Karabiny maszynowe
Karabin maszynowy to zazwyczaj samoczynna (strzelająca jedynie ogniem ciągłym) broń wsparcia ogniowego pododdziału zasilana nabojem karabinowym (ręczne, lekkie i ciężkie karabiny maszynowe), wielkokalibrowym (wielkokalibrowe karabiny maszynowe) lub pośrednim (karabinki maszynowe). Spotykane są również nieliczne samoczynno samopowtarzalne karabiny maszynowe (wyposażone w przełącznik rodzaju ognia umożliwiający strzelanie ogniem pojedynczym i ciągłym). Pierwszy karabin maszynowy skonstruowany został w 1862r przez Amerykanina Richarda Gatlinga, była to wielolufowa rotacyjna broń napędowa w której strzelec musiał obracać korbę aby zapewnić działanie automatyki broni. W 1885r Amerykanin Hiram Maxim skonstruował ciężki karabin maszynowy (ckm) działający na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, różne odmiany tej broni przyjęte do uzbrojenia w wielu krajach były wykorzystywane podczas Iwś. W okresie Iwś pojawiły się również lekkie, ręczne oraz wielkokalibrowe karabiny maszynowe. Ciężkie (ckm), lekkie (lkm) oraz wielkokalibrowe karabiny maszynowe (wkm) zazwyczaj zasilane są z taśmy nabojowej, natomiast większość ręcznych karabinów maszynowych (rkm) zasilanych jest z magazynków. W starszych karabinach maszynowych (zazwyczaj w ckm) aby zapewnić dużą szybkostrzelność praktyczną wykorzystywano chłodzenie lufy za pomocą wody, później pojawiły się stosowane do dzisiaj lufy szybkowymienne. Lekkie karabiny maszynowe były lżejszymi odmianami ciężkich karabinów maszynowych (np. M1919A6 wywodzi się z M1919A4), dlatego też ze względu na zbyt dużą masę zostały wyparte przez rkm-y. W okresie międzywojennym w Niemczech skonstruowano MG34, był to pierwszy produkowany seryjnie uniwersalny karabin maszynowy (ukm). Konstrukcje tego typu mogą być zamontowane na dwójnogu lub trójnogu, dlatego też pełnią rolę ręcznych i ciężkich karabinów maszynowych. Po zakończeniu IIwś również inne armie wprowadziły do uzbrojenia uniwersalne karabiny maszynowe, broń tego typu wyparła rkm-y i ckm-y. Po IIwś pojawiły się karabinki maszynowe (np. RPD) które w odróżnieniu od karabinów maszynowych zasilane są nabojami pośrednimi. Karabinki maszynowe (kbkm) w porównaniu do karabinów maszynowych charakteryzują się zazwyczaj mniejszą masą i znacznie mniejszym odrzutem. Karabinki maszynowe ze względu na zasilanie nabojem pośrednim posiadają mniejszy zasięg niż karabiny maszynowe, jednak mimo tego stają się coraz bardziej popularne