Pistolet TT na 100m oraz 200m
Strzelanie z pistoletu TT do tarczy NT23p na odległość 200m
W czerwcu 2010r użytkownik Pykacz założył na forum Bron.iweb.pl temat dotyczący strzelania z pistoletu TT na odległość 100m oraz 200m. Wyniki srzelania zaprzeczają czasami spotykanej tezie według której pistolet TT jest niecelny. Użytkownik Pykacz oraz jego kolega strzelali z pistoletu TT do tarczy NT23p (popiersie) na odległość 100m oraz 200m. Wszystkie strzały oddano trzymając pistolet oburącz, bez wykorzystania podpórki. Pierwsze pięć strzałów na odległość 100m oddał kolega użytkownika Pykacz. Cztery pociski trafiły w umieszczoną na tarczy sylwetkę żołnierza, natomiast jeden pocisk trafił w tarczę poza sylwetką żołnierza. Drugie pięć strzałów na 100m zostało ponownie oddane przez kolegę użytkownika Pykacz, trzy pociski trafiły w sylwetkę żołnierza, natomiast dwa w tarczę poza sylwetką żołnierza. Kolejne pięć strzałów na 100m zostało oddane przez użytkownika Pykacz, trzy pociski trafiły w sylwetkę żołnierza, jeden w tarczę poza sylwetką, jeden nie trafił w tarczę. Następnie strzelano na odległość 200m do tarczy NT23P zamocowanej na większej tarczy. Pierwsze dziesięć strzałów oddał kolega użytkownika Pykacz, dwa pociski trafiły nisko, w białe pole dużej tarczy na której zamocowano tarczę NT23p, natomiast kolejne dwa pociski trafiły w drewnianą poprzeczkę umieszczoną poniżej dużej tarczy. Żaden pocisk nie trafił w tarczę NT23p. Następnie pięć strzałów oddał Pykacz, jednak żaden pocisk nie trafił w cel. Pykacz oraz jego kolega podczas strzelania na 100m oraz 200m celowali w środek tarczy NT23p. Jak widać pistolet TT charakteryzuje się dobrą celnością, dodatkowo strzelanie na duże odległości ułatwia pocisk charakteryzujący się niewielkim opadem. Oczywiście TT nie jest jedynym pistoletem z którego można celnie strzelać na odległość 100m. Przykładowo strzelanie na tak duże odległości możliwe jest w przypadku pistoletów zasilanych bardzo popularnym nabojem 9x19mm Parabellum. Należy zaznaczyć że strzelanie z pistoletu na 100m to jedynie ciekawostka, podczas strzelania w sytuacji zagrożenia dla wielu strzelców trafienie w cel z broni krótkiej już na odległość 50m nie jest proste. Za informacje oraz zdjęcia dziękuję użytkownikowi Pykacz.
Pierwsze pięć strzałów na 100m, strzały oddane przez kolegę użytkownika Pykacz. Wewnątrz czerwonych okręgów widać przestrzeliny. Cztery pociski trafiły w umieszczoną na tarczy sylwetkę żołnierza, natomiast jeden pocisk trafił w tarczę poza sylwetką żołnierza
Drugie pięć strzałów na 100m, strzały oddane przez kolegę użytkownika Pykacz. Białymi plastrami zaklejono przestrzeliny po poprzednich pięciu strzałach, wewnątrz czerwonych okręgów widać przestrzeliny powstałe podczas drugiej próby. Jak widać podczas drugiej próby trzy pociski trafiły w sylwetkę żołnierza, natomiast dwa w tarczę poza sylwetką żołnierza
Trzecie pięć strzałów na 100m, strzały oddane przez użytkownika Pykacz. Białymi plastrami zaklejono przestrzeliny po poprzednich dziesięciu strzałach, wewnątrz czerwonych okręgów widać przestrzeliny powstałe podczas trzeciej próby. Z pięciu wystrzlonych przez Pykacza pocisków, trzy pociski trafiły w sylwetkę żołnierza, jeden w tarczę poza sylwetką, jeden nie trafił w tarczę
Czwarta próba, dziesięć strzałów oddanych przez kolegę użytkownika Pykacz na odległość 200m do tarczy NT23p zamocowanej na większej tarczy. Białymi plastrami zaklejono przestrzeliny po poprzednich próbach, wewnątrz czerwonych okręgów widać przestrzeliny powstałe podczas czwartej próby. Z dziesięciu pocisków wystrzelonych przez kolegę użytkownika Pykacz, dwa pociski trafiły nisko, w białe pole dużej tarczy na której zamocowano tarczę NT23p, natomiast kolejne dwa pociski trafiły w drewnianą poprzeczkę umieszczoną poniżej dużej tarczy. Żaden pocisk nie trafił w tarczę NT23p. Po czwartej próbie nastąpiła próba piąta w której Pykacz oddał pięć strzałów na 200m, jednak żaden pocisk nie trafił w tarczę NT23p lub dużą tarczę na której zamocowano tarczę NT23p