L85
L85 to brytyjski karabinek automatyczny skonstruowany w firmie Sterling Armament Corporation. Broń powstała aby zastąpić karabin samopowtarzalny L1A1 LSR (brytyjska wersja FN FAL). Prace nad następcą L1A1 SLR rozpoczęto pod koniec lat 60., nowa broń miała być zasilana brytyjskim małokalibrowym nabojem pośrednim 4,85x49mm. Pracowano prowadzono nie tylko nad karabinkiem automatycznym, ale również nad karabinkiem maszynowym (karabinem maszynowym zasilanym nabojem pośrednim). W firmie Sterling Armament Corporation skonstruowano karabinki automatyczne XL64E5, XL68E2 oraz karabinki maszynowe XL65E4, XL69E1. Po standaryzowaniu naboju 5,56x45mm SS109 jako standardowego natowskiego naboju pośredniego, broń przekonstruowano do naboju 5,56x45mm M193, konstruując karabinki automatyczne XL70E3, XL78F1 oraz karabinek maszynowy XL73E2. Po dostosowaniu broni do naboju 5,56x45mm SS109 karabinek automatyczny wprowadzono do uzbrojenia w 1985r jako L85A1, natomiast karabinek maszynowy jako L86A1. Karabinki L85A1 oraz L86A1 należą do systemu broni SA80 (Small Arms 80). Karabinki należące do systemu SA80 charakteryzują się układem bez kolby właściwej (Bull pup).
Konstrukcja karabinka L85A1
L85A1 działa na zasadzie odprowadzania gazów prochowych prez boczny otwór w lufie, zastosowano układ gazowy z rurą gazową umieszczoną nad lufą, trójpołożeniowym regulatorem gazowym oraz tłokiem gazowym o krótkim skoku. Ryglowanie odbywa się poprzez obrót zamka z siedmioma ryglami, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Wyciąg oraz wyrzutnik umieszczono na zamku, łuski wyrzucane są na prawą stronę broni. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zespół ruchomy zatrzymuje się w tylnym położeniu. Zwolnienie zespołu ruchomego w przednie położenie możliwe jest jedynie poprzez odciągnięcie rączki zamkowej. Zespół ruchomy hamowany jest przez dwie sprężyny powrotne. Ruchoma podczas strzelania rączka zamkowa znajduje się po prawej stronie komory zamkowej wykonanej ze stali metodą tłoczenia. Mechanizm spustowy umożliwia strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym, skrzydełko przełącznika rodzaju ognia znajduje się po lewej stronie komory zamkowej za gniazdem magazynka. Bezpiecznik nastawny umieszczono nad spustem. Broń posiada mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym. Karabinek zasilany jest nabojem 5,56x45mm SS109. Zasilanie odbywa się z dwurzędowych magazynków z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemności 20 oraz 30 naboi (wymienne z magazynkami od M16), do zasilania broni stosowano magazynki z pudełkiem wykonanym ze stopu aluminium. Magazynki wtykane są pionowo do gniazda umieszcznego na dolnej powierzchni komory zamkowej za chwytem pistoletowym. Karabinek można również dostosować do zasilania nabojem bocznego zapłonu .22LR (5,6x15mm). Zastosowano lufę zakończoną szczelinowym tłumikiem płomieni, pod lufą można umieścić bagnet nożowy. Tłumik płomieni pełni również rolę nasadki do miotania granatów nasadkowych, przed strzelaniem granatami nasadkowymi należy ustawić regulator gazowy na pozycję odcinającą dopływ gazów prochowych do komory gazowej. Pod bronią można również umieścić granatnik podwieszany. Punkt podparcia stopki kolby znajduje się na jednej linii z lufą. L85A1 występuje w wersji z umieszczonym na górnej powierzchni komory zamkowej celownikiem optycznym SUSAT (Sight Unit Small Arms Trilux) oraz w odmianie dla oddziałów tyłowych wyposażonej jedynie w mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki oraz celownika przerzutowego z przeziernikiem. Celownik mechaniczny posiada nastawę na 200m. Celownik optyczny SUSAT posiada powiększenie 4x oraz nastawy od 300m do 800m (co 100m). Na górnej powierzchni celownika SUSAT umieszczono mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki i przeziernika. Zamiast celownika SUSAT można zastosować celownik noktowizyjny.
Inne karabinki systemu SA80
L85A2 to karabinek zmodyfikowany pod koniec lat 90. przez firmę Heckler und Koch. Broń posiada zmodyfikowany zamek, wyciąg, wyrzutnik, iglicę, sprężyny powrotne, suwadło, kurek, komorę gazową oraz rączkę zamkową. Do zasilania karabinka stosowane są magazynki ze stalowym pudełkiem. Ogółem w firmie Heckler und Koch zmodyfikowano 200.000 karabinków L85A1 oraz L86A1 do wersji L85A2 oraz L86A2

L86A1 to karabinek maszynowy wprowadzony do uzbrojenia w 1985r. Broń posiada dłuższą i bardziej masywną lufę, mocowany do lufy składany dwójnóg, inne łoże, tylny chwyt pistoletowy umieszczony za gniazdem magazynka oraz oporę naramienną. Ze względu na brak szybkowymiennej lufy, strzelanie z zamka zamkniętego oraz zasilanie z magazynka broń charakteryzuje się mniejszą szybkostrzelnością praktyczną od takich karabinków maszynowych jak FN Minimi

L86A2 to karabinek maszynowy zmodyfikowany przez firmę Heckler und Koch. Różnice pomiędzy L86A1 a L86A2 są podobne jak pomiędzy L85A1 a L85A2, karabinek L86A2 wyposażony jest również w nową lufę

L22A1 to subkarabinek skonstruowany w firmie Heckler und Koch. Broń posiada przedni chwyt pistoletowy zamiast łoża oraz uniwersalne szyny montażowe Picatinny umieszczone nad przednim chwytem pistoletowym po lewej oraz prawej stronie broni. Przekształcono 1412 karabinków L85A1 w subkarabinki L22A1

L98A1 to karabinek powtarzalny skonstruowany na podstawie L85A1. Nie zastosowano układu gazowego, przeładowanie odbywa się przy pomocy rączki zamkowej umieszczonej po prawej stronie broni
L85 ogółem
L85A1 uważany jest za zawodną konstrukcję, dlatego też niezawodność poprawiono w wersji L85A2. Karabinek L85 charakteryzuje się niezbyt dobrą ergonomią, natomiast układ bez kolby właściwej oraz wyrzucanie łusek na prawą stronę powodują że broń nie jest dostosowana do strzelców leworęcznych. Ogółem wyprodukowano około 350 tysięcy karabinków L85A1 oraz L86A1.
wersja
L85A1
nabój
5,56x45mm
prędkość początkowa pocisku
940m/s
długość lufy
518mm
długość
780mm
masa
5,2kg z celownikiem optycznym SUSAT i pełnym
magazynkiem na 30 naboi
magazynek
dwurzędowy pudełkowy na 20 lub dwurzędowy łukowy
na 30 naboi
szybkostrzelność teoretyczna
650 strzałów na minutę
Subkarabinek L22