Granatniki
Granatnik to broń strzelecka strzelająca pociskami wybuchowymi. Granatniki można podzielić ze względu na sposób użycia na granatniki podwieszane, samodzielne oraz przeciwpancerne. Granatniki podwieszane (np. M203) zazwyczaj podczepiane są pod karabiny i karabinki automatyczne, umożliwia to prowadzenie ognia zarówno z karabinka jak i z granatnika. Granatniki samodzielne (np. M79) nie są tak uniwersalne, jednak charakteryzują się lepszą celnością oraz ergonomią od granatników podwieszanych. Granatniki przeciwpancerne (np. RPG-7) to broń umożliwiająca zwalczanie pojazdów pancernych, konstrukcje takie mogą być zarówno jednorazowego (np. Panzerfaust) jak i wielorazowego użytku (np. Bazooka M1). Granatniki przeciwpancerne zazwyczaj strzelają pociskami z głowicą kumulacyjną. Granatniki można również podzielić ze względu na stopień automatyzacji na granatniki jednostrzałowe (np. M79), powtarzalne (np. GM94), rewolwerowe (np. Milkor MGL) oraz maszynowe, zwane również automatycznymi (np. AGS-17). Granatniki jednostrzałowe, powtarzalne oraz rewolwerowe to zazwyczaj broń indywidualna, natomiast granatniki maszynowe to zazwyczaj zasilana taśmowo broń zespołowa umożliwiająca prowadzenie ognia ciągłego. W dziale tym znajdą się nie tylko opisy granatników, ale również karabinów przeciwpancernych.