RPG-7
RPG-7 (Rucznyj Protiwotankowyj Granatomiot 7) znany również jako 6G3 (oznaczenie nadane przez Główny Zarząd Rakietowo Artyleryjski Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej) to radziecki granatnik przeciwpancerny wielorazowego użytku. Pierwsza wersja o oznaczeniu RPG-7W została wprowadzona do uzbrojenia w 1961r, broń zastąpiła granatnik przeciwpancerny RPG-2. Granatnik RPG-7 posiada bezodrzutowo rakietowy układ miotający, odpalenie ładunku miotającego z czarnego prochu powoduje wyrzucenie pocisku z rury wyrzutni (pocisk PG-7W w chwili opuszczenia wyrzutni posiada prędkość 120m/s), natomiast w odległości 15m od wyrzutni zaczyna działać umieszczony w pocisku silnik rakietowy na stały materiał pędny (silnik rakietowy rozpędza pocisk PG-7W do prędkości 300m/s). Broń posiada rurę wyrzutni kalibru 40mm, długość rury wyrzutni wynosi 953mm. Wokół tylnej części rury wyrzutni znajdują się drewniane okładziny chroniące strzelca przed poparzeniem, z tyłu rury wyrzutni umieszczona jest dysza. Granatnik strzela stabilizowanym brzechwowo nadkalibrowym pociskiem rakietowym. Przed strzałem należy połączyć pocisk z ładunkiem miotającym, zdjąć osłonę z zapalnika oraz włożyć pocisk z ładunkiem miotającym do rury wyrzutni od strony jej wylotu. Granatnik wyposażony jest w mechanizm uderzeniowy bez samonapinania (SA) z kurkiem zewnętrznym, aby oddać strzał strzelec musi napiąć kurek umieszczony w tylnej górnej części przedniego chwytu pistoletowego. Broń posiada bezpiecznik nastawny unieruchamiający spust. Granatnik wyposażony jest w celownik optyczny PGO-7 o powiększeniu 2,7x zamontowany na szynie umieszczonej z lewej strony komory zamkowej oraz zapasowe mechaniczne przyrządy celownicze. Siatka celownicza celownika PGO-7 odpowiada celom o wysokości 2,7m (wysokość amerykańskiego czołgu M48 Patton bez wieżyczki obserwacyjnej dowódcy). Obsługa RPG-7 składa się z celowniczego i amunicyjnego, celowniczy strzela z granatnika oraz przenosi 2 pociski, natomiast amunicyjny przenosi 3 pociski. Z granatnika strzela się kładąc rurę wyrzutni na ramieniu, wylatujące po strzale tyłu z rury wyrzutni gazy prochowe uniemożliwiają strzelanie z małych pomieszczeń.
Wersje
RPG-7W to pierwsza wersja granatnika RPG-7, broń wprowadzono do uzbrojenia w 1961r


RPG-7W1 to wersja wyposażona w dwójnóg oraz celownik optyczny PGO-7W3. Broń może strzelać pociskiem PG-7WR z tandemową głowicą kumulacyjną


RPG-7W2 to wersja wyposażona w celownik optyczny UP-7W. Broń wprowadzono do uzbrojenia w 2001r


RPG-7WN to skonstruowana na podstawie RPG-7W wersja z celownikiem noktowizyjnym


RPG-7D to wersja wyposażona w rurę wyrzutni złożoną z dwóch części które mogą zostać odłączone od siebie do transportu


RPG-7D3 to wersja wyposażona w rurę wyrzutni złożoną z dwóch części które mogą zostać odłączone od siebie do transportu. Granatnik posiada celownik optyczny UP-7W. Broń wprowadzono do uzbrojenia w 2001r


RPG-7DN to skonstruowana na podstawie RPG-7D wersja z celownikiem noktowizyjnym


Cobra to wersja skonstruowana w Pakistanie


Type 69 to chińska wersja charakteryzująca się niewielką masą
Pociski
PG-7W to pocisk kalibru 85mm z głowicą kumulacyjną. Przebijalność pocisku wynosi 260mm jednolitej płyty pancernej oraz 600mm zbrojonego betonu, zasięg skuteczny 500m, natomiast masa naboju 2,2kg. Zastosowano dwuczęściowy zapalnik piezoelektryczny WP-7 z samolikwidatorem powodującym wybuch pocisku po przebyciu 920m. Pocisk wprowadzono do uzbrojenia w 1961r


PG-7WL to pocisk kalibru 93mm z głowicą kumulacyjną. Przebijalność pocisku wynosi 500mm jednolitej płyty pancernej oraz 1000mm zbrojonego betonu, zasięg skuteczny 500m, natomiast masa naboju 2,6kg. Pocisk wprowadzono do uzbrojenia w 1977r


PG-7WR to pocisk kalibru 105mm z tandemową głowicą kumulacyjną. Przebijalność pocisku wynosi 650mm jednolitej płyty pancernej za pancerzem reaktywnym oraz 1500mm zbrojonego betonu, zasięg skuteczny 200m, natomiast masa naboju 4,5kg. Pocisk wprowadzono do uzbrojenia w 1988r


TBG-7W to pocisk kalibru 105mm z głowicą paliwowo powietrzną (termobaryczną). Zasięg skuteczny pocisku wynosi 200m, promień rażenia 10m, natomiast masa naboju 4,5kg. Pocisk wprowadzono do uzbrojenia w 1988r


OG-7W to pocisk kalibru 40mm z głowicą odłamkowo burzącą. Zasięg skuteczny pocisku wynosi 500m, promień rażenia odłamków 150m, masa naboju 2kg. Pocisk wprowadzono do uzbrojenia w 1999r


PG-7MT1 to prototypowy polski pocisk kalibru 90mm z tandemową głowicą kumulacyjną skonstruowany w Zakładach Metalowych DEZAMET S.A. Przebijalność pocisku wynosi 500mm jednolitej płyty pancernej za pancerzem reaktywnym, prędkość początkowa 95m/s, zasięg skuteczny 300m, natomiast masa naboju 3,175kg


KO-7M to prototypowy polski pocisk kalibru 85mm z głowicą odłamkowo kumulacyjną skonstruowany w Zakładach Metalowych DEZAMET S.A. Przebijalność pocisku wynosi 200mm jednolitej płyty pancernej, prędkość początkowa 95m/s, zasięg skuteczny 1200m, masa naboju 2,975kg. Wybuch materiału wybuchowego powoduje powstanie około 1200 odłamków o masie wystarczającej do skutecznego rażenia celu


DG-7 to prototypowy polski pocisk kalibru 80mm z głowicą dymną tandemową skonstruowany w Zakładach Metalowych DEZAMET S.A. Prędkość początkowa pocisku wynosi 95m/s, zasięg skuteczny 800m, masa naboju 3,29kg. Masa mieszanki dymotwórczej wynosi 1,565kg natomiasty czas dymienia od 3 do 5 minut
RPG-7 w Polsce
RPG-7 jest od 1964r wykorzystywany w Wojsku Polskim pod oznaczeniem RGPpanc-7. W Wojsku Polskim wykorzystywano wersje RPG-7W, RPG-7N, RPG-7D oraz RPG-7DN. Granatnik przeciwpancerny RPG-7 nie był w Polsce produkowany, jednak w polskich Zakładach Metalowych DEZAMET S.A. skonstruowano pociski PG-7MT1, KO-7M oraz DG-7.
RPG-7 ogółem
RPG-7 był prostą oraz skuteczną bronią. Również obecnie dzięki nowym pociskom może pełnić rolę skutecznej broni przeciwpancernej. RPG-7 to najbardziej popularny granatnik przeciwpancerny na świecie.
wersja
RPG-7W
kaliber rury wyrzutni
40mm
długość rury wyrzutni
953mm
masa
6,3kg z celownikiem optycznym PGO-7, bez pocisku
szybkostrzelność praktyczna
od 4 do 6 strzałów na minutę
pocisk
PG-7W
PG-7WL
PG-7WR
TBG-7W
OG-7W
PG-7MT1
KO-7M
DG-7
głowica
kumulacyjna
kumulacyjna
tandemowa
kumulacyjna
paliwowo
powietrzna
odłamkowo
burząca
tandemowa
kumulacyjna
odłamkowo
kumulacyjna
dymna
przebijalność
jednolitej płyty
pancernej
260mm
500mm
650mm za
pancerzem
reaktywnym
brak danych
brak danych
500mm za
pancerzem
reaktywnym
200mm
brak danych
przebijalność
zbrojonego betonu
500mm
1000mm
1500mm
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
kaliber
85mm
93mm
105mm
105mm
40mm
90mm
85mm
80mm
masa naboju
2,2kg
2,6kg
4,5kg
4,5kg
2kg
3,175kg
2,975kg
1,565kg
donośność
skuteczna
500m
500m
200m
200m
350m
300m
1200m
800m
  szanse trafienia w cel o wymiarach 7,5 na 15 stóp poruszający się z prędkością 7 mil na
godzinę
50m
100 procent
100m
96 procent
200m
51 procent
300m
22 procent
400m
9 procent
500m
4 procent