UZI
UZI to izraelski pistolet maszynowy skonstruowany przez Uziela Gala, nazwa broni pochodzi od zdrobnienia imienia konstruktora. Prace nad pistoletem maszynowym UZI rozpoczęto w 1949r, broń wprowadzono do uzbrojenia w 1951r. Produkcję seryjną rozpoczęto w firmie IMI (Israel Military Industries), broń produkowano również w wielu innych firmach (między innymi w Fabrique Nationale). UZI zastąpił używane w armii izraelskiej pistolety maszynowe Thompson, STEN oraz MP40. Pierwsze użycie bojowe nowego pistoletu maszynowego nastąpiło w 1956r podczas kryzysu sueskiego. UZI działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następuje z zamka otwartego. Zamek teleskopowy w przednim położeniu nachodzi i obejmuje lufę, zastosowanie takiego rozwiązania umożliwiło skrócenie broni. Na układ konstrukcyjny pistoletu maszynowego UZI miały wpływ czechosłowackie pistolety maszynowe SA 23, SA 24, SA 25, SA 26 oraz ZK 476. Uziel Gal zastosował najprawdopodobniej zamek teleskopowy pod wpływem czechosłowackich pistoletów maszynowych, należy jednak zaznaczyć że zamek tego typu został po raz pierwszy zastosowany przez Polaka, Jerzego Podsędowskiego, w prototypie pistoletu maszynowego Mors oraz w pistolecie maszynowym MCEM-2. UZI posiada mechanizm uderzeniowy z iglicą stałą osadzoną na zamku. Broń zasilana jest nabojem pistoletowym 9x19mm Parabellum, dostępne są jednak zestawy umożliwiające dostosowanie pistoletu do nabojów 11,43x23mm (.45 ACP), .41AE oraz do naboju bocznego zapłonu .22LR. UZI zasilany jest z dwurzędowych magazynków pudełkowych z dwurzędowym wyprowadzeniem o pojemności 25 i 32 naboi. Możliwe jest również wykorzystanie magazynka na 20 naboi od pistoletu maszynowego Mini UZI. Magazynek znajduje się w chwycie pistoletowym. UZI posiada mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym. Suwak przełącznika rodzaju ognia , pełniący również funkcję bezpiecznika, znajduje się z lewej strony broni nad chwytem pistoletowym. Z tyłu chwytu pistoletowego umieszczono natomiast bezpiecznik chwytowy powodujący odbezpieczenie broni w chwili ściśnięcia chwytu pistoletowego przez dłoń strzelającego. W praktyce strzelcy często "unieruchamiali" bezpiecznik chwytowy przy pomocy plastra. Pod przednią częścią komory zamkowej znajduje się łoże wykonane z tworzywa sztucznego. W pistolecie maszynowym UZI rączka zamkowa porusza się w wycięciu na górze komory zamkowej, rączka zamkowa podczas strzelania pozostaje nieruchoma. W rączce zamkowej znajduje się wycięcie umożliwiające celowanie. W 1960r zmodyfikowano rączkę zamkową oraz pokrywę komory zamkowej, modyfikację przeprowadzono aby uniemożliwić przypadkowe odpalenie naboju w przypadku odciągnięcia zamka za gniazdo magazynka, ale nie dość daleko aby zamek zatrzymał się w tylnym położeniu na zaczepie spustowym. Pod lufą można podczepić bagnet sieczny. Co ciekawe pistolet maszynowy UZI przystosowany jest do miotania granatów nasadkowych. Rozkładanie broni następuje poprzez odłączenie pokrywy komory zamkowej. UZI w wersji Mk 2 posiada drewnianą kolbę stałą, natomiast w wersji Mk 3 zastosowano metalową kolbę składaną poprzez "złamanie" pod tylną część komory zamkowej. Drewnianą kolbę stałą można bezproblemowo odłączyć od broni. Zastosowano przyrządy celownicze składające się z muszki i celownika przerzutowego z przeziernikiem. Celownik posiada nastawy na 100 i 200m. Komorę zamkową oraz wiele innych metalowych elementów wykonano metodą tłoczenia w celu zmniejszenia pracochłonności. Na podstawie UZI skonstruowano pistolety maszynowe Mini UZI i Micro UZI oraz odmianę samopowtarzalną UZI Carbine. Pistolet maszynowy UZI to niezawodna, prosta oraz poręczna konstrukcja. W porównaniu z nowoczesnymi pistoletami maszynowymi charakteryzuje się jednak dość dużą masą oraz niezbyt dobrą celnością ognia pojedynczego, spowodowaną strzelaniem z zamka otwartego. Obecnie firma IWI nie produkuje pistoletu maszynowego UZI, produkowane są jednak jego odmiany Mini UZI oraz Micro UZI. Pistolet maszynowy UZI został wycofany z uzbrojenia armii izraelskiej w 2004r, jego rolę przejmą karabinki automatyczne TAR-21 Commando oraz TAR-21 Micro. Ogółem wyprodukowano około 10 milionów egzemplarzy różnych wersji pistoletu maszynowego UZI. Broń jest wykorzystywana w około 90 krajach świata.
Mini UZI
Mini UZI to odmiana pistoletu maszynowego UZI, której produkcję rozpoczęto w 1982r. Mini UZI działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, zamek teleskopowy w przednim położeniu nachodzi i obejmuje lufę. Broń początkowo występowała jedynie w odmianie strzelającej z zamka otwartego z iglicą stałą osadzoną na zamku, później skonstruowano również wersję strzelającą z zamka zamkniętego z bijnikowym mechanizmem uderzeniowym. Mini UZI zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, zasilanie odbywa się z dwurzędowych magazynków pudełkowych z dwurzędowym wyprowadzeniem o pojemności 20, 25 i 32 naboi (magazynki na 25 i 32 naboje są takie same jak w UZI). Magazynek znajduje się w chwycie pistoletowym. Zastosowano mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym. Suwak przełącznika rodzaju ognia, pełniący również funkcję bezpiecznika, znajduje się z lewej strony broni nad chwytem pistoletowym. Zastosowano również bezpiecznik chwytowy umieszczony z tyłu chwytu pistoletowego. Rączka zamkowa podobnie jak w UZI porusza się w wycięciu na górze komory zamkowej. Mini UZI posiada metalową kolbę składaną na prawy bok komory zamkowej, w położeniu złożonym stopka kolby może pełnić rolę przedniego chwytu pistoletowego. Na górnej części lufy znajdują się dwie szczeliny pełniące rolę osłabiacza odrzutu. Pod przednią częścią komory zamkowej umieszczono skrócone łoże wykonane z tworzywa sztucznego. Zastosowano przyrządy celownicze składające się z muszki i celownika przerzutowego z przeziernikiem. Celownik posiada nastawy na 50 i 100m. Mini UZI posiada mniejsze wymiary i mniejszą masę niż UZI. Odmiana strzelająca z zamka zamka zamkniętego charakteryzuje się również lepszą celnością podczas prowadzenia ognia pojedynczego.
Micro UZI
Micro UZI to odmiana pistoletu maszynowego UZI skonstruowana w latach 90-tych. Micro UZI działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Zamek teleskopowy w przednim położeniu nachodzi i obejmuje lufę. Zastosowano bijnikowy mechanizm uderzeniowy. Micro UZI występuje w wersji zasilanej nabojem 9x19mm Parabellum oraz w odmianie na nabój 11,43x23mm. Wersja na nabój 9x19mm zasilana jest dwurzędowych magazynków pudełkowych z dwurzędowym wyprowadzeniem o pojemności 20, 25 i 30 naboi (takie same jak w Mini UZI i UZI). Magazynek znajduje się w chwycie pistoletowym. Zastosowano mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym. Suwak przełącznika rodzaju ognia, pełniący również funkcję bezpiecznika, znajduje się z lewej strony komory zamkowej nad chwytem pistoletowym. Broń podobnie jak Mini UZI oraz UZI posiada bezpiecznik chwytowy umieszczony z tyłu chwytu pistoletowego. Rączka zamkowa porusza się w wycięciu na górze komory zamkowej. Micro UZI posiada metalową kolbę składaną na prawy bok komory zamkowej, przy złożonej kolbie stopka kolby może służyć za przedni chwyt pistoletowy. Broń nie jest wyposażona w łoże. Na górnej części lufy znajdują się dwie szczeliny pełniące rolę osłabiacza podrzutu. Zastosowano stałe przyrządy celownicze składające się z muszki i celownika z przeziernikiem. Micro UZI posiada mniejsze wymiary i masę w porównaniu do UZI oraz Mini UZI. Micro UZI charakteryzuje się również bardzo dużą szybkostrzelnością teoretyczną, która wynosi 1250 strzałów na minutę (według innych źródeł 1700). Na podstawie Micro UZI skonstruowano pistolet samopowtarzalny UZI Pistol. Pistolet UZI Pistol posiada mechanizm spustowy umożliwiający strzelanie jedynie ogniem pojedynczym, krótszą lufę pozbawioną szczelin zmniejszających podrzut oraz suwak znajdujący się z prawej strony broni nad chwytem pistoletowym, pełniący jedynie rolę bezpiecznika. UZI Pistol nie posiada natomiast kolby.
wersja
UZI
Mini UZI
Micro UZI
UZI Pistol
nabój
9x19mm Parabellum
9x19mm Parabellum
9x19mm Parabellum lub
.45 ACP
9x19mm Parabellum
prędkość początkowa
pocisku
400m/s
375m/s
350m/s w wersji na nabój
9x19mm Parabellum
345m/s
długość lufy
260mm
197mm
134mm
115mm
długość
470mm z kolbą złożoną

650mm z kolbą rozłożoną
360mm z kolbą złożoną

600mm z kolbą rozłożoną
282mm z kolbą złożoną

486mm z kolbą rozłożoną
240mm
masa
3,6kg bez magazynka

4,1kg z pełnym
magazynkiem na 25
naboi
2,65kg bez magazynka

3,15kg z pełnym
magazynkiem na 25
naboi
1,95kg bez magazynka

2,45kg z pełnym
magazynkiem na 25
naboi
1,7kg bez magazynka

2,2kg z pełnym
magazynkiem na 25 naboi
tryby ognia
pojedynczy i ciągły
pojedynczy i ciągły
pojedynczy i ciągły
pojedynczy
szybkostrzelność
teoretyczna
600 strzałów na minutę
950 strzałów na minutę
1250 strzałów na minutę
tylko ogień pojedynczy
Pistolet maszynowy UZI Mk 2
Pistolet maszynowy UZI Mk 3
Rozłożony UZI Mk 3
Pistolet samopowtarzalny UZI Pistol skonstruowany na podstawie pistoletu maszynowego Micro UZI