VP70
VP70 (Volkspistole 70) to niemiecki pistolet automatyczny skonstruowany przez Helmuta Weldle oraz Alexa Seidela w firmie Heckler und Koch GmbH, produkcję seryną rozpoczęto w 1970r. Pod względem założeń VP70 przypomina radziecki pistolet automatyczny APS, jednak pistolety te znacznie różnią się pod względem konstrukcyjnym. VP70 działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego (nie jest to często spotykane w pistoletach zasilanych tak silnym nabojem jak 9x19mm Parabellum), strzelanie następuje z zamka zamkniętego. Znajdujący się w przednim położeniu zamek wystaje nieznacznie poza przednią część szkieletu, po lewej i prawej stronie zamka w jego tylnej części znajdują się nacięcia ułatwiające przeładowanie. Podobnie jak w wielu innych pistoletach działających na zasadzie odrzutu zamka swobodnego zastosowano sprężynę powrotną owiniętą wokół lufy. Broń nie posiada zatrzasku zamka, dlatego też po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek nie zatrzymuje się w tylnym położeniu. VP70 to pierwszy produkowany seryjnie pistolet wyposażony w szkielet wykonany z tworzywa sztucznego (wbrew pozorom Glock 17 nie jest pierwszym pistoletem z tego typu szkieletem), po lewej i prawej stronie szkieletu nad kabłąkiem spustu znajduje się zaczep demontażowy. Broń posiada mechanizm spustowy z wyłącznym samonapinaniem (DAO) oraz mechanizm uderzeniowy ze sprężyną uderzeniową działającą bezpośrednio na iglicę. Zastosowano bezpiecznik przetykowy umieszczony u nasady kabłąka spustu. Pistolet zasilany jest nabojem 9x19mm Parabellum, wykonano również 400 egzemplarzy zasilanych nabojem 9x21mm. Zasilanie odbywa się z umieszczonego w chwycie dwurzędowego magazynka pudełkowego z jednorzędowym wyprowadzeniem o pojemności 18 naboi. Po lewej i prawej stronie pudełka magazynka znajdują się 3 pionowe wycięcie które umożliwiają sprawdzenie ilości naboi w magazynku. Zatrzask magazynka umieszczono na dole chwytu za gniazdem magazynka, przednia część chwytu posiada wgłębienia na palce. W tylnej części szkieletu oraz w tylnej, dolnej części chwytu, znajduje się zaczep do mocowania wykonanej z tworzywa sztucznego kolby dostawnej pełniącej również rolę kabury. Co ciekawe z lewej strony kolby w jej przedniej cześci umieszczone jest skrzydełko przełącznika rodzaju ognia, położenie górne umożliwia strzelanie ogniem pojedynczym, natomiast położenie dolne umożliwia strzelanie 3 strzałowymi seriami. Broń z przełącznikiem rodzaju ognia ustawionym na 3 strzałowe serie strzela z bardzo dużą szybkostrzelnością teoretyczną (2200 strzałów na minutę), przełącznik rodzaju ognia nie posiada nastawy umożliwiającej strzelanie ogniem ciągłym. Bez kolby dostawnej pistolet może strzelać jedynie ogniem pojedynczym. Zastosowano stałe mechaniczne przyrządy celownicze złożone z muszki i szczerbinki.
VP70M oraz VP70Z
Pistolet automatyczny VP70M z kolbą dostawną
VP70M (M od Militar) to odmiana wyposażona w poligonalną lufę oraz chwyt pistoletowy pozbawiony wgłębień na palce. Po zamontawaniu kolby dostawnej broń może strzelać ogniem pojedynczym i 3 strzałowymi seriami. VP70Z (Z od Zivil) to odmiana samopowtarzalna, broń charakteryzuje się brakiem zaczepu do mocowania kolby dostawnej oraz chwytem pozbawionym wgłębień na palce. Pistolet może strzelać jedynie ogniem pojedynczym. Produkcję seryjną VP70M i VP70Z rozpoczęto w 1971r. Skonstruowano również prototypowy pistolet samopowtarzalny VP71 wyposażony w zaczep do mocowania kolby dostawnej, pistolet strzelał jedynie ogniem pojedynczym niezależnie od tego czy był wyposażony w kolbę dostawną.
VP70 ogółem
VP70 to broń dość lekka, prosta (prostota konstrukcji to typowa cecha broni działającej na zasadzie odrzutu zamka swobodnego) oraz wyposażona w magazynek o dużej pojemności. Pistolet charakteryzuje się jednak nienajlepszą celnością podczas strzelania ogniem pojedycznym oraz podczas strzelania seriami, przy czym należy zaznaczyć że niezbyt dobra celność podczas strzelania seriami to typowa cecha pistoletów automatycznych. VP70 brał udział w przeprowadzonym przez amerykanską armię konkursie na następcę Colta M1911, jednak podczas strzelania z podpórki i wolnej ręki rozrzut pistoletu okazał się niedopuszczalny, natomiast w teście niezawodności i żywotności liczba strzałów pomiędzy zacięciami wynosiła 5 (dla porównania w tym samym teścia liczba strzałów pomiędzy zacięciami dla Colta M1911A1 wynosiła 748, natomiast dla Beretty 92S wynosiła 2000). Według niektórych opinii pistolet VP70 posiada również niedopracowany mechanizm spustowy. VP70 podobnie jak inne pistolety automatyczne nie zyskał dużej popularności, produkcję seryjną zakończono w 1989r.
wersja
VP70
nabój
9x19mm Parabellum lub 9x21mm
długość lufy
116mm
długość
204mm
szerokość
32mm
wysokość
142mm
masa
820g bez magazynka

1360g z pełnym magazynkiem na
18 naboi
magazynek
dwurzędowy pudełkowy na 18
naboi
tryby ognia
tylko pojedynczy bez kolby
dostawnej

pojedynczy i 3 strzałowa seria z
kolbą dostawną
szybkostrzelność teoretyczna
2200 strzałów na minutę
Pistolet samopowtarzalny VP70Z
Rozłożony częściowo VP70
VP 70Z zagrał broń przyszłości w filmie Obcy - decydujące starcie. Zrzut pochodzi ze Strony Ciacha o Obcym