Typ 95
Typ 95 to chiński karabinek automatyczny skonstruowany w układzie bez kolby właściwej (bull pup), należący do systemu broni QBZ 95, do którego należy również subkarabinek Typ 95B oraz karabinek maszynowy Typ 95 (znany również jako QBB 95). System QBZ 95 skonstruowano w latach 90., pierwsze egzemplarze karabinka automatycznego Typ 95 dostarczono armii chińskiej w 1997r. Jest to jeden z pierwszych produkowanych seryjnie karabinków automatycnych zasilanych chińskim małokalibrowym nabojem pośrednim 5,8x42mm DBP 87 (Dang Buqiang Putong 87). Wcześniej nabojem 5,8x42mm zasilana była broń systemu QBZ 87 (karabinek automatyczny Typ 87 oraz karabinek maszynowy Typ 87), jednak karabinki systemu QBZ 87 powstały jako broń "przejściowa" i tym samym nie były produkowane w dużych ilościach. Przed karabinkiem automatycznym Typ 95 nabojem 5,8x42mm zasilany był również samopowtarzalny karabinek wyborowy Typ 88 (QBU 88) oraz karabinek maszynowy Typ 88 (QYJ 88), jednak konstrukcje te zasilane są nabojem w wersji z pociskiem ciężkim, który nie może zostać wykorzystany do celnego strzelania z karabinków automatycznych Typ 87 i Typ 95 (ze względu na skok gwintu dostosowany do naboju w wersji z pociskiem lekkim) . Karabinek Typ 95 miał być następcą karabinków automatycznych Typ 56 oraz Typ 81 zasilanych radzieckim nabojem pośrednim 7,62x39mm.
Konstrukcja karabinka Typ 95
Typ 95 działa na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. zastosowano układ gazowy z tłokiem o krótkim skoku, regulatorem gazowym i rurą gazową umieszczoną nad lufą. Ryglowanie odbywa się poprzez obrót zamka z dwoma ryglami, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Prototypy wyposażone były w zatrzask zatrzymujący zespół ruchomy w tylnym położeniu po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju, jednak armia nakazała usunięcie wspomnianego elementu w broni produkowanej seryjnie. Ruchoma podczas strzelania znajduje się na górnej powierzchni komory zamkowej pod chwytem transportowym. Okno wyrzutowe łusek umieszczono po prawej stronie broni nad gniazdem magazynka. Zastosowano mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym oraz bijnikowy mechanizm uderzeniowy. Skrzydełko przełącznika rodzaju ognia pełniące również funkcję bezpiecznika znajduje się po lewej stronie komory zamkowej za gniazdem magazynka. Karabinek zasilany jest nabojem 5,8x42mm z pociskiem lekkim. Zasilanie odbywa się z dwurzędowego magazynka łukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemności 30 naboi. Początkowo stosowano magazynki ze stalowym pudełkiem, obecnie stosowane są magazynki wyposażone w pudełko wykonane z tworzywa sztucznego. Broń może być również zasilana z magazynka bębnowego o pojemności 75 naboi od karabinka maszynowego Typ 95 (QBB 95). Magazynki kleszczone są wahadłowo w gnieździe umieszczonym na dolnej powierzchni komory zamkowej za tylnym chwytem pistoletowym. Zatrzask magazynka znaduje się na dolnej powierzchni komory zamkowej za gniazdem magazynka. Przed spustem znajduje się przednia ścianka kabłąka spustu pełniąca również rolę przedniego chwytu pistoletowego, tylny chwyt pistoletowy oraz kabłąk spustu wykonano z tworzywa sztucznego. Broń posiada kutą na zimno lufę z chromowanym przewodem, na końcu lufy znajduje się szczelinowy tłumik płomieni pełniący również rolę nasadki do miotania granatów nasadkowych oraz zaczepu do mocowania bagnetu nożowego. Pod przednią cześcią łoża można zamocować granatniki podwieszane QLG 91B kalibru 35mm, Typ B kalibru 38mm, LG1 kalibru 35mm oraz LG2 kalibru 40mm. Granatniki QLG 91B oraz Typ B służą do wystrzeliwania pocisków niepenetrujących przeznaczonych do tłumienia zamieszek. Granatnik LG1 skonstruowany na podstawie radzieckiego granatnika GP-25 "Kastior" zasilany jest bezłuskowym nabojem kalibru 35mm z pociskiem odłamkowym, natomiast granatnik LG2 zasilany radzieckim nabojem 40x46SR mm. Na tylnej powierzchni komory zamkowej karabinka Typ 95 znajduje się wykonana z tworzywa sztucznego stopka stanowiąca jeden element z pokrywą komory zamkowej. Na gónej powierzchni komory zamkowej znajduje się wykonany z tworzywa sztucznego chwyt transportowy. Mechaniczne przyrządy celownicze składają się z regulowanej w pionie i poziomie muszki umieszczonej w tunelowej osłonie nad przednią częścią rury gazowej oraz celownika przerzutowego z prziernikiem. Celownik posiada nastawy na 100m, 300m oraz 500m. Osłona muszki oraz przeziernik wyposażone są w kontrastowe wkładki ułatwiające strzelanie w ciemnościach, Na górnej powierzchni chwytu transportowego znajduje się również szyna do mocowania celowników optycznych lub elektrooptycznych.
Inne wersje Typ 95
Typ 95 (QBB 95) to karabinek maszynowy zasilany jest nabojem 5,8x42mm z pociskiem lekkim. Zasilanie odbywa się z magazynka bębnowego o pojemności 75 naboi z niesymetrycznie umieszczonym włazem nabojowym lub z magazynków łukowych o pojemności 30 naboi od karabinka automatycznego Typ 95. Karabinek maszynowy Typ 95 wyposażony jest w masywną lufę ze składanym dwójnogiem. Karabinek maszynowy Typ 95 ze względu na strzelanie z zamka zamkniętego, zasilanie z magazynka oraz brak szybkowymiennej lufy charakteryzuje się mniejszą szybkostrzelnością praktyczną od karabinka maszynowego Typ 88 (QYJ 88)


Typ 95B to subkarabinek zasilany nabojem 5,8x42mm z pociskiem lekkim. Zasilanie może odbywać się z magazynków łukowych o pojemności 30 naboi od karabinka automatycznego Typ 95 oraz z magazynków bębnowych o pojemności 75 naboi od karabinka maszynowego Typ 95 (QBB 95). Subkarabinek Typ 95B posiada krótką lufę zakończoną nowym tłumikiem płomieni, na lufie nie można zamocować bagnetu. Broń nie jest przystosowana do mocowania granatnika podwieszanego oraz wystrzeliwania granatów nasadkowych. Karabinek posiada podstawę muszki umieszczoną w przedniej cześci chwytu transportowego


Typ 97 to karabinek automatyczny zasilany standardowym natowskim małokalibrowym nabojem pośrednim 5,56x45mm SS109. Zasilanie odbywa się z magazynków od karabinka automatycznego M16. Zmodyfikowana odmiana o oznaczeniu Typ 97A posiada mechanizm spustowy z ogranicznikiem długości serii umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym, ciągłym oraz 3 strzałowymi seriami. Typ 97A wyposażony jest również w zatrzask zatrzymujcy zaspół ruchomy w tylnym położeniu po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju. Nabojem 5,56x45mm SS109 zasilany jest również subkarabinek Typ 97B oraz karabinek maszynowy Typ 97 (QBB 97)
Typ 95 ogółem
Typ 95 jest dość celną bronią o niewielkich wymiarach, jednak charakteryzuje się niezbyt dobrą ergonomią. Przełącznik rodzaju ognia umieszczony po lewej stronie komory zamkowej za gniazdem magazynka, kleszczony wahadłowo magazynek w konstrukcji o układzie bez kolby właściwej oraz brak zatrzasku zespołu ruchomego, powodują że ergonomia karabinka Typ 95 nie jest nawet tak dobra jak ergonomia karabinka automatycznego Typ 81. Broń nie jest również dostosowana do strzelców leworęcznych. Karabinek Typ 95 najprawdopodobniej będzie stanowił uzbrojenie chińskiej piechoty morskiej oraz oddziałów powietrznodesantowych, jednak jako podstawowa broń strzelecka armii chińskiej będzie wykorzystywany karabinek automatyczny Typ 03 skonstruowany w układzie klasycznym.
wersja
Typ 95
Typ 95B
QBB 95
QBU 88
nabój
5,8x42mm
5,8x42mm
5,8x42mm
5,8x42mm
długość lufy
520mm
369mm
600mm
620mm
długość
760mm
609mm
840mm
920mm
masa
3,25kg niezaładowany
2,9kg niezaładowany
3,9kg niezaładowany
4,2kg niezaładowany
magazynek
dwurzędowy łukowy na
30 naboi
dwurzędowy łukowy na
30 naboi
dwurzędowy łukowy na
30 naboi, bębnowy na 75
naboi
dwurzędowy pudełkowy na
10 naboi
tryby ognia
pojedynczy i ciągły
pojedynczy i ciągły
pojedynczy i ciągły
tylko ogień pojedynczy
szybkostrzelność
teoretyczna
650 strzałów na minutę
800 strzałów na minutę
650 strzałów na minutę
tylko ogień pojedynczy
Karabinek automatyczny Typ 97 zasilany nabojem 5,56x45mm SS109
Subkarabinek Typ 95B
Karabinek maszynowy Typ 95