Pistolet czy rewolwer
Pewnie wiele osób zastanawiało się, czy lepsze są pistolety, czy może rewolwery. W wątku tym postaram się wyjaśnić, jakie zalety mają pistolety, a jakie rewolwery.
Pojemność magazynka i bębenka
W czasach, kiedy praktycznie każdy pistolet zasilany był z jednorzędowego magazynka pudełkowego, nie było większej różnicy pomiędzy pojemnością magazynka pistoletu, a pojemnością bębenka rewolweru. Jednorzędowe magazynki pudełkowe stosowane w pistoletach zazwyczaj miały pojemność 8 naboi, natomiast bębenki rewolwerów zazwyczaj mieściły 6 naboi. Obecnie wiele pistoletów posiada dwurzędowe magazynki pudełkowe o pojemności około 15 naboi, rewolwery natomiast nadal wyposażone są w bębenki mieszczące zazwyczaj 6 naboi. Na dodatek w przypadku niektórych pistoletów można zastosować wystające z chwytu pistoletowego magazynki o bardzo dużej pojemności np. stosowane w pistolecie Glock 17 dwurzędowe magazynki pudełkowe o pojemności 32 naboi. Oczywiście zdarzały się rewolwery zasilane z bębenków o dużej pojemności np. HDH z bębenkiem na 20 naboi, jednak nie zyskały one popularności.
Szybkość wymiany magazynka
Wymiana magazynka w pistolecie trwa znacznie krócej niż uzupełnienie naboi w bębenku rewolweru. W rewolwerach z jednolitym szkieletem i stałym bębenkiem należało pojedynczo wybić łuski oraz pojedynczo wkładać naboje do bębenka. W rewolwerach z wychylanym bębenkiem lub łamanym szkieletem można wykorzystać szybkoładowacz, jednak nawet wtedy uzupełnienie naboi w bębenku rewolweru trwa dłużej niż wymiana magazynka w pistolecie. Na dodatek w praktycznie każdym pistolecie, po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju, zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu, co informuje strzelca o konieczności wymiany magazynka oraz skraca czas przeładowania broni.
Niezawodność
Bardzo często można spotkać się z opinią, według której rewolwery są bardziej niezawodne od pistoletów, jednak obecnie można mieć wątpliwości co do jej prawdziwości. Przykładowo w książce Stanisława Kochańskiego "Brygady antyterrorystyczne Operacje Uzbrojenie" można wyczytać, że nowoczesne pistolety są co najmniej równie niezawodne jak rewolwery. Rewolwery dają jednak przewagę w przypadku niewypału. Otóż jeśli podczas strzelania z rewolweru wystąpi niewypał, strzelec może bez problemu oddać strzał z następnej komory. Natomiast jeśli niewypał wystąpi podczas strzelania z pistoletu, strzelec może ponownie zbić spłonkę lub usunąć niewypał poprzez przeładowanie. Ponowne zbijanie spłonki nie jest zalecane ze względu na duże ryzyko ponownego nie odpalenia naboju, natomiast przeładowanie zajmuje trochę czasu. Należy jednak zaznaczyć, że nowoczesne naboje nie dają dużej ilości niewypałów, szczególnie w przypadku pistoletów z kurkowym mechanizmem uderzeniowym.
Energia kinetyczna pocisku
Energia kinetyczna pocisku zależy od zastosowanego naboju oraz długości lufy. Obecnie można spotkać zarówno rewolwery, jak i pistolety zasilane bardzo silnymi nabojami. Przykładowo pocisk wystrzelony z broni zasilanej silnym nabojem pistoletowym 10x25mm, posiada porównywalną energię kinetyczną, co pocisk wystrzelony z broni zasilanej silnym nabojem rewolwerowym .357 Magnum. Spotykane są również pistolety zasilane nabojami pośrednimi np. nabojem 7,62x33mm. Pocisk wystrzelony z broni zasilanej tym nabojem, posiada porównywalną energię kinetyczną, co pocisk wystrzelony z broni zasilanej bardzo silnym nabojem rewolwerowym .44 Magnum. Obecnie najsilniejszy nabój pistoletowy to .50AE, natomiast najsilniejszy nabój rewolwerowy to .500 SW Magnum. Pocisk wystrzelony z broni zasilanej nabojem .500 SW Magnum posiada znacznie większą energię kinetyczną od pocisku wystrzelonego z broni na nabój .50EA, jednak nawet pocisk z broni na nabój .50AE posiada porównywalną energię kinetyczną, co pocisk wystrzelony z karabinka AK. W praktyce zarówno nabój .50AE, jak i .500 SW Magnum, okazują się zbyt silne dla większości strzelców, dlatego też nie zdobyły zbyt dużej popularności.
Mechanizmy spustowe
W pistoletach oraz rewolwerach spotykane są mechanizmy spustowe bez samonapinania (SA), z samonapinaniem (DA) oraz z wyłącznym samonapinaniem (DAO). Pomiędzy mechanizmami spustowymi pistoletów i rewolwerów występują jednak różnice. W pistoletach bez samonapinania oraz z samonapinaniem po oddaniu pierwszego strzału zamek "jedzie" w tylne położenie napinając kurek. W rewolwerach bez samonapinania po każdym strzale należy ręcznie napiąć kurek, dlatego też rewolwery bez samonapinania są obecnie praktycznie niespotykane. W rewolwerach z samonapinaniem po każdym strzale należy ręcznie napiąć kurek lub strzelić z samonapinania. Strzelanie z samonapinania powoduje dużą siłę spustu i trudności z trafieniem, ręczne napinanie kurka zajmuje trochę czasu. Jednak o ile w przypadku pistoletu z samonapinaniem jedynie pierwszy strzał trzeba oddać napinając kurek ręcznie lub strzelając z samonapinania, o tyle w przypadku rewolweru z samonapinaniem napinać kurek ręcznie lub strzelać z samonapinania trzeba po każdym strzale. Dużych różnic nie ma natomiast pomiędzy pistoletami z wyłącznym samonapinaniem oraz rewolwerami z wyłącznym samonapinaniem, w obu przypadkach strzał można oddać jedynie ze spuszczonego kurka przy pomocy samonapinania.
Bezpieczniki
Starsze pistolety zazwyczaj wyposażone są w bezpiecznik nastawny umożliwiający zabezpieczenie broni z napiętym kurkiem. Obecnie często spotykane są pistolety wyposażone w zwalniacz kurka, jednak pozbawione bezpieczników nastawnych. Stosowane są również pistolety pozbawione bezpiecznika i zwalniacza kurka. Obecnie stosowane rewolwery nie posiadają bezpieczników nastawnych. Nowoczesny pistolet z nabojem w komorze i spuszczonym kurkiem jest porównywalnie bezpieczny jak rewolwer z nabojem w komorze i spuszczonym kurkiem.
Naboje z pociskiem niepenetrującym
Naboje z pociskiem niepenetrującym znacznie lepiej sprawdzają się w przypadku rewolwerów. Zastosowanie tego typu naboju w pistolecie może spowodować nie przeładowanie się broni po strzale. Problem ten nie występuje w przypadku rewolwerów, w których ze względu na brak automatyki oddanie następnego strzału nie stanowi problemu nawet w przypadku niewypału. Należy jednak zaznaczyć, że naboje z pociskiem niepenetrującym nie cieszą się zbyt dobrą opinią. Pocisk niepenetrujący musi przebyć pewną drogę aby "rozwinąć się", dlatego też podczas strzału z bliskiej odległości może zadziałać jak "zwykły" pocisk. Natomiast podczas strzału na większą odległość pocisk niepenetrujący może nie spowodować rażenia obalającego.
Wytłumienie
Wytłumienie rewolweru stanowi znacznie większy problem niż wytłumienie pistoletu, ze względu na przedmuchy występujące pomiędzy bębenkiem a lufą rewolweru. Przedmuchy pomiędzy bębenkiem a lufą nie występują w rewolwerach gazoszczelnych, jednak jedyny popularny rewolwer gazoszczelny to Nagant wz. 1895 skonstruowany pod koniec XIXw. W pistoletach komora nabojowa stanowi wlotową część lufy, dlatego też pomiędzy komorą nabojową a lufą pistoletu nie występują przedmuchy, co ułatwia wytłumienie. Należy jednak zaznaczyć że wyposażenie w tłumik dźwięku pistoletu działającego na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, może spowodować zmniejszenie niezawodności, ze względu na zwiększenie masy zespołu ruchomego.
Odporność
Nowoczesne pistolety wytrzymują znacznie większą liczbę strzałów niż rewolwery, w dużym stopniu dotyczy to rewolwerów z lekkim szkieletem.
Ciekawostki
Zaleta rewolwerów zasilanych silnym nabojem .357 Magnum, to możliwość strzelania znacznie słabszym nabojem .38 Special. Jest to spowodowane tym, że nabój .357 Magnum powstał poprzez wydłużenie łuski naboju .38 Special. Należy zaznaczyć że oznaczenie naboju .38 Special nie oznacza rzeczywistego kalibru broni zasilanej tym nabojem. Natomiast za zaletę pistoletów niektórzy uznają możliwość oddania strzału po wyjęciu magazynka. Dzięki temu strzelec pistoletu nie musi być bezbronny podczas wymiany magazynka, oczywiście pod warunkiem, że w komorze nabojowej pistoletu podczas wymiany magazynka znajduje się nabój. Nie dotyczy to jednak pistoletów wyposażonych w bezpiecznik magazynkowy, który uniemożliwia oddanie strzału po wyjęciu magazynka. W praktyce obie zalety nie wydają mi się zbyt istotne.
Werdykt
Pistolety od dłuższego czasu wypierają rewolwery, jest to spowodowane wieloma zaletami nowoczesnego pistoletu nad rewolwerem, podczas gdy jedynymi niezaprzeczalnymi zaletami rewolweru nad pistoletem pozostały możliwość bezproblemowego oddania strzału w przypadku niewypału oraz możliwość zastosowania nabojów z pociskiem niepenetrującym. Rewolwery nadal jednak są produkowane ze względu na rynek cywilny.