Tarn
Tarn to pistolet samopowtarzalny skonstruowany przez polskiego kapitana Zygmunta Stanisława de Lubowicz-Bakanowskiego w brytyjskiej firmie Swift Rifle Company w Londynie. Broń skonstruowano w okresie IIwś, kiedy to firma Swift Rifle Company specjalizowała się w produkcji pomocy dydaktycznych dla armii. Pistolet działał na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następowało z zamka zamkniętego. Po lewej oraz prawej stronie tylnej części zamka umieszczono nacięcia łatwiające przeładowanie. Broń wyposażona była w kurkowy mechanizm uderzeniowy oraz mechanizm spustowy z przerywaczem umożliwiający strzelanie jedynie ogniem pojedynczym. Zastosowano bezpiecznik nastawny. Tarn należał do nielicznych pistoletów samopowtarzalnych działających na zasadzie odrzutu zamka swobodnego i jednocześnie zasilanych dość silnym nabojem 9x19mm Parabellum. Silny nabój w połączeniu z zamkiem swobodnym wymusił zastosowanie zamka charakteryzującego się dużą masą oraz silnej sprężyny powrotnej zmniejszającej prędkość z jaką zamek uderzał w element szkieletu ograniczający jego ruch do tyłu. Trzon zamka oraz płaszcz wykonano jako oddzielne elementy połączone trzpieniem. Pistolet zasilany był z magazynka pudełkowego umieszczonego w chwycie pistoletowym, na dolnej powierzchni chwytu za gniazdem magazynka znajdował się zatrzask magazynka. Nieruchoma lufa połączona była ze szkieletem przy wykorzystaniu trzpieni charakteryzujących się małą odpornością. Niezbyt dobre rozmieszczenie osi kurka oraz osi bezpiecznika powodowało że montaż tych elementów musiał związany być z uwagą aby nie zakłócić prawidłowego funkcjonowania pozostałych części pistoletu. Broń charakteryzowała się również wykończeniem niskiej jakości. Testy przeprowadzone w 1945r przez brytyjską komisję zaopatrzenia armii wykazały niską celność pistoletu oraz dużą siłę potrzebną do przeładowania broni. Po przeprowadzeniu testów pistolety odesłano do producenta łącznie z kopią raportu zawierającego negatywną opinię o pistolecie, raport napisano 13 kwietnia 1945r. Tarn nie był produkowany seryjnie. Prawdopodobnie po zakończeniu IIwś 7 egzemplarzy pistoletu Tarn trafiło do amerykańskich kolekcjonerów.
Opis napisałem przy wykorzystaniu raportu "O.B. Investigation No. 1,763, 9mm, self-loading pistol, TARN" znajdującego się w archiwum brytyjskiej królewskiej wytwórni broni strzeleckiej w Enfield (Archives of Royal Small Arms Fsctory, Enfield, United Kingdom). Za pomoc przy pisaniu opisu dziękuję Georgowi Kujawie (Phouty).