Porównanie przebijalności pocisków
Dział ten dotyczy przebijalności pocisków wystrzelonych z różnych konstrukcji broni strzeleckiej. Wbrew pozorom nie zawsze pocisk charakteryzujący się większą energią kinetyczną osiąga lepszą przebijalność. Dużo zależy również od obciążenia przekroju poprzecznego powierzchni, materiału z jakiego wykonano rdzeń oraz kształtu rdzenia. Często pocisk o mniejszej energii kinetycznej oraz mniejszym kalibrze charakteryzuje się lepszą przebijalnością niż pocisk większego kalibru o większej energii kinetycznej. Przebijalność takich osłon jak beton czy drewno zależy również od stabilności pocisku, pocisk mniej skłonny do koziołkowania i fragmentowania powinien lepiej przebijać osłony wykonane z takiego materiału od pocisku bardziej skłonnego do tego typu zachowania.
3,5mm płyta stalowa i hełmy
Podczas przeprowadzonego w latach 80. testu standardowa natowska pancerna płyta stalowa o grubości 3,5mm została ostrzelana pociskami z naboi 7,62x39mm, 5,45x39mm, 5,56x45mm SS92, 5,56x45mm SS109, 5,56x45mm XM777, 7,62x51mm, 4,85x49mm oraz 4,7x21mm. Płyty nie testowano na odporność wobec pocisków z naboju 7,62x54R mm. Testowano również hełm stalowy stanowiący wyposażenie wojska zachodnioniemieckiego oraz hełm stalowy wykorzystywany przez wojsko amerykańskie. Dane pochodzą z Wojskowego Przeglądu Technicznego oraz książki Stanisława Kochańskiego "Automatyczna Broń Strzelecka"


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej radzieckim nabojem pośrednim 7,62x39mm przebił natowską płytę z odległości 280m. Zastosowano pocisk zwykły PS (prędkość początkowa 715m/s, masa pocisku 7,9g, rdzeń stalowy). Strzelano z karabinka AKM z lufą o długości 415mm o skoku gwintu 240mm


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej belgijskim małokalibrowym nabojem pośrednim 5,56x45mm SS92 (prędkość początkowa 965m/s, masa pocisku 3,56g, rdzeń ołowiany, odpowiednik amerykańskiego M193) przebił natowską płytę z odległości 400m, hełm zachodnioniemiecki z 485m, hełm amerykański z 515m. Strzelano z karabinka FN FNC z lufą o długości 450mm o skoku gwintu 305mm (12 cali)


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej radzieckim małokalibrowym nabojem pośrednim 5,45x39mm przebił natowską płytę z odległości 555m. Zastosowano pocisk 7N6 (prędkość początkowa 900m/s, masa pocisku 3,4g, rdzeń stalowy). Strzelano z karabinka AK-74 z lufą o długości 415mm o skoku gwintu 195mm


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej belgijskim nabojem karabinowym 7,62x51mm SS77 (prędkość początkowa 840m/s, masa 9,3g, rdzeń ołowiany, odpowiednik amerykańskiego M80) przebił natowską płytę z odległości 620m, hełm zachodnioniemiecki z 640m, hełm amerykański z 800m. Strzelano z karabinu FN FAL z lufą o długości 533mm o skoku gwintu 305mm (12 cali)


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej standardowym natowskim małokalibrowym nabojem pośrednim 5,56x45 SS109 (prędkośc początkowa 915m/s, masa 4g, rdzeń stalowy, amerykański odpowiednik M855) przebił natowską płytę z odległości 640m, hełm zachodnioniemiecki z 1150m, hełm amerykanski z 1300m. Strzelano z karabinka FN FNC z lufą o długości 450mm o skoku gwintu 178mm (7 cali)


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej prototypowym amerykańskim nabojem pośrednim 5,56x45 XM777 (prędkośc początkowa 965m/s, masa 3,5g, rdzeń stalowy, brał udział w konkursie na standardowy nabój pośredni państw NATO, jednak wybrano belgijski nabój 5,56x45mm SS109) przebił natowską płytę z odległości 525m, hełm zachodnioniemiecki z 600m, hełm amerykanski z 820m. Pocisk wystrzelono przy wykorzystaniu karabinka FN FNC z lufą o długości 450mm o skoku gwintu 305mm (12 cali)


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej prototypowym brytyjskim nabojem pośrednim 4,85x49mm (prędkośc początkowa 900m/s, masa 3,4g, rdzeń ołowiany) przebił natowską płytę z odległości 410m, hełm zachodnioniemiecki z 600m, hełm amerykański z 840m. Pocisk wystrzelono z prototypowego brytyjskiego karabinka XL64 z lufą o długości 519mm o skoku gwintu 125mm (4,9 cala)


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej prototypowym niemieckim bezłuskowym nabojem pośrednim 4,7x21mm (prędkośc początkowa 950m/s, masa 3,4g, rdzeń ołowiany) przebił hełm zachodnioniemiecki z 600m. Strzelano z prototypowego niemieckiego karabinka G11 z lufą o długości 540mm o skoku gwintu 155mm (6,1 cala)
Deski o grubości 19mm
Podczas testu ostrzelano deski o grubości 19mm każda pociskami z naboi 7,62x39mm, 5,45x39mm oraz 5,56x45mm. Dane pochodzą z książki "Automatyczna Broń Strzelecka"


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej nabojem 5,56x45mm przebił 11 desek, przy czym podczas przebijania fragmentował na 2 części


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej nabojem 5,45x39mm przebił 11 desek, jednak podczas przebijania nie fragmentował. Najprawdopodobniej zastosowano pocisk zwykły z rdzeniem stalowym wystrzelony przy wykorzystaniu AK-74


Pocisk wystrzelony z broni zasilanej nabojem 7,62x39mm przebił 17 desek i nie fragmentował. Najprawdopodobniej zastosowano pocisk zwykły PS z rdzeniem stalowym wystrzelony przy wykorzystaniu karabinka AK lub AKM
Szyna kolejowa R65
Hełm wz. 67
Podczas testu rosyjska szyna kolejowa R65 z szyjką o grubości 18,5mm została ostrzelana z karabinka AKM zasilanego nabojem 7,62x39mm, karabinka AK-74 zasilanego nabojem 5,45x39mm oraz karabinu wyborowego SWD zasilanego nabojem 7,62x54R mm. Strzelano z odległości 5m do prostopadle ustawionej szyny, podczas testu temperatura wynosiła 21,5 stopnia Celsjusza, natomiast wilgotność 62 procent. Dane pochodzą z artykułu Adama Góreckiego "Kule kontra szyny" zamieszczonego w magazynie "Broń i Amunicja" nr 2/2009. Artykuł "Kule kontra szyny" został napisany na podstawie artykułu Andrieja Suzuna "Relsowaja Wojna" zamieszczonego w magazynie "Master Rużje" nr 3/2003


Podczas strzelania z karabinka AKM zastosowano nabój 57-N-231S wyposażony w pocisk zwykły PS z rdzeniem stalowym, nabój 57-N231SM wyposażony w pocisk zwykły PS ze zmodyfikowanym rdzeniem stalowym, nabój 7N23 wyposażony w pocisk przeciwpancerny BP z rdzeniem stalowym oraz nabój 57-BZ-231 wyposażony w pocisk przeciwpancerno zapalający BP z rdzeniem stalowym. Żaden z pocisków nie przebił szyny


Podczas strzelania z karabinka AK-74 zastosowano nabój 7N6 wyposażony w pocisk zwykły PS z rdzeniem stalowym, nabój 7N6M wyposażony w pocisk zwykły PS ze zmodyfikowanym rdzeniem stalowym, nabój 7N10 wyposażony w pocisk zwykły PP ze zmodyfikowanym rdzeniem stalowym, nabój 7N22 wyposażony w pocisk przeciwpancerny BP z rdzeniem stalowym oraz nabój 7N24 wyposażony w pocisk przeciwpancerny ES z rdzeniem wolframowym. żaden z pocisków nie przebił szyny


Podczas strzelania z wczesnego SWD z lufą o skoku gwintu wynoszącym 320mm zastosowano nabój 57-N-223S wyposażony w pocisk zwykły LPS z rdzeniem stalowym, nabój 57-N-323S wyposażony w pocisk zwykły LPS ze zmodyfikowanym rdzeniem stalowym, nabój 7N13 wyposażony w pocisk zwykły PP ze zmodyfikowanym rdzeniem stalowym, nabój 7-BZ-Z wyposażony w pocisk przeciwpacerno zapalający BZ z rdzeniem stalowym. Żaden z pocisków nie przebił szyny, jednak pocisk BZ charakteryzował się zbyt małą stabilizacją podczas lotu


Podczas strzelania z późnego SWD z lufą o skoku gwintu wynoszącym 240mm wykorzystano takie same naboje jak podczas strzelania w wczesnego SWD. Podczas strzelania z późnego SWD pociski zwykłe PP z naboju 7N13 oraz pociski przeciwpancerno zapalające BZ z naboju 7-BZ-Z przebiły szynę
Podczas testu polski hełm wz. 67 został ostrzelany pistoletem Beretta zasilanym nabojem .22LR, pistoletem CZ 92 zasilanym nabojem 6,35x15,5mm, pistoletem CZ 50 zasilanym nabojem 7,65x17SR mm, pistoletem TT zasilanym nabojem 7,62x25mm, pistoletem Glock 19 zasilanym nabojem 9x19mm Parabellum, pistoletem Colt M1911 zasilanym nabojem 11,43x23mm, karabinkiem AKM zasilanym nabojem 7,62x39mm oraz karabinem Mosin wz. 44 zasilanym nabojem 7,62x54R mm. Dane pochodzą z wykonanego przez Brosa testu odporności hełmu wz. 67 na działanie różnych pocisków. Test umieszczono na stronie Kryminalistyka.fr.pl


Pocisk wystrzelony z pistoletu Beretta zasilanego nabojem .22LR nie przebił hełmu. Strzał oddano z odległości 4m


Pocisk wystrzelony z pistoletu CZ 92 zasilanego nabojem 6,35x15,5mm nie przebił hełmu. Strzał oddano z odległości 4m


Pocisk wystrzelony z pistoletu CZ 50 zasilanego nabojem 7,65x17SR mm przebił jedną ściankę hełmu, jednak nie przebił przeciwległej ścianki. Strzał oddano z odległości 4m


Pocisk wystrzelony z pistoletu TT zasilanego nabojem 7,62x25mm przebił dwie ścianki hełmu, tak więc przebił hełm na wylot. Strzał oddano z odległości 8m


Pocisk wystrzelony z pistoletu Glock 19 zasilanego nabojem 9x19mm Parabellum nie przebił hełmu. Strzał oddano z odległości 4m


Pocisk wystrzelony z pistoletu Colt M1911 zasilanego nabojem 11,43x23mm nie przebił hełmu. Strzał oddano z odległości 4m


Pocisk wystrzelony z karabinka AK zasilanego nabojem 7,62x39mm przebił jedną ściankę hełmu, jednak nie przebił przeciwległej, najprawdopodobniej ze względu na trafienie w stalową taśmę do której mocowano skórzaną wkładkę hełmu. Strzał oddano z odległości 15m


Pocisk wystrzelony z karabinu Mosin wz. 44 zasilanego nabojem 7,62x54R mm przebił dwie ścianki hełmu, przebijając hełm na wylot. Strzał oddano z odległości 15m