Walther PP
Walther PP (Polizeipistole) to niemiecki pistolet samopowtarzalny skonstruowany w firmie Carl Walther Waffenfabrik. Broń skonstruowano w 1929r. Walther PP działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Nie zastosowano zewnętrznej dźwigni zatrzasku zamka, dlatego też po włożeniu pełnego magazynka zwolnić zamek w przednie położenie można jedynie poprzez nieznaczne odciągnięcie zamka. Pistolet posiada owiniętą wokół lufy sprężynę powrotną, występ ograniczający ruch zamka do tyłu znajduje się na kabłąku spustu. Zastosowano mechanizm uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym oraz iglicą przerzutową, sprężyna uderzeniowa znajduje się w tylnej części chwytu pistoletowego. Walther PP to pierwszy popularny pistolet wyposażony w mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). Broń posiada umieszczone z lewej strony zamka skrzydełko bezpiecznika pełniące również funkcję zwalniacza kurka, przestawienie skrzydełka w dolne położenie powoduje zabezpieczenie pistoletu oraz zwolnienie kurka (jeśli jest napięty). Bezpiecznik nie umożliwia przenoszenia zabezpieczonej broni z napiętym kurkiem. Na zamku znajduje się wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej, po lewej oraz prawej stronie tylnej części zamka umieszczono nacięcia ułatwiające przeładowanie. Najbardziej popularna wersja Walthera PP zasilana jest nabojem 7,65x17SR mm, dość dużą popularność zyskała również wersja zasilana nabojem 9x17SR mm (.380 ACP). Pistolet występował również w mało popularnych wersjach zasilanych nabojem 6,35x15,5SR mm (.25 ACP) oraz nabojem bocznego zapłonu .22LR (5,6x15mm). Zasilanie odbywa się z umieszczonego w chwycie jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 6 naboi (wersja na nabój 9x17SR mm) lub 8 naboi (wersja na nabój 7,65x17SR mm). Po obu stronach pudełka magazynka znajduje się 6 lub 7 otworów ułatwiających kontrolowanie stanu załadowania, niektóre magazynki posiadają wykonane z tworzywa sztucznego kopytko. Przycisk zatrzasku magazynka znajduje się z lewej strony szkieletu u nasady kabłąka spustu. Szkielet oraz zamek pistoletu zostały wykonane ze stali, z tworzywa sztucznego wykonano okładki chwytu pistoletowego. Broń posiada umieszczone na zamku stałe mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki i szczerbinki.
Walther PPK
Walther PPK (Polizeipistole Kurz lub Polizeipistole Kryminal) to zmniejszona odmiana Walthera PP. Pistolet Walther PPK zależnie od wersji zasilany jest nabojem 7,65x17SR mm, 9x17SR mm, 6,35x15,5SR mm lub .22LR (5,6x15mm). Zasilanie odbywa się z umieszczonego w chwycie jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 6 naboi (wersja na nabój 9x17SR mm) lub 7 naboi (wersja na nabój 7,65x17SR mm). Na podstawie Walthera PPK skonstruowany pistolet Walther PPK/L wyposażony w szkielet wykonany ze stopu aluminium oraz Walther PPK/S o wymiarach pośrednich pomiędzy Waltherem PP a PPK. Pistolet Walther PPK zasilany jest z magazynka o pojemności 7 naboi (wersja na nabój 9x17SR mm) lub 8 naboi (wersja na nabój 7,65x17SR mm). Pod względem konstrukcyjnym nie ma większych różnic pomiędzy Waltherem PP a PPK.
Walther TPH
Walther TPH (Taschen Pistole Hahn) to niemiecki samopowtarzalny pistolet kieszonkowy skonstruowany w 1968r na podstawie Walthera PP. Broń działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Nie zastosowano zewnętrznej dźwigni zatrzasku zamka, dlatego też zwolnienia zamka w przednie położenie można dokonać jedynie poprzez nieznaczne odciągnięcie zamka. Pistolet posiada mechanizm uderzeniowy z kurkiem zewnętrznym oraz mechanizm spustowy z samonapinaniem (DA). Broń zależnie od wersji zasilana jest nabojem bocznego zapłonu .22LR (5,6x15mm) lub nabojem 6,35x15,5SR mm. Zasilanie odbywa się z umieszczonego w chwycie jednorzędowego magazynka o pojemności 6 naboi. Zatrzask magazynka znajduje się na dole chwytu pistoletowego. Po lewej stronie zamka umieszczono skrzydełko bezpiecznika nastawnego pełniące również funkcję zwalniacza kurka. Przestawienie skrzydełka w dolne położenie powoduje zabezpieczenie broni oraz zwolnienie kurka (jeśli jest napięty). Bezpiecznik nie umożliwia przenoszenia zabezpieczonej broni z napiętym kurkiem. Pistolet posiada stałe mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki i szczerbinki.
Walther PP Super
Walther PP Super to odmiana skonstruowana w 1972r. Broń działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zamek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Z lewej strony szkieletu nad okładką chwytu pistoletowego znajduje się dźwignia zatrzasku zamka umożliwiająca zwolnienie zamka w przednie położenie. Pistolet zależnie od wersji zasilany jest nabojem 9x18mm Police lub 9x17SR mm. Nabój 9x18mm Police został skonstruowany aby przy jak największej energii kinetycznej pocisku nadawał się do zasilania pistoletów działających na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Należy zaznaczyć że nabój 9x18mm Police mimo podobnej idei oraz podobnego oznaczenia nie jest wymienny z radzieckim nabojem 9x18mm 57-N181S. Pistolet Walther PP Super zasilany jest z umieszczonego w chwycie jednorzędowego magazynka pudełkowego o pojemności 8 naboi. Przycisk zatrzasku magazynka znajduje się z lewej strony szkieletu u nasady kabłąka spustu, pod dźwignią zatrzasku zamka. Broń posiada umieszczone z lewej strony zamka skrzydełko zwalniacza kurka, nie zastosowano natomiast bezpiecznika nastawnego. Pistolet posiada stałe mechaniczne przyrządy celownicze składające się z muszki i szczerbinki. Walther PP powstał dla niemieckiej policji, jednak niemiecka policja wybrała pistolety zasilane nabojem 9x19mm Parabellum, dlatego też Walther PP Super nie zyskał dużej popularności. Produkcję Walthera PP Super zakończono w 1979r.
Rozkładanie częściowe Walthera PP
Przed rozłożeniem częściowym Walthera PP należy wyjąć magazynek oraz sprawdzić czy komora nabojowa jest pusta. Później należy odchylić kabłąk spustu w dół, przesunąć zamek w skrajne tylne położenie, nieznacznie podnieść tylną część zamka do góry oraz przesunąć zamek do przodu aż zejdzie ze szkieletu. Po odłączeniu zamka od szkieletu można odłączyć od lufy sprężynę powrotną.
Walther PP ogółem
Walther PP jest niezawodną, bezpieczną oraz niewielką bronią. Walther PP przyczynił się do popularyzacji mechanizmu spustowego z samonapinaniem. Wpływy tego pistoletu widać w wielu konstrukcjach, choćby w pistoletach P-64, P-83, PA-63, MKE czy Pistolecie Makarowa.
wersja
Walther PP
Walther PPK
Walther TPH
Walther PP Super
nabój
7,65x17SR mm, 9x17SR
mm, 6,35x15,5mm oraz
.22LR
7,65x17SR mm, 9x17SR
mm, 6,35x15,5mm oraz
.22LR
6,35x15,5SR mm oraz
.22LR
9x18mm Police oraz
9x17SR mm
prędkość początkowa
pocisku
320m/s dla pocisku z
naboju 7,65x17SR mm

256m/s dla pocisku z
naboju 9x17SR mm
308m/s dla pocisku z
naboju 7,65x17SR mm

244m/s dla pocisku z
naboju 9x17SR mm
245m/s dla pocisku z
naboju 6,35x15,5

220m/s dla pocisku z
naboju .22LR
325m/s dla pocisku z
naboju 9x18mm Police
długość lufy
98mm
83mm
71mm
92mm
długość
170mm
155mm
135mm
176mm
masa
682g bez magazynka
568g bez magazynka
325g bez magazynka
780g bez magazynka
zasilanie
magazynek pudełkowy o
pojemności 8 lub 7 naboi
magazynek pudełkowy o
pojemności 8 lub 7 naboi
magazynek pudełkowy o
pojemności 6 naboi
magazynek pudełkowy o
pojemności 8 naboi
Pistolet Walther PPK
Walther PPK w ozdobnym wykończeniu