM-84P. Za zdjęcie dziękuję kotowi2kpg


PM-84P w odmianie policyjnej. Zdjęcie pochodzi ze strony KMP Świnoujście
Pistolet samopowtarzalny BRS-99 z lufą o długości 185mm. Zdjęcie pochodzi ze strony Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Swerzedzu
Pistolet samopowtarzalny BRS-99 z lufą o długości 185mm. Zdjęcie pochodzi ze strony Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Swerzedzu
Pistolet samopowtarzalny BRS-99 z lufą o długości 185mm. Zdjęcie pochodzi ze strony Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Swerzedzu
Amerykański robot uzbrojony w pistolet maszynowy PM-98. Robot może być również uzbrojony w pistolet maszynowy MP5K
Bohater filmu Resident Evil: Extinction uzbrojony w pistolet maszynowy PM-98