USP
USP (Universal Self-loading Pistol) to niemiecki pistolet samopowtarzalny skonstruowany w firmie Heckler und Koch GmbH na podstawie pistoletu Mk. 23. Broń skonstruowano na początku lat 90-tych, produkcja seryjna ruszyła w 1993r. Pistolet działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, ryglowanie następuje poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Odryglowanie następuje dzięki współpracującemu ze szkieletem nieruchomemu występowi umieszczonemu w tylnej dolnej częśc lufy. Za ryglowanie odpowiada prostopadłościenny występ umieszczony w tylnej górnej części lufy, występ ten wchodzi w okno wyrzutowe broni powodując zaryglowanie. Pierwsze egzemplarze posiadały lufę wyposażoną w tradycyjny gwint z ośmioma bruzdami, obecnie produkowane pistolety posiadają natomiast lufę o gwincie poligonalnym. Sprężyna powrotna umieszczona jest pod lufą w przedniej części szkieletu, mechanizm powrotny posiada amortyzator wewnętrzny zmniejszający odczuwalny odrzut według niektórych opinii o 30 procent. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu, dźwignia zatrzasku zamka umożliwiająca zwolnienie zamka w przednie położenie znajduje się z lewej strony szkieletu. Broń posiada stalowy zamek wykonany za pomocą frezowania, przednia część zamka nie wystaje poza obrys szkieletu wykonanego z tworzywa sztucznego. Po obu stronach przedniej części szkieletu znajduje się szyna montażowa. Zastosowano kurkowy mechanizm uderzeniowy ze sprężyną uderzeniową umieszczoną w tylnej części chwytu. Pistolet wyposażony jest w samoczynną blokadę iglicy oraz bezpiecznik przed strzałem przedwczesnym uniemożliwiający oddanie strzału przy niezamkniętym i niezaryglowanym zamku. Standardowa wersja posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA), kurek zewnętrzny oraz umieszczone z lewej strony zamka skrzydełko bezpiecznika pełniące również rolę zwalniacza kurka. W standardowym pistolecie skrzydełko bezpiecznika w pozycji górnej powoduje zabezpieczenie broni z napiętym lub zwolnionym kurkiem, w pozycji dolnej zwolnienie kurka, natomiast w pozycji pośredniej odbezpieczenie broni. Tak więc pistolet można przenosić odbezpieczony z napiętym lub zwolnionym kurkiem oraz zabezpieczony z napiętym lub zwolnionym kurkiem. Pistolet występuje również w wersji z samonapinaniem (DA) która posiada skrzydełko pełniące jedynie rolę zwalniacza kurka, w wersji z samonapianiem (DA) która posiada skrzydełko pełniące jedynie rolę bezpiecznika nastawnego, w wersji z wyłącznym samonapinaniem (DAO) ze skrzydełkiem pełniącym jedynie rolę bezpiecznika nastawnego oraz w wersji z wyłącznym samonapinaniem (DAO) bez bezpiecznika nastawnego i zwalniacza kurka. Wszystkie te wersje występują w odmianach ze skrzydełkiem po lewej lub prawej stronie zamka. USP zależnie od wersji zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, .40SW oraz 11,43x23mm. Wersja na nabój 9x19mm Parabellum zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 naboi, wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 13 naboi, natomiast wersja na nabój 11,43x23mm zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 8 naboi. Dźwignia zatrzasku magazynka znajduje się pomiędzy kabłąkiem spustu a chwytem pistoletowym, po naciśnięciu zatrzasku magazynka magazynek wypada z chwytu pistoletowego. USP posiada regulowane w poziomie przyrządy celownicze składające się z muszki i szczerbinki. Na przyrządach celowniczych znajdują się trzy białe kropki ułatwiające strzelanie w trudnych warunkach.
USP Compact
USP Compact to odmiana o zmniejszonych wymiarach. Broń zależnie od wersji zasilana jest nabojem 9x19mm Parabellum, .40SW, 11,43x23mm oraz .357 SIG. Wersja na nabój 9x19mm Parabellum zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 13 naboi, wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 12 naboi, wersja na nabój 11,43x23mm zasilana jest z dwurzędowego magazynka z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 8 naboi, wersja na nabój .357 SIG zasilana jest z dwurzędowego magazynka z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 12 naboi. Broń zależnie od wersji posiada mechanizm spustowy z samonapinaniem (SA) lub wyłącznym samonapinaniem (DAO). Pistolet występuje w odmianach z bezpiecznikiem nastawnym pełniącym również rolę zwalniacza kurka, odmianach z bezpiecznikiem nastawnym oraz odmianach ze zwalniaczem kurka. Odmiany te są takie same jak w przypadku "pełnowymiarowego" USP.
USP Tactical
USP Tactical to wersja wyposażona w lufę z zewnętrznym gwintem do mocowania tłumika dźwięku oraz zmodyfikowany mechanizm spustowy. Aby umożliwić celowanie z zamocowanym tłumikiem dźwięku zastosowano podwyższone przyrządy celownicze regulowane w pionie i poziomie. Pistolet zasilany jest nabojem .40SW lub 11,43x23mm. Wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 13 naboi, natomiast wersja na nabój 11,43x23mm zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 12 naboi.
USP Match
USP Match to wersja sportowa wyposażona w dłuższą lufę, dłuższy szkielet, umieszczony pod przednią częścią szkieletu ciężarek zmniejszający podrzut, zmodyfikowany mechanizm spustowy oraz regulowane w pionie i poziomie przyrządy celownicze. Pistolet zależnie od wersji zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, .40SW oraz 11,43x23mm. Wersja na nabój 9x19mm Parabellum zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 15 naboi, wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 13 naboi, wersja na nabój 11,43x23mm zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 8 naboi.
USP Elite
USP Elite to wersja wyposażona w dłuższą lufę, dłuższy zamek wystający poza obrys szkieletu oraz regulowane w pionie i poziomie przyrządy celownicze. Pistolet zależnie od wersji zasilany jest nabojem .40SW lub 11,43x23mm. Wersja na nabój .40SW zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 13 naboi, natomiast wersja na nabój 11,43x23mm zasilana jest z dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 8 naboi.
USP ogółem
USP to pistolet niezawodny, odporny, nowoczesny oraz niewrażliwy na naboje z twardymi spłonkami ze względu na kurkowy mechanizm uderzeniowy. Wersja pistoletu USP na nabój 9x19mm Parabellum, wyposażona w mechanizm spustowy z samonapianiem oraz umieszczone z lewej strony zamka skrzydełko bezpiecznika pełniące również rolę zwalniacza kurka, wykorzystywana jest w armii niemieckiej jako P8. Co ciekawe USP wykorzystywany jest również przez żołnierzy polskiej jednostki specjalnej GROM.
wersja
USP (9x19mm)
USP (.40SW)
USP (.45 ACP)
USP Compact
(9x19mm)
USP Compact
(.40SW)
USP Compact
(.45 ACP)
USP Match
(9x19mm)
USP Match
(.40SW)
USP Match (.45
ACP)
nabój
9x19mm
.40SW
.45 ACP
9x19mm
.40SW
.45 ACP
9x19mm
.40SW
.45 ACP
długość lufy
108mm
108mm
112mm
91mm
91mm
96mm
153mm
153mm
153mm
długość
194mm
194mm
200mm
173mm
173mm
180mm
240mm
240mm
240mm
masa bez
magazynka
720g
780g
783g
645g
695g
708g
1112g
1118g
1118g
magazynek
15 naboi
13 naboi
12 naboi
13 naboi
12 naboi
8 naboi
15 naboi
13 naboi
12 naboi
Pistolet USP