KP/-31 Suomi
KP/-31 Suomi (Konepistooli 31 Suomi) to fiński pistolet maszynowy skonstruowany przez Aimo Johanesa Lahtiego, broń wprowadzono do uzbrojenia w 1931r. Pistolet działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następuje z zamka otwartego. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek nie zatrzymuje się w tylnym położeniu. Ze względu na krótką drogę zamka broń strzela z dużą szybkostrzelnością teoretyczną. Zastosowano wytrzymałą rurową komorę zamkową wykonaną za pomocą frezowania. Z prawej strony komory zamkowej znajduje się okno wyrzutowe, komora zamkowa nie posiada długiego wycięcia dla rączki zamkowej. Nieruchoma podczas strzelania rączka zamkowa została umieszczona pod tylną częścią komory zamkowej. Broń posiada umieszczony przed kabłąkiem spustu przełącznik rodzaju ognia pełniący równocześnie funkcję bezpiecznika. Przełącznik w przedniej pozycji umożliwia strzelanie ogniem ciągły, w pośredniej ogniem pojedynczym, natomiast w tylnej powoduje zabezpieczenie broni. Pistolet zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum. Zasilanie może odbywać się z magazynków bębnowych o pojemności 40 i 71 naboi, dwurzędowych magazynków pudełkowych o pojemności 20 i 36 naboi oraz czterorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 50 naboi. Gniazdo magazynka znajduje się pod komorą zamkową, za gniazdem magazynka umieszczono dźwignię zatrzasku zamka. Pistolet posiada drewnianą kolbę stałą przechodzącą w łoże oraz szyjkę kolby wyprofilowaną w chwyt pistoletowy. Zastosowano lufę szybkowymienną co jest nietypowym rozwiązaniem jak na pistolet maszynowy (rozwiązanie to jest natomiast popularne w karabinach maszynowych), wokół lufy znajduje się perforowana osłona. Broń posiada przyrządy celownicze składające się z muszki zamocowanej na osłonie lufy oraz celownika krzywkowego ze szczerbinką zamontowanego na komorze zamkowej. Celownik posiada nastawy od 100m do 500m (co 100m).
Magazynki
Magazynki o pojemności 71 naboi do pistoletu maszynowego KP/-31 Suomi
Pierwszy magazynek do KP/-31 Suomi to dwurzędowy magazynek pudełkowy skonstruowany przez Aimo Johanesa Lahtiego. Do wspomnianego magazynka można załadować 25 naboi, jednak ładowanie większej liczby naboi niż dopuszczalna powoduje zacięcia oraz osłabienie sprężyny magazynka. Produkcję magazynków pudełkowych na 20 naboi zakończono w 1939r.


Drugi w kolejności magazynek to magazynek bębnowy o pojemności 40 naboi skonstruowany przez Aimo Johanesa Lahtiego. Magazynek ten jest skomplikowany, trudny do załadowania, ciężki oraz zawodny. Zastosowano otwory umożliwiające kontrolowanie stanu załadowania, jednak są one zbyt małe aby wygodnie kontrolować ilość naboi w magazynku, natomiast narażają wnętrze magazynka na zanieczyszczenia. Produkcję magazynków bębnowych na 40 naboi zakończono w 1939r.


Najbardziej popularny magazynek do KP/-31 Suomi to magazynek bębnowy o pojemności 71 naboi skonstruowany przez Koskinena Yrjo. Produkcja magazynka na 71 naboi trwała od 1936r do 1944r. Kopia wspomnianego magazynka służyła do zasilania radzieckich pistoletów maszynowych PPD-40 oraz PPSz-41.


Kolejny bardzo popularny magazynek do KP/-31 Suomi to szwedzki czterorzędowy magazynek pudełkowy o pojemności 50 naboi. Magazynek był tańszy i prostszy niż magazynki bębnowe, jednak okazał się zbyt mało odporny oraz niemożliwy do załadowania bez użycia przyrządu do ładowania magazynków. Produkcja magazynka pudełkowego na 50 naboi trwała od 1941r do 1943r.


Ostatni magazynek to dwurzędowy magazynek pudełkowy o pojemności 36 naboi wprowadzony do uzbrojenia armii fińskiej w 1954r. Wspomniany magazynek wywodzi się z dwurzędowego magazynka pudełkowego na 36 naboi stosowanego w szwedzkim pistolecie maszynowym Carl Gustav m/45. Dwurzędowy magazynek na 36 naboi jest niezawodny, prosty oraz łatwy do załadowania.
Inne wersje Suomi
KP/-31 SJR (SJR od Suujarru) to wersja wyposażona w lufę zakończoną osłabiaczem podrzutu. W chwili kiedy pocisk opuszcza lufę pistoletu maszynowego KP/-31 SJR ciśnienie wewnątrz lufy jest niewielkie, dlatego też osłabiacz podrzutu nie jest zbyt skuteczny. Mimo tego większość pistoletów maszynowych Suomi produkowanych od 1942r posiadało osłabiacz podrzutu.


KP/-31 Korsu to wersja przeznaczona dla załóg fortecznych, broń wprowadzono do uzbrojenia we wrześniu 1939r. Pistolet posiada drewniany chwyt pistoletowy przechodzący w łoże, dłuższą i węższą osłonę lufy oraz zmodyfikowane przyrządy celownicze. Pistolet nie jest wyposażony w kolbę. Zmiany zostały wprowadzone aby ułatwić strzelanie przez otwory strzelnicze w bunkrach. Pistolety maszynowe KP/-31 Korsu znajdowały się w magazynach mobilizacyjnych do lat 70-tych.


KP/-31 Tankki to wersja przeznaczona dla załóg wozów bojowych. Broń posiada drewniany chwyt pistoletowy przechodzący w łoże oraz zmodyfikowaną osłonę lufy, nie zastosowano natomiast kolby. Ogółem wyprodukowano jedynie kilkadziesiąt egzemplarzy pistoletu maszynowego KP/-31 Tankki, broń została oficjalnie wycofana z uzbrojenia w latach 80-tych.


Kpist m/37 to szwedzka wersja pistoletu maszynowego Suomi zasilana nabojem 9x20SR mm. Broń zasilana była z magazynka pudełkowego o pojemności 56 naboi. Pistolet został wyprodukowany w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Na podstawie pistoletu maszynowego Kpist m/37 został skonstruowany Kpist m/37-39 zasilany nabojem 9x19mm Parabellum. Kpist m/37-39 zasilany był z magazynka pudełkowego o pojemności 50 naboi.


KF-42 (Karelo Finskij 42) to radziecka wersja pistoletu maszynowego Suomi produkowana w oblężonym Leningradzie. Pistolet maszynowy KF-42 zasilany był nabojem 7,62x25mm. KF-42 nie został oficjalnie wprowadzony do uzbrojenia.
KP/-31 Suomi w Polsce
Dla polskiej Policji Państwowej na początku lat 30-tych zakupiono 50 egzemplarzy pistoletu maszynowego KP/-31 Suomi. W 1936r Ministerstwo Spraw Wojskowych zakupiło 20 pistoletów maszynowych KP/-31 Suomi, przy czym 10 egzemplarzy trafiło do 1 Dywizjonu Żandarmerii w Warszawie, natomiast pozostałe 10 do różnych placówek badawczych. Co ciekawe wpływ pistoletu maszynowego KP/-31 Suomi widać w polskim pistolecie maszynowym Mors wz. 39 który posiada szybkowymienną lufę.
KP/-31 Suomi ogółem
KP/-31 Suomi ze względu na niezawodność, wytrzymałość oraz celność jest według wielu opinii jednym z najbardziej udanych pistoletów maszynowych lat 30-tych. Suomi był jednak ciężki, nieporęczny i drogi w produkcji, dlatego też następcą KP/-31 Suomi został pistolet maszynowy KP/-44 skonstruowany na podstawie radzieckiego pistoletu maszynowego PPS-43. Pistolet maszynowy KP/-31 Suomi wykorzystywany był w tyłowych jednostkach armii fińskiej do lat 90-tych, kiedy to został zastąpiony przez karabinek automatyczny AKM.
wersja
KP/-31 Suomi
nabój
9x19mm Parabellum
prędkość początkowa pocisku
400m/s
długość lufy
314mm
długość
4,6kg bez magazynka

630mm z kolbą złożoną
masa
3,7kg bez magazynka

5,75 z pełnym magazynkiem na 50 naboi
zasilanie
magazynki bębnowe na 40 i 71 naboi,
dwurzędowe magazynki pudełkowe na 20 i
36 naboi, czterorzędowy magazynek
pudełkowy na 50 naboi
szybkostrzelność teoretyczna
900 strzałów na minutę
KP/-31 Suomi z czterorzędowym magazynkiem na 50 naboi
KP/-31 Tankki