SIG SG 550
SIG SG 550 (znany również jako Fass 90 oraz Stgw 90) to szwajcarski karabinek automatyczny skonstruowany w firmie Schweizerische Industrie Gesellchaft. W 1978r powołano komisję Gruppe fur Rustungdenste (GRD) która miała określić wymagania dla następcy karabinu automatycznego SIG 510 (Stg 57). Nowa broń miała być tak samo celna podczas strzelania na 300m jak SIG 510, natomiast podczas strzelania na 400m wymagano celności prawie tak samo dobrej jak w przypadku poprzednika. Nowa broń miała być również lżejsza oraz występować w odmianie pełnowymiarowej i skróconej. Początkowo komisja GRD uznała małokalibrowy nabój pośredni 5,56x45mm za zbyt słaby, dlatego też zlecono skonstruowanie broni do szwajcarskiego naboju 6,45x48mm. Do konkursu na nową broń dla armii szwajcarskiej przystapiła firma SIG z karabinkiem automatycznym SIG SG 541 (zmodyfikowany SIG SG 540) oraz firma Federal Waffenfabrik Bern z karabinkiem automatycznym C42. Wspomniane konstrukcje występowały w wersji pełnowymiarowej oraz skróconej. W 1981r zrezygnowano z naboju 6,45x48mm, nowa broń miała być zasilana nabojem 5,6x45mm GP90 (całkowiecie wymienny z 5,56x45mm SS109). Ostatecznie konkurs wygrał SIG SG 541, dezyzja o wprowadzeniu broni do uzbrojenia armii szwajcarskiej została podjęta w lutym 1983r. Pierwsze egzemplarze przekazano armii w 1986r, natomiast broń została wprowadzona do uzbrojenia w 1990r jako Fusil'd assault 90 oraz Sturmgewehr 90. Nazwa SIG SG 541 została w 1984r zmieniona na SIG SG 550 dla wersji pełnowymiarowej oraz SIG SG 551 dla wersji skróconej.
Konstrukcja SG 550
SIG SG 550 działa na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. Gazy prochowe dostają się do komory gazowej przez skośny kanalik umieszczony wewnątrz przedniej części tłoka gazowego, wylot kanalika znajduje się na czółku tłoka gazowego. Podczas ruchu tłoka gazowego w tylne położenie kanalik umieszczony w tłoku cofa się poza przewód gazowy umieszczony w ściance lufy, co uniemożliwia przez krótki okres czasu dostarczanie gazów prochowych do komory gazowej. Gazy prochowe dostarczane są ponownie do komory gazowej gdy czółko tłoka gazowego cofnie się poza kanalik w ściance lufy. Wokół tłoczyska znajduje się sprężyna powrotna, broń charakteryzuje się krótkim skokiem tłoka gazowego. Regulator gazowy posiada nastawę do strzelania w normalnych oraz trudnych warunkach. Karabinek strzela z zamka zamkniętego oraz posiada ryglowany poprzez obrót w prawo zamek z dwoma ryglami. Zamek oraz suwadło wzorowano na rozwiązaniach z karabinka AK. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zespół ruchomy zatrzymuje się w tylnym położeniu, dźwignia umożliwiająca zwolnienie zespołu ruchomego w przednie położenie znajduje się po lewej stronie komory zamkowej przed chwytem pistoletowym. Wycięcie dla nieruchomej podczas strzelania rączki zamkowej umieszczono po prawej stronie komory zamkowej, aby uniemożliwić dostanie się do wnętrza broni zanieczyszczeń zastosowano 2 gumowe paski zakrywające wycięcie dla rączki zamkowej. Komorę zamkową wykonano z tłoczonej blachy stalowej. Broń posiada mechanizm spustowy z przechwytywaniem kurka oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym i iglicą przerzutową. Po lewej i prawej stronie komoru spustowej nad chwytem pistoletowym znajduje się dźwignia przełącznika rodzaju ognia pełniąca również funkcję bezpiecznika nastawnego. Przełącznik posiada nastawy powodujące zabezpieczenie broni, ogień pojedynczy, ogień 3 strzałowymi seriami oraz ogień ciągły. Karabinek może być zasilany szwajcarskim małokalibrowym nabojem pośrednim 5,6x45mm GP90 lub nabojem 5,56x45mm. Zasilanie odbywa się z dwurzędowych magazynków łukowych z dwurzędowym wyprowadzeniem o pojemności 20 oraz 30 naboi, po obu stronach półprzezroczystego pudełka magazynka znajdują się zaczepy umożliwiające łączenie magazynków bez użycia taśmy. Armia szwajcarska wykorzystuje jedynie magazynki o pojemności 20 naboi. Gniazdo magazynka znajduje się pod komorą spustową przed kabłąkiem spustu, pomiędzy kabłąkiem a gniazdem magazynka umieszczono dźwignię zatrzasku magazynka. Kabłąk spustu można odchylić w lewo lub w prawo aby ułatwić strzelanie w rękawicach. Karabinek posiada wykonane z tworzywa sztucznego łoże, wykonany z tworzywa sztucznego chwyt pistoletowy oraz wykonaną z tworzywa sztucznego szkieletową kolbę składaną na prawy bok komory zamkowej. Przycisk zatrzasku kolby znajduje się po lewej stronie kolby niedaleko komory zamkowej, kolba zakończona jest gumową stopką. Wewnątrz chwytu pistoletowego umieszczono schowek na przybory do czyszczenia broni. Pod łożem można zamocować składany dwójnóg wykonany ze stopu aluminium, natomiast na lufie znajduje się zaczep do mocowania bagnetu siecznego. Po odłączeniu od broni łoża można zamocować pod karabinkiem szwajcarski granatnik podwieszany SIG GL5040. Skok gwintu lufy w standardowej wersji karabinka (SIG SG 550-1) wynosi 290mm (10 cali), jednak wersja o oznaczeniu SIG SG 550-2 posiada lufę o skoku gwintu wynoszącym 7 cali (178mm). Lufa zakończona jest szczelinowym tłumikiem płomieni który może również pełnić rolę nasadki do wystrzeliwania granatów nasadkowych FN/Luchaire Type 58-N. Granaty nasadkowe posiadają pułapkę kulową, dlatego też można je wystrzeliwać przy wykorzystaniu amunicji bojowej. Co ciekawe mimo możliwości wystrzeliwania granatów nasadkowych karabinek nie jest wyposażony w nastawę regulatora gazowego odcinającą dopływ gazów prochowych do komory gazowej. Rozkładanie częściowe karabinka następuje poprzez odchylenie komory spustowej na zawiasie. Broń może być wyposażona w celowniki optyczne lub elektrooptyczne mocowane do uniwersalnej szyny montażowej Picatinny, dedykowane do karabinka celowniki to Hensoldt 6x42 BL oraz Zeiss Diavari C 3-9x36 T. Broń posiada przyrządy celownicze składające się z muszki oraz celownika bębnowego. Nastawa do strzelania na 100m posiada szczerbinkę, natomiast nastawy na 200m, 300m oraz 400m wyposażone są w przeziernik. Na muszcze oraz szczerbince znajdują się trytowe punkty ułatwiające strzelania w ciemnościach.
Inne wersje SG 550
SIG SG 551 to odmiana skrócona wprowadzona do uzbrojenia w tym samym czasie co pełnowymiarowy SIG SG 550. Karabinek automatyczny SIG SG 551 posiada krótszą lufę o długości 363mm oraz krótsze łoże niż odmiana pełnowymiarowa. Broń nie ma zaczepu do mocowania bagnetu oraz nie może wystrzeliwać granatów nasadkowych. Na podstawie SG 551 skonstruowano karabinek SIG SG 551 LB wyposażony w lufę o długości 454mm. SIG SG 551 LB ma zaczep do mocowania bagnetu oraz może wystrzeliwać granaty nasadkowe. Co ciekawe według testów przeprowadzonych przed wprowadzenime broni do uzbrojenia, skrócona odmiana karabinka automatycznego SIG SG 541 (na podstawie której skonstruowano karabinek SIG SG 551) przy wykorzystaniu celownika optycznego nie jest mniej celna od odmiany pełnowymiarowej.


SIG SG 552 Commando to subkarabinek wyposażony w krótszą lufę o długości 226mm oraz krótsze łoże niż SIG SG 551. Broń nie ma zaczepu do mocowania bagnetu oraz nie może wystrzeliwać granatów nasadkowych. Na podstawie SG 552 Commando skonstruowano subkarabinek SIG SG 552 LB wyposażony w dłuższą lufę o długości 346mm. SIG SG 552 LB posiada zaczep do mocowania bagnetu oraz może wystrzeliwać granaty nasadkowe.


SIG SG 550 Sniper to odmiana wyborowa. Broń posiada masywną i długę lufę pozbawioną tłumika płomieni. Długość lufy wynosi 650mm, natomiast skok gwintu 254mm. Zastosowano zmodyfikowany mechanizm spustowy z mniejszą siłą spustu i spustem dwuoporowym. Składana na prawy bok broni kolba charakteryzuje się regulowaną długością oraz poduszką policzkową o regulowanej wysokości. SIG SG 550 Sniper może strzelać jedynie ogniem pojedynczym.
SIG SG 550 ogółem
SIG SG 550 to celny, ergonomiczny oraz niezawodny karabinek automatyczny. Broń jest lżejsza, bardziej poręczna, prostsza, tańsza oraz charakteryzuje się mniejszym odrzutem niż SIG 510. Karabinek automatyczny SIG SG 550 mimo zasilania nabojem pośrednim charakteryzuje się porównywalną celnością do poprzednika podczas strzelania na niewielkie odległości. SIG SG 550 oraz jego odmiany mimo zalet nie zyskały dużej popularności, jednak było to spowodowane wysoką ceną.
wersja
SIG 550
SIG 551
SIG 552 Commando
SIG 550 Sniper
nabój
5,56x45mm
5,56x45mm
5,56x45mm
5,56x45mm
długość lufy
528mm
363mm
224mm
650mm
długość
772 z kolbą złożoną, 998
z kolbą rozłożoną
607 z kolbą złożoną, 833
z kolba rozłożoną
504 z kolbą złożoną, 730
z kolbą rozłożoną
1130mm
masa
4,1kg z pełnym
magazynkiem na 30
naboi
3,4kg z pełnym
magazynkiem na 30
naboi
3,2kg z pełnym
magazynkiem na 30
naboi
7,5kg z pełnym
magazynkiem na 30
naboi
szybkostrzelność
teoretyczna
700 strzałów na minutę
700 strzałów na minutę
780 strzałów na minutę
tylko ogień pojedynczy
Karabinek automatyczny SIG SG 551
Subkarabinek SIG SG 552 Commando
Karabinek wyborowy SIG SG 550 Sniper
Od góry: SIG SG 550 oraz SIG SG 551
Jak widać w przypadku karabinka SIG SG 550 można połączyć kilka magazynków bez użycia taśmy